Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Шановні вступники! Інформуємо Вас про те, що тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02 лютого 2016 року №77

  • Етапи вступної кампанії

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за всіма формами навчання:

  • реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня;
  • складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;
  • прийом заяв та документів, розпочинається 02 липня і закінчується 09 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
  • основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
  • фахові вступні випробування проводяться з 27 липня по 29 липня;
  • надання рекомендацій для зарахування до 21 серпня;
  • виконання вимог Правил прийому для зарахування до 21 серпня;
  • наказ про зарахування видається не пізніше 30 вересня.