Ткачова Оксана Віталіївна

ткачова оксанаТкачова Оксана Віталіївна – доктор фармацевтичних наук (2014), доцент кафедри фармакоекономіки (2007).

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, НФаУ

E-mail:  ph-econom@nuph.edu.ua

Тел./факс (057)65-88-95
Науковий профіль: 

 

Коротка біографія

Ткачова Оксана Віталіївна народилася 13 лютого 1971 року в м. Києві. У 1988 р. закінчила ЗОШ № 122 (м. Київ), у 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та отримала рекомендацію на наукову роботу. У ЦНДЛ НФаУ продовжила свою професійну діяльність на посаді молодшого наукового співробітника (1995-2002 рр.), а потім наукового співробітника (2003-2004 рр.). У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей  альтанової  2% та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження» за спеціальністю «Фармакологія».  Протягом 2004-2006 р.р. Ткачова О.В. працювала асистентом, а з 2007 р. – доцентом на кафедрі фармакоекономіки. У 2009 р. Ткачова О.В. отримала другу вищу освіту в НФаУ за напрямом підготовки «Економіка підприємств». Протягом 2011-2013 р.р. навчалась в докторантурі НФаУ за державним замовленням. У 2014 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Фармакологія» на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу» та отримала науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. У теперішній час Ткачова О.В. працює доцентом кафедри фармакоекономіки.

Дані про особисті здобутки (перемоги у конкурсах, нагородження грамотами, дипломами, інші відзнаки).

У вересні 2016 р. Ткачова О.В. нагороджена почесною грамотою НФаУ за сумлінну і плідну працю, професіоналізм, внесок у розвиток Університету, відданість справі та з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника.

Міжнародна діяльність (членство у професійних асоціаціях, гранти, закордонні відрядження, лекції майстер-класів)

Ткачова О.В. приймає участь у роботі щорічного європейського конгресу з фармакоекономічних досліджень, на які у 2014-2016 роках отримала гранти від міжнародної європейської асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR). Є членом українського відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований», членом Асоціації фармакологів України, членом оргкомітету щорічної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку».

Наукова школа

Є науковим керівником кандидатської дисертації аспіранта кафедри фармакоекономіки без відриву від виробництва А.О. Сілаєва.

Видавнича діяльність

Ткачова О. В. – співавтор понад 300 наукових робіт, в т.ч. патентів – 7, статей – 120, тез доповідей – 140, навчальних посібників та методичних розробок для навчального процесу – 31, методичних рекомендацій з експериментального вивчення нових ранозагоювальних засобів – 2.

Наукова діяльність

Наукові дослідження О.В. Ткачової спрямовані на фармакологічне вивчення нових ранозагоювальних засобів, а також проведення фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, призначених для фармакотерапії різних захворювань. Індекс Хірша (h-індекс) – 3.

Методичні наукові рекомендації:

 1. Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран  (методичні рекомендації) / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, Я. О. Бутко, Ю.Б. Лар’яновська. – Київ: ДЕЦ МОЗ України, 2013. – 52 с. 
 2. Яковлєва Л. В. Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу (методичні рекомендації) / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, Я. О. Бутко. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2013. – 32 с. 

Методичні навчальні рекомендації :

 1. Фармакоекономічні основи формулярної системи : метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015.–  39 с. – Режим доступу : 
 2. Фармакоекономічні основи формулярної системи: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с. – Режим доступу : 
 3. Формулярна система і стандарти лікування: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  38 с. – Режим доступу :

Навчальні посібники :

 1. Подготовка фармацевтического представителя: учеб. пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева и др. ; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2016. − 260 с. – Режим доступу : 
 2. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  203 с. – Режим доступу : 
 3. Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс]  / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  196 с. – Режим доступу : 
 4. Формулярна система і стандарти лікування: Навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  133 с. – Режим доступу : 
 5. Современные методы исследования биологических  систем:   учебное пособие для аудиторной работы, внеаудиторной и самостоятельной подготовки студентов  специальностей  110206, 7.12020102  – «Клиническая  фармация», 7.12020101, 8.12020101  – «Фармация», 7.110202, 7.12020104  – «Технология  парфумерно-косметических  средств / Л.В. Яковлева, О.В. Ткачева, О.Н. Кириченко и др.; под ред. Л.В. Яковлевой. – Х.: НФаУ, 2015. – 159 с.  – Режим доступу :
 6. Организация системы здравоохранения и медицинское страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальности 6.030504 «Экономика предприятий» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О. В. Ткачева,  О.А. Герасимова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 86 с. – Режим доступу :

Статті  у фахових іноземних наукових журналах :

 1. Assessment of proton pump inhibitors consumption in Ukraine in comparison with other countries of the world / L. Iakovlieva, O. Gerasymova, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Tkachova, O. Kyrychenko, N. Matyashova // abstracts of reports ISPOR 19th Annual European Congress, Vienna, Austria, 29 october–2 november 2016. – Value in Health. – 2016. – Vol. 19, № 7. – P. A515. – Режим доступу: 
 2. Analysis of indicators availability and consumption statins in Ukraine in 2015 / L. Iakovlieva, O. Tkachova, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Gerasymova, O. Kyrychenko, N. Matyashova // abstracts of reports ISPOR 19th Annual European Congress, Vienna, Austria, 29 october–2 november 2016. – Value in Health. – 2016. – Vol. 19, № 7. – P. P. A661. – Режим доступу: 
 3. Геруш О. В. Аанализ ассортимента и доступности гепатотропных лекарственных средств на фармацевтическом рынке Украины / О. В. Геруш, О. В. Ткачова // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2016. – № 3 (3). – С. 37–44. – Режим доступу: 
 4. Pharmacoeconomic analysis of the combined homocysteine-lowering and standard therapy versus standard therapy of patients with CHD, postpercutaneous coronary intervention (PCI) and В12 deficiency / O. Mishchenko, L. Iakovlieva, O. Kyrychenko, O. Gerasymova, N. Bezditko, O. Tkachova // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A404. – Режим доступу: 
 5. Assessing the rationality of costs of drug treatment of nonalcoholic steatohepatitis in the hospital of Ukraine / L. Iakovlieva, O. Tkachova, O. Mishchenko, O. Gerasymova, I. Zavadska, N. Lyashenko [et al.] // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A632. – Режим доступу: 
 6. Availability of drugs recommended by global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) for ukrainian patients with COPD / L. Iakovlieva, D. Bondarenko, N. Matyashova, O. Tkachova // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A506. – Режим доступу: 
 7. Cost analysis of proton pump inhibitors in the treatment of gastroesophageal reflux disease in Ukraine / L. Iakovlieva, O. Gerasymova, O. Tkachova, [et al.] // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A623-624. – Режим доступу: 
 8. Justification of concentration of active substances in a new ointment for the wound healing process treatment / T. G. Yarnykh, L. V. Іakovlіeva, О. V. Tkachоva, M. V. Buryak // Journal of chemical and pharmaceutical research. – 2015. –  № 7 (6). – C. 265-268. – Режим доступу: 

Статті  в інших іноземних наукових виданнях :

 1. Силаев А. А. Анализ динамики потребления противовирусных препаратов для детей на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Силаев, О. В. Ткачева, А. А. Старжинская // Материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации» (г. Минск). – 2016. – С. 627–631. – Режим доступу: 
 2. Ткачева О. В. VEN и частотный анализ качества фармакотерапии у больных неспецифическим язвенным колитом / О. В. Ткачева, Е. А. Паршутина // Материалы междунар. дистанц. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан, 4 мая, 2016 г. – C. 200–203. – Режим доступу: 
 3. Ткачева О. В. Подготовка фармацевтического представителя на современном этапе фармацевтического образования в Украине / О. В. Ткачева , О. Я. Мищенко // Фундаментальные и прикладные науки сегодня : материал ы V ІІ международной научно-практической конференции 21-22 декабря 2015 г., North Charleston , USA . – Т. 3. – С. 157 – 160. – Режим доступу: 
 4. Герасимова, О. А. Результаты АВС/VEN-анализа фармакотерапии ревматоидного артрита / О. А. Герасимова, О. В. Ткачева // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием), Тошкент, 13 октября 2015. – Тошкент, 2015. – С. 140-141. – Режим доступу: 

Статті в журналах ВАК України 

 1. Tkachova O. V. VEN and frequency analysis of the quality of pharmacotherapy of patients with chronic hepatitis / O. V. Tkachova, N. T. T. Fung, I. V. Zavadska // Клінічна фармація. – 2016. – № – С. 42–46. 
 2. Ткачова О. В. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії дітей з гострим назофарингітом / О. В. Ткачова, А. О. Сілаєв // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 3. – C. 75–82. 
 3. Ткачова О. В. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на хронічний холецистит / О. В. Ткачова, А. О. Сілаєв // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1 (45). – C. 80–85. 
 4. Фармакоэкономический анализ комплексного лечения пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой с применением препарата L-лизина эсцинат® / Л. В. Яковлева, О. В. Ткачева, С.В. Сур, Н.А.Солобюкова, А.А. Макаров // Травма. – 2015. – Т. 16, № 5. – С. 24-34.
 5. Ткачова О. В. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на токсичний гепатит у лікарні міста Харкова / О. В. Ткачова // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 38-43. 
 6. Tkachova O. V. Clinical and economic analysis pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis in Kharkiv hospital / O. V. Tkachova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації фармації. – 2015. – № 3 (41). – С.62-66. 
 7. Ткачова О. В. Дослідження протимікробної активності нової комбінованої мазі на моделі гнійної рани стафілококової етіології / О. В. Ткачова // Annals of Mechnikov institute. – 2015. – № 2. – С. 145–147. – Режим доступу: 
 8. Ткачова О. В. Вивчення протизапальної дії мазі «Пролідоксид» / О. В. Ткачова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – 2015. – Випуск 24, книга 5. – С. 362-365. – Режим доступу: 

Статті в збірниках наукових конференцій України 

 1. Ткачова О.В. Розвиток кафедри фармакоекономіки за перше десятиліття / О.В. Ткачова, Л.В. Яковлєва // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації: мат. науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2015 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. – С. 137-150.– Режим доступу: 
 2. Ткачова О. В. Статини : дослідження асортименту та соціально-економічної доступності для українських пацієнтів / О. В. Ткачова, Л. П. Богатирчук // Науково-практична регіональна конференція «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні», м. Івано-Франківськ – Яремче, 11 травня 2016 р. – Івано-Франківський національний медичний університет, 2016. – С. 35−43. – Режим доступу: 
 3. Силаев А. А. Анализ ассортимента препаратов группы иммуностимуляторов для лечения ОРВИ на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Силаев, О. В. Ткачева, Ю. А. Ильенко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць : матеріали V Наук.-практ. інтернет-конф. зміжнар. участю (18 листоп. 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 547–551. – Режим доступу: 
 4. Ткачова О. В. Аналіз асортименту лікарських препаратів, які використовують в стоматології / О. В. Ткачова, А. В. Колісник // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць : матеріали V Наук.-практ. інтернет-конф. зміжнар. участю (18 листоп. 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 599–601. – Режим доступу: 
 5. Ткачова О. В. Аналіз динаміки споживання антигельмінтних засобів на фармацевтичному ринку України / О. В. Ткачова, Д. В. Чабаненко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць : матеріали V Наук.-практ. інтернет-конф. зміжнар. участю (18 листоп. 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 611–613. – Режим доступу: 
 6. Ткачова О. В. Дослідження асортименту протигрибкових засобів місцевого застосування для українських пацієнтів / О. В. Ткачова, В. С. Левченко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць : матеріали V Наук.-практ. інтернет-конф. зміжнар. участю (18 листоп. 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 602– – Режим доступу: 

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • Фармакоекономіка
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Основи охорони здоров’я та страхова медицина
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Сучасні методи досліджень біологічних систем

Громадська діяльність

На кафедрі фармакоекономіки Ткачова О.В. виконує обов’язки секретаря, відповідального за виховну та методичну роботу, обов’язки куратора 3 курса спеціальності «Фармація», відповідає за організацію курсів «Підготовка фармацевтичного представника». Ткачова О.В. є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 14.03.05 «фармакологія», членом комітету фахової експертизи «Центр тестування МОЗ України» ліцензійного іспиту Крок-2 спеціальності «Клінічна фармація» дисципліни «Фармакоекономіка», членом вченої ради факультетів промислової фармації, управління та адміністрування.

Хоббі: рослинництво, бджільництво, література, туризм.