Технологія косметичних засобів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. Г. Башура, О. І. Тихонов, В. В. Россіхін [та ін.] ; за ред. О. Г. Башури і О. І. Тихонова. — Х. : НФаУ ; Оригінал, 2017. — 552 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-7496 від 08.06.2016 р.)

Технологія косметичних засобів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. Г. Башура, О. І. Тихонов, В. В. Россіхін [та ін.] ; за ред. О. Г. Башури і О. І. Тихонова. — Х. : НФаУ ; Оригінал, 2017. — 552 с.(завантажити_pdf)

ISBN 978-966-915-520-0 (НФаУ).

ISBN 978-966-949-126-1 (Оригінал).

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії створення, виробництва та контролю якості косметичних і парфумерних засобів.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» фармацевтичного вишу і фармацевтичних факультетів медичних вишів.