ПОЛ А1-02-169_Положення про вчену раду факультету НФаУ-ред.02