Відділ аспірантури та докторантури

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел./Факс: (057) 706-30-71

E-mail: aspirantura@nuph.edu.ua

Завідувачка:

Голубцова Каріна Костянтинівна

 

Національний фармацевтичний університет оголошує конкурс на місця за планом Державного замовлення на 2017 р. до докторантури за спеціальністю 226 Фармація для здобуття ступеня доктора наук

Національний фармацевтичний університет оголошує конкурс на місця за планом Державного замовлення на 2017 р. до аспірантури за спеціальністю 226 Фармація для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Національний фармацевтичний університет запрошує громадян України на навчання до аспірантури за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

Національний фармацевтичний університет запрошує іноземних громадян на навчання до аспіранури для здобуття вищої освіти ступеня «Doctor of Philosophy» (Ph. D.)

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НФаУ

 

Розклад занять

 

На кандидатський іспит за науковою спеціальністю надаються заява та додаткові питання за темою кандидатської дисертації. Заяви на складання кандидатських іспитів необхідно надати у відділ аспірантури (обов`язково на паперовому носії та на е-mail: aspirantura@nuph.edu.ua ).

До заяви надаються: листок з обліку кадрів з фотографією 4х6см; копія диплому про вищу освіту; копія сертифіката про проходження інтернатури (за необхідністю); копія диплома магістра (за наявності); список опублікованих наукових праць та винаходів (при відсутності наукових праць надається реферат на тему майбутньої дисертації); медична довідка про стан здоров`я за формою 286-у; рекомендація вченої ради при вступі до аспірантури в рік закінчення ВНЗ, паспорт та оригінал диплома про закінчення ВНЗ надаються вступником особисто.

Наукові дослідження в НФаУ проводяться за наступними напрямками:

 • хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження;
 • фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження;
 • створення складу і технології одержання біологічно активних речовин та лікарських засобів природного походження (крім рослинних);
 • фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування у медицині;
 • організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації;
 • створення гомеопатичних лікарських засобів;
 • розробка складу і технології ветеринарних засобів;
 • створення лікувально-косметичних засобів;
 • педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи;
 • розробка нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення фальсифікованої продукції;
 • розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва;
 • судова фармація, фармацевтичне законодавство та доказова фармація;
 • тара та пакування у фармацевтичній промисловості;
 • технологія одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах;
 • економічні механізми управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах упровадження міжнародних стандартів якості;
 • управління якістю у сфері створення, виробництва і обігу лікарських засобів.

При університеті функціонують три Cпеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) фармацевтичних наук за науковими спеціальностями:

 • 03.05 – фармакологія,
 • 00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;
 • 00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.
 • 00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Вартість навчання для аспірантів та докторантів у 2017-2018 н. р.

Докторські та кандидатські дисертації, захищені у 1995-2015 роках. Довідник.

Матеріали по темі:

5 грудня 2016 р. відбулася зустріч ректора НФаУ, академіка НАН України В.П. Черних із аспірантами університету першого року навчання