Участь у міжнародних наукових заходах, конференціях та семінарах 

26-29 червня 2018 р. – участь у науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність», Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University, м. Ополє, Польща (кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ: Адонкіна Вікторія Юріївна, Артюх Тетяна Олександрівна, Зарічкова Марія Володимирівна, Музика Тамара Федорівна).

За підсумками відрядження отримано відповідні сертифікати та збірник матеріалів конференції з тезами доповідей представників НФаУ, який також розміщений на сайті WSB-NLU. Збірнику присвоєно індекс ISBN.

 

26 – 29 червня 2018 р. – участь у міжнародній конференції “Пріоритети наукових досліджень: теоретична і практична цінність» на базі Вищої школи бізнесу – Національний університет Луїса, (доц. каф. Українознавства та латинської мови Литвиненко Ольга), виступ з доповіддю на тему «Клічний відмінок як засіб формування граматичної компетентності на початковому етапі вивчення української мови як іноземної». м. Новий Сонч, Польща.

 

17 – 28 травня 2018 р. участь у міжнародній науковій конференції «ISROR 23rd Annual Meeting» Міжнародного товариства з фармакоекономіки та досліджень (професор кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Доброва В.Є.), м. Балтимор, Меріленд, США.

 

13 – 18 травня 2018 р. участь у міжнародній конференції «Responsible and Innovative Research for Environmental Quaility» (асистент кафедри соціальної фармації Проскуріна Я.О.), м. Рим, ІТАЛІЯ.

 

7 – 9 травня 2018 р. участь у міжнародній конференції «CREDENCE Summit Meeting» (доцент кафедри фармакотерапії Трищук Н.М., молодший науковий співробітник Боцула І.В.), м. Прага, ЧЕХІЯ. Детальніше

 

22 – 27 квітня 2018 р. участь у 27-му конгресі Європейського ринологічного товариства (кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології: проф. Зупанець І.А., доц. Зупанець К.О., доц. Шебеко С.К., асистент. Жулай Т.С.), м. Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Детальніше

 

11 – 15 квітня 2018 р. участь у міжнародній конференції для студентів-фармацевтів «Be in progress – 3» (асистент кафедри біотехнології, аспірантка Соловйова А.В., студенти: Бойко Н.В. (4 к. ССО, гр. 2, Фарм. фак-тет №3); Кириченко В.А. (3 к., гр.1, фак-тет ПФУА ,ТПКЗ); Гнатюк О.С. (2 к., гр.8, Фарм. фак-тет №1); м. Люблін, ПОЛЬЩА.

 

22 березня 2018 р. завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології  професор Зупанець І.А. та доцент кафедри Зупанець Є.О.  відвідали Ризький медичний університет (ЛАТВІЯ), де відбулась зустріч  Асоціації Фармакологів Латвії з  компанією BIONORICA. Проф. Зупанець І.А. виступив з доповіддю «Три кита раціональної фітотерапії», яка викликала бурну дискусію щодо фітонирінгу та доказової бази під час використання фітотерапії.

 

12 – 14 березня 2018 р. участь у міжнародній конференції «PRO2TECT and INNO2VATE Investigator Refresher Meeting» за запрошенням Akebia та IQVIA (кафедра фармакотерапії: завідувач, проф. Кіреєв І.В., доцент Трищук Н.М.), м. Прага, ЧЕХІЯ. Детальніше

 

19-24 лютого 2018 р. делегація спіробітників кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації відвідали науково-дослідний центр компанії BIONORICA в м. Інсбрук (АВСТРІЯ). Компанія BIONORICA – один з лідерів в галузі створення лікарських засобів рослинного проходження, а також засновником фітонірінгу у світі, що, безперечно, підтверджує високу якість виготовлених фітопрепаратів. Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації плідно співпрацює з компанією щодо питань створення й апробації нових лікарських засобів.

 

21 – 23 лютого 2018 р. участь у міжнародній конференції молодих вчених –хіміків «Chem CYS 2018» за запрошенням Молодіжного відділу Фламандського Королівського хімічного товариства (Jong-KVCV) (кафедра фармацевтичної хімії: завідувач, проф. Георгіянц В.А., доценти кафедри Бевз Н.Ю. та Гарна Н.В., завідувач ДНДЛ з КЯЛЗ  Губарь С.М., аспіранти НФаУ: Безрук І.В., Доброва А.О.; кафедра ЯССЛ ІПКСФ: зав. каф., проф. Гарна Н.В., доц. Міщенко В.А.), м. Антверпен, БЕЛЬГІЯ

 

22 – 26 січня 2018 р. участь у міжнародному форумі «Інформаційні екологічно безпечні біотехнології в галузі агропромислового виробництва країн Балтії» за запрошенням «International Consulting Institute» (зав. каф. фізичної та колоїдної хімії, проф. Кабачний В.І.), м. Вільнюс, ЛИТВА