Участь в міжнародних програмах, отримані міжнародні гранти, стипендії

18-30 жовтня 2018 р. – закордонне відрядження до Медичного університету Варни (Болгарія) з метою проходження стажування за грантовою програмою ЕРАЗМУС+ КА 107. Кредитна мобільність (для співробітників) Staff mobility for training в рамках міжінституційної угоди між НФаУ та Медичним університетом – Варна; участь у III форумі з міжнародного партнерства «Внесок міжнародної співпраці у інтернаціоналізацію університетів» та науково-практичній конференції «5-й бізнес-форум з фармації», присвяченій 10-річчю з дня заснування фармацевтичного факультету Медичного університету Варни (помічник ректора Яковлєва О.Ю., начальник відділу з академічної мобільності Скрипник О.О.).

 

05-15 вересня 2018 р. (5-7 вересня – Вашингтон, 7-15 вересня – Джексонвіль, штат Флорида, Сполучені Штати Америки) – відрядження асистента кафедри фармакології Цивуніна В.В. з метою участі у проекті «Іновації в охороні здоров’я» в рамках програми «Відкритий світ».

Програма «Відкритий світ» є програмою Уряду США, що фінансується Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу США й адмініструється American Councils в Україні. Цьогоріч програма започаткувала проект “Health Care Practitioner Innovation” з метою встановлення професійних комунікативних зв’язків між спеціалістами охорони здоров’я з України та США.

Як учасник програми «Відкритий світ» Цивунін В.В. ознайомився з організацією системи охорони здоров’я США на федеральному та місцевому рівнях. В рамках стажування проведено зустрічі з представниками Сенату США, що відповідають за освіту, охорону здоров’я та законодавчі справи, а також представниками приватних страхових компаній, що працюють у медичній галузі. Відвідано ряд медичних центрів (Baptist Health, St. Vincent’s Medical Center, Tift Regional Medical Center, Mayo Clinic) з метою ознайомлення з функціонуючими системами медичного електронного документообігу та телемедичними технологіями. Здійснено ознайомчі візити до медичних шкіл Університету Флориди (University of Florida Health Science Center-Jaksonville) та Університету Північної Флориди (University of North Florida, Brooks College of Health), де була нагода не лише дізнатися про методики та програми підготовки майбутніх фармацевтів, лікарів та медсестер у США, але й поділитися з американськими професорами кращими практиками викладання медико-біологічних дисциплін у НФаУ на прикладі фармакології.

Відвідано компанії Medtronic та TeleHealth Resource Center, що займаються розробкою та впровадженням телемедичних технологій.

Відбулась зустріч з директором найбільшого дослідницького інституту Флориди – Baptist Health Research Institute; досягнуто попередні домовленності про майбутню співпрацю з НФаУ в галузі клінічних та доклінічних досліджень лікарських засобів. Крім того, отримано уявлення щодо координації волонтерської роботи при медичних центрах (St. Vincent’s Medical Center) та практичної імплементації телемедицини у сільській початковій школі Waresboro Elementary School (Waycross, Georgia), а також системи надання невідкладної допомоги у Baptist Emergency (Jaksonville, Florida).

30 серпня 2018 р. представники НФаУ вітали на харківській землі студенток четвертого курсу фармацевтичного факультету Литовського університету наук здоров’я (Lithuanian University of Health Sciences – LSMU) м. Каунас, Брігітту Марцюшкайте та Сонату Ромашко, які приїхали навчатися до НФаУ у рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Історія співпраці між НФаУ та LSMU є досить тривалою. Першу угоду уклали ще у 2006 році, коли на запрошення на той час декана фармацевтичного факультету LSMU проф. Едуардаса Тарасявічюса студенти НФаУ поїхали до Каунасу на виробничу практику.

Потім були обміни студентами, до речі, деякі з них вже стали викладачами у НФаУ. З 2014 року університети активно співпрацюють у галузі наукових досліджень – викладачі, аспіранти та докторанти НФаУ мають змогу проводити експериментальні аналітичні дослідження на сучасному обладнанні LSMU. У 2015 році НФаУ сумісно з LSMU вперше подав заявку на участь у програмі Erasmus+, яка отримала підтвердження.

У 2016-2017 н.р. році було розпочато академічний обмін викладачами та аспірантами. З лютого по червень 2017 р. у LSMU навчався аспірант кафедри фармацевтичної хімії Артем Мигаль, а з 1 вересня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. з метою здійснення наукових досліджень направлений до Литовської Республіки аспірант кафедри фармацевтичної хімії Безрук Іван.

Початок 2018-2019 навчального ріку ознаменував приїзд до НФаУ студентів з Литовського університету наук здоров’я. Дівчата закінчили  вдома 3-й курс, успішно пройшли конкурсний відбір для отримання можливості продовжити навчання протягом семестру разом із англомовними студентами факультету з підготовки іноземних громадян 3-го та 4-го курсів НФаУ.

У НФаУ націлені на довготривалу продуктивну співпрацю, та вважають, що географія країн-учасників за програмою академічна мобільність Erasmus+ з часом збільшиться. Адже навчання за програмою обміну – це безцінний досвід для кожного студента, це можливість не тільки навчатися, а також вивчити культуру і традиції іншої країни, подивитися світ.

 
 

17 жовтня 2017 р. – 17 серпня 2018 р. доцент кафедри органічної хімії редькін р.г.  пройшов постдокторське стажування з метою виконання науково-дослідного проекту “Синтез сольватохромних барвників для вивчення білково-мембранної взаємодії” за грантом Вишеградського Фонду (International Visegrad Fund Scholar application #51700474),   м. Прага, Чеська Республіка.

Проект було успішно виконан в рамках гранту Вишеградського фонду (на базі Інституту органічної хімії та біохімії (IOCB) Академії наук Чехії, Лабораторії хімічної біології).

Проект складався з трьох підпроектів:

  • (1А) Синтез флуоресцентно-зв’язаних фоточутливих жирних кислот;
  • (1В) Синтез флуоресцентно-зв’язаних фото чутливих діацилгліцеринів;
  • (2) Синтез«клік»-похідних жирних кислот для вивчення метаболізму жирних кислот в мембранах клітин злоякісних пухлин молочної залози (біологічна частина проекту реалізується спільно з доктором Крістіною Ґава, Інститут молекулярної онкології, Мілан / Dr. Kristina Havas, Institute of Molecular Oncology, Milano).

Під час здійснення першої частини експериментальної роботи над проектом було здійснено:

– детальний пошук та огляд літератури, що стосується тематики проекту;

– планування синтезу цільових продуктів;

– шестиступеневий синтез ключового флюоресцентного синтону–7-діетиламінту-4-гідроксиметилкомумарину; в результаті реалізації запропонованої для проекту п’ятиступеневої схеми синтезу отримано шість нових сполук, чистих речовин, структуру та тотожність яких було підтверджено методами ТШХ, ЯМР і LC / MS.

– здійснено перші дослідження з фотолізу отриманих сполук під контролем ЯМР1Н та ТШХ;

– освоєно метод флеш-хроматографії та препаративної ВЕРХ;

Протягом другої половини стажування було здійснено:

–  синтез «мікро-методом» похідної жирної кислоти та гідрофільного барвника ATTO532 з групи родаміну;

– синтез «клік»-похідних жирних кислот з 3H-діазириновим ядром, розроблено їх метод синтезу, ізоляції та очистки;

– досліджено взаємодію синтезованого Редькіним Р.Г. раніше спіро-похідного з флюоресцентним кумариновим ядром R-203 з рядом ліпосом – дипальмітоїл-фосфатидилхолін-холестеролом (1:1, DPPC/Chol) та сфінгомієлін-холестеролом (1:1, SM-Chol) методом вимірювання флуоресценції у їх розчинах на спектрофлюориметріFluoromax-4  (HoribaScientific).

За два семестри стажування в Чехії було зроблено 18 презентацій на внутрішніх лабораторних семінарах та 3 звітні доповіді на основі результатів експериментальних досліджень;

– 25 травня 2018 р. презентовано результати досліджень на міжлабораторному семінарі «Хімічна біологія» в IOCB (модератор: д-р Ганна Цахова);

Під час стажування Редькін Р.Г. разом з іншими постдоками прийняв участь у науковій дискусії з запрошеним до IOCB професором Дж. Сазерлендом (John Sutherland), керівником лабораторії молекулярної біології Кембриджського університету, Велика Британія;  пройшов 2-денний тренінг з «дизайну лікоподібних молекул» в IOCB за підтримки компанії «Astra Zeneca» (лектор: David Andrews, iStrategy Oncology, IMED Biotech Unit Cambridge); прийняв участь у 2-х семінарах «Prague membrane discussion».

Результати досліджень були також представлені на Всеукраїнських профільних конференціях: ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», (16.05.2018 р., м. Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», присвячена 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Гайдукевича О.М. (12-13 квітня 2018 р., НФаУ, Харків).

За звітний період опубліковано 2 тез доповідей та 2 статті. Отримано сертифікати про проходження стажування.

 

 

 

 

image_pdfimage_print