Список членів Вченолї ради факультету фарм технол та менедж