Толочко Валентин Михайлович

profesorTolochko_fotoТОЛОЧКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник охорони здоров’я СРСР, завідувач кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ

Адреса: Україна, 61001, м. Харків, пл. Захисників України, 17

тел./факс +38(057)732-75-58

E-mail: uef-ipksf@nuph.edu.ua; uef-ipksf@ukr.net

Науковий профіль :

                                                                    

 

Автобіографія

Народився 30.08.1950 р. в Житомирській обл. Новоград-Волинського р-ну в сім’ї вчителів. Освіту фармацевта здобув у Житомирському фармацевтичному училищі (1965-1968 рр.). Далі – практична робота на посаді дефектара ЦРА №16 м. Костополя Рівненської обл., а згодом – завідувача аптекою №73. Потім служба в лавах Радянської армії на посаді завідувача аптекою (1969-1971 рр.). З 1971 р. розпочався період життя, пов’язаний з Харківським державним фармацевтичним інститутом: студент (1971-1976 рр.), ст . лаборант – дослідник (1976 р.). У 1976 р. став аспірантом Всесоюзного науково-дослідного інституту фармації МОЗ СРСР.

Результатом плідної праці став захист кандидатської дисертації на тему «Дослідження по удосконаленню організації роботи аптек клінік» (1979 р.), зав. кафедрою управління та економіки фармації ІПКСФ (з 1984 р.), далі – доцент (1985 р.). У 1988 р. захищає докторську дисертацію на тему «Наукові основи розвитку лікарської допомоги населенню на сучасному етапі», далі – професор (1990 р.), декан (1990-1993 рр.), директор ІПКСФ (1993-2002 рр.), перший проректор НФаУ (2002-2005 рр.).

Дані про особисті здобутки.

 • 2 бронзові медалі ВДНГ СРСР (1980, 1986 рр.),
 • Бронзова медаль та Диплом ІІ ст. ВДНГ УРСР (1987 р.),
 • Диплом ІІІ ст. ВДНГ СРСР (1980, 1986 рр.),
 • Свідоцтво ВДНГ СРСР (1986 р.),
 • Почесні грамоти МОЗ України (1996, 2000 рр.),
 • Почесні грамоти ФАУ (1998, 2000 рр.),
 • Почесні грамота Харківської облдержадміністрації (1996 р.),
 • Почесні грамоти ректорату ХДФІ, УкрФА, НФАУ (1986, 1988, 1991, 2000 рр.),
 • Грошові премії (1989, 1990, 1991, 1998, 2000 рр.),
 • Заслужений професор НФаУ (2005 р.),
 • Почесна грамота Верховної ради України (2005 р.),
 • Подяка Кабінету Міністрів України (2005 р.),
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.)

Членство у фахових асоціаціях : Толочко В. М. є членом Європейської федерації фармацевтичної науки (EUFEPS).

Наукова школа:

Наукова школа В. М. Толочко нараховує 8 докторів, 29 кандидатів фармацевтичних наук та 5 магістрів фармації. Зараз під науковим керівництвом виконується 2 докторські та 1 кандидатська дисертація. Основний науковий напрямок досліджень – удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі вивчення діючої системи управління фармацією в умовах ринку.

Учні:

Докторські дисертації

 • Волох Дмитро Степанович, д-р фармац. наук Наукові основи та шляхи підвищення соціально-економічної ефективності управління лікарським забезпеченням (1990 р.).
 • Слободянюк Микола Миколайович, д-р фармац. наук Наукові та організаційні основи управління технологічним процесом створення лікарських засобів (1992 р.).
 • Шаповалова Вікторія Олексіївна, д-р фармац. наук Створення дитячих лікарських форм на основі відомих фармакологічних субстанцій (1996 р.).
 • Посилкіна Ольга Вікторівна, д-р фармац. наук Іноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення (2003 р.).
 • Гудзенко Олександр Павлович, д-р фармац. наук Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів (2004 р.).
 • Сятиня Михайло Лукович, д-р фармац. наук Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення населення за умов реформування фармацевтичної галузі (2004 р.).
 • Пестун Ірина Володимирівна, д-р фармац. наук Теоретичні та науково-прикладні заходи маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення (2011 р.).
 • Галій Лариса Віталіївна, д-р фармац. наук Теоретичні і науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних закладів (2011 р.).

Кандидатські дисертації

 • Волох Дмитро Степанович, канд. фармац. наук Дослідження з метою підвищення ефек-тивності управління лікарським забезпеченням населення на регіональній основі (1986 р.).
 • Алюшина Марина Олександрівна, канд. фармац. наук Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення хворих серцево-судинними захворюваннями в умовах стаціонару (1987 р.).
 • Омельченко Олександр Григорович, канд. фармац. наук Удосконалення організації лікарського забезпечення матерів і дітей (1987 р.).
 • Захаров Юрій Федорович, канд. фармац. наук Оптимізація виробництва ліків і підвищення ефективності праці робітників аптек (1990 р.).
 • Устаєв Уста Дурдиєвич, канд. фармац. наук Удосконалення лікарської допомоги населенню в умовах середньоазіатського регіону / на прикладі Туркменської РСР і Таджикської РСР/ (1990 р.).
 • Борищук Володимир Олександрович, канд. фармац. наук Дослідження по удосконалення забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів м’якими лікарськими формами (1990 р.).
 • Кас’яненко Владислав Анатолійович, канд. фармац. наук Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення сільського населення на сучасному етапі (1991 р.).
 • Фізор Наталя Селівестрівна, канд. фармац. наук Удосконалення лікарського забезпечення стаціонарних хворих через мережу міжлікарняних аптек (1991 р.).
 • Предко Володимир Степанович, канд. фармац. наук Комплексні дослідження з метою удосконалення використання спеціалістів в аптечній службі / на прикладі України/ (1991 р.).
 • Чешева Маргарита Вікторівна, канд. фармац. наук Удосконалення діяльності аптечних баз республіканського підпорядкування (1991 р.).
 • Гудзенко Олександр Павлович, канд. фармац. наук Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів (1992 р.).
 • Должнікова Ольга Миколаївна, канд. фармац. наук Удосконалення лікарського забезпечення населення через гомеопатичні аптеки (1992 р.).
 • Іл’яшова Світлана Іванівна, канд. фармац. наук Дослідження по удосконаленню лікарської допомоги хворим на гонорею та трихомоніаз в промисловому регіоні (1993 р.).
 • Суботнікова Наталія Валеріївна, канд. фармац. наук Дослідження по удосконаленню матеріально-технічного забезпечення гомеопатичних аптек (1994 р.).
 • Тихонова Світлана Олександрівна, канд. фармац. наук Розробка складу та технології гранул для лікування коронавірусних кишкових інфекцій у дітей (1996 р.).
 • Ахмад Ольга Василівна, канд. фармац. наук Дослідження ринку ферментних препаратів, які поліпшують процеси травлення (1997 р.).
 • Хоменко Віктор Миколайович, канд. фармац. наук  Дослідження стану та перспектив лікарського забезпечення населення недержавними підприємствами в умовах ринку (1997 р.).
 • Шаповалов Валерій Володимирович, канд. фармац. наук Розробка науково-практичних основ в організації та проведенні судової хіміко – фармацевтичної експертизи лікарських засобів (1997 р.).
 • Пестун Ірина Володимирівна, канд. фармац. наук Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях (2002 р.).
 • Назаркіна Вікторія Миколаївна, канд. фармац. наук Наукове обґрунтування аспектів управління соціально – трудовими відносинами у фармацевтичній галузі (2002 р.).
 • Друговіна Олена Анатоліївна, канд. фармац. наук. Удосконалення тари й упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості (2002 р.).
 • Кацара Ігор Андрійович, канд. фармац. наук. Удосконалення діяльності оптово-постачальної мережі вітчизняної фармацевтичної галузі (2004 р.).
 • Хмельницька Ольга Андріївна, канд. фармац. наук. Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні (2007 р.).
 • Єрмоленко Тамара Іванівна, канд. фармац. наук Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюванням нирок (2008 р.).
 • Зарічкова Марія Володимирівна, канд. фармац. наук Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку (2008 р.).
 • Немченко Олеся Анатоліївна, канд. фармац. наук Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування (2011 р.).
 • Шишкіна Ірина Володимирівна, канд. фармац. наук Науково-практичні засади з оптимізації діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів (2011р.).
 • Музика Тамара Федорівна, канд. фармац. наук Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2012 р. ).
 • Артюх Тетяна Олександрівна, канд. фармац. наук Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів (2012 р. ).

Магістрантські наукові роботи

 • Зарічкова Марія Володимирівна Дослідження напрямків покращення забезпечення тарою й упаковкою фармацевтичних підприємств (на прикладі Харківського регіону) (1998 р.).
 • Пестун Ірина Володимирівна Управління асортиментом лікарських засобів у роздрібній мережі (1998 р.).
 • Назаркіна Вікторія Миколаївна Дослідження особливостей праці фахівців фармації та напрямків її оптимізації (1998 р.).
 • Ванілін Владислав Юрійович Дослідження перспективних напрямків оптимізації професійної діяльності провізорів аптек (2007 р.).
 • Горєлова Марія Володимирівна Дослідження напрямків удосконалення психологічної компетенції спеціалістів фармації (2008 р.).

Видавнича діяльність

Підручники

Управління фармацією : базов. підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова та ін. ; за ред. В. М. Толочка.  – Харків : НФаУ :  Золоті сторінки, 2016. – 496 с.

Методичні рекомендації

 1. Толочко В. М., Даценко О. І. Застосування штрихових кодів у реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 2. Толочко В. М., Должникова О. Н., Чешева М. В. Учет наличных средств при осуществлении расчетных операций в аптечных учреждениях: метод. рек. для подгот. и провед. семинар. и практической. занятий и самост. раб. по курсу «Управление и экономика фармации» в сист. последипломного. образования спец. фармации. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
 3. Толочко В. М. Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України / В. М. Толочко, Т. О. Артюх: метод. рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 24 с.
 4. Толочко В. М., Артюх Т. О., Музика Т. Ф.  Основні концепції стилів управління : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 5. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Теоретичні засади формування страхової медицини в Україні : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 24 с.
 6. Толочко В. М., Подгайний Г. Я. Підготовка спеціалістів  фармації з питань тактичної медицини : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 26 с.
 7. Толочко В. М. Оплата праці працівників фармацевтичної галузі / В. М. Толочко, О. М. Должнікова, М. В. Чешева //  метод. рек. для підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 8. Толочко В. М. Методи фармакоекономіки у фармації / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, Т. О. Артюх //  метод. рек. для підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28.
 9. Зарічкова М. В. Дослідження законодавчо – нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // метод. реком: Х.– вид. НФаУ, 2016. – 30 с.
 10. Пімінов О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний // метод. рек. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роб. зі спец. підгот. за курсом «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.

Наукова діяльність

Впровадження та інтелектуальна власність

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Літературний письмовий твір наукового характеру Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. – № 63812; дата реєстрації. 29.01.2016. (Толочко В. М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 20 с.)
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я» / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. – № 64311; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М. В. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В. М. Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 8 с.)
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань» / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. – № 64310; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М. В. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В.М.Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 11 с.)
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я» / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. – № 64308; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М. В. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В. М. Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 7 с.)
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання» / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. – № 64309; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М. В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук : метод.рек. – Х.-К.: НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 30 с.)
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір (брошюра) «Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України» / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко, Т. Ф. Музика. – № 65635; опубл. 26.05.2016. (Зарічкова М. В. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко, Т. Ф. Музика : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.)
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір (брошюра) «Визначення синдрому професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh)» / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко. – № 65634; опубл. 26.05.2016. (Зарічкова М. В. / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко // Інформ.лист. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 8 с.)
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру «Основні функції і завдання спеціалізованих гомеопатичних аптек (відділів) на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі»/ В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко. – № 63813 від 29.01.2016.

Статті

 1. Tolochko V. M. Research of economic accessibility and costs optimization of chemotherapy treatment schemes of patients with breast cancer in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko // The Pharma Innovation Journal. – 2017. –  № 6 (12). – Р. 253-257.
 2. Tolochko V. M. Diuretics: Study of Assortment, Social and Economic Affordability and Consumption in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2016. – № 2 (6). – С. 131–135.
 3. Tolochko V. M. Study of problematic aspects of homeopathic medicinal products compounding in the pharmacies / V. M. Tolochko, D. V. Vakulenko // Рецепт. – 2016 − Т.19, № 3. − С. 309–316.
 4. Толочко В. М. Аналіз структури і складових витрат на соціальний захист фахівців фармації та можливості їх реалізації на рівні аптечного закладу / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т.2, №1. – С. 45–50.
 5. Толочко В. М. Дослідження впливу виду постачання лікарських засобів до аптечних закладів на витрати робочого часу спеціалістів з контролю якості. // В. М. Толочко, Т. О. Артюх, Т. Ф. Музика / Управління, економіка та забезпечення якості у фармації.–2016.–№1(45).–С.57-60.
 6. Толочко В. М. Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / В. М. Толочко, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 3. – С. 23–29.
 7. Толочко В. М. Огляд механізму стягнення податків в Україні та деяких країнах світу // В. М. Толочко,Т. Ф. Музика / Современная фармация.–2016.– июнь 2016.–С.71.-74.

Громадська діяльність: Валентин Михайлович Толочко – член спеціалізованої Вченої ради НФаУ; член апробаційної ради НФаУ; член Вченої ради НФаУ; член Вченої ради ІПКСФ; член ПК «Фармація» НАМН і МОЗ України; член проблемної комісії «Фармація» НФаУ; член атестаційної комісії Державної служби з лікарських засобів у Харківській області; член редколегії журналів «Вісник фармації», «Провізор», «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації», «Соціальна фармація»«Рецепт», «Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie», «European Science Review»; член робочої групи з питань гомеопатії при Державній службі України з лікарських засобів; член ДЕК з атестації провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» ІПКСФ.

Читає курси :  Управління та економіка фармації

image_pdfimage_print