Тестовий ліцензійний іспит Крок-1 Фармація

Повідомляємо, що тестовий ліцензійний іспит Крок-1 Фармація відбудеться 30 вересня 2015р. Відповідно до пункту 1.5 Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року, затвердженого наказом МОЗ України від 29.01.2013 № 62; наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003, погодженого з МОН України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»: Крок 1. Фармація (для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») – 60,5% правильних відповідей.

Студентів слід готувати за екзаменаційними буклетами Центру Тестування МОЗ України. Матеріали для підготовки розміщено на сайті http://testcentr.org.ua/