Технології фармацевтичних препаратів ( Освітня програма)

Підвищення економічного добробуту народу України та поліпшення здоров’я нації нерозривно пов’язані з досягненнями фармацевтичної галузі України у випуску конкурентоспроможної продукції. Вирішення цієї задачі неможливе без підготовки висококваліфікованих вітчизняних фахівців для фармацевтичної промисловості України.

У 1992 році у НФаУ була відкрита спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів».

Виробнича діяльність майбутніх спеціалістів у галузі промислової фармації передбачає:

виробничо-технологічні, організаційні та керівні функції в галузі виробництва лікарських засобів;

експлуатацію технологічного обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв;

розробку нових або удосконалення існуючих технологічних процесів;

вибір і впровадження нових технологічних процесів і режимів виробництва.

Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами та освітніми методиками, розробленими з урахуванням кращих вітчизняних і світових зразків підготовки спеціалістів індустріальної фармації.

Формування майбутнього фахівця відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні загальноінженерної, технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах галузі як в Україні, так і у країнах ближнього і дальнього зарубіжжя: «Дарниця», ФК «Здоров’я», ВАТ «Фармак», АТ «Київмедпрепарат», ВАТ «ХФЗ Червона зірка», ДПХФП «Біостимулятор», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ», ЗАТ «Лікхім-Харків»,  ЗАТ «Біолік», Київський вітамінний завод, НВФК «ЕЙМ» та ін.

Випускники мають право працювати на підприємствах різних форм підпорядкування та власності з виготовлення та реалізації:

діючих речовин (субстанцій) природного, синтетичного і біотехнологічного походження;

готових лікарських засобів;

лікувально-профілактичних добавок і лікарських домішок до харчових продуктів;

косметичних, лікувально-профілактичних і парфумерно-косметичних засобів;

радіофармацевтичних засобів і діагностичних препаратів.

Вже під час навчання студенти беруть активну участь у розробці нових лікарських препаратів разом із провідними вченими НФаУ та хіміко-фармацевтичних підприємств України, удосконалюють обладнання та технологічні лінії. Тому багато випускників фаху «Технології фармацевтичних препаратів» працюють у науково-дослідних установах із розробки лікарських субстанцій і фармацевтичних препаратів, а також у проектно-конструкторських закладах із проектування підприємств фармацевтичної промисловості.

Випускники працюють не тільки в хіміко-фармацевтичній, але і в інших важливих галузях народного господарства: мікробіологічній, ветеринарній, харчовій, сільськогосподарській, переробній тощо.

Первинними посадами для них є:

майстер виробництва;

майстер зміни;

майстер виробничої дільниці;

інженер-технолог;

інженер-дослідник;

інженер-проектувальник;

інженер-лаборант;

інженер з підготовки виробництва;

інженер з якості;

інженер зі стандартизації;

інженер з впровадження нової техніки і технології;

інженер з організації управління виробництвом тощо.

Обирайте спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів» – і вам гарантоване гідне працевлаштування!

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ