Відділ цивільного захисту

Положення про відділ цивільного захисту 

Адреса: 61141  м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел: (0572) 67-91-88
E-mailvcz@nuph.edu.ua

Склад відділу цивільного захисту

 • Начальник відділу – Бондар Ігор Миколайович;
 • Провідний фахівець з пожежної безпеки – Рєпін Григорій Олександрович;
 • Фахівець з екологічної безпеки – Кравченко Олена Вікторівна;.

Цивільний захист — функція держави, спрямована на захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх  наслідків  і  надання  допомоги  постраждалим у мирний час та в особливий період (ст. 4  Кодекс цивільного захисту України). 

Відділ цивільного захисту створюється та ліквідується за рішенням ректору НФаУ з метою організації заходів цивільного захисту,забезпечення належного рівня пожежної, техногенної та екологічної безпеки НФаУ та безпеки громадян.

 Відділ цивільного захисту є окремим структурним підрозділом НФаУ, очолюється  начальником відділу цивільного захисту, який безпосередньо підпорядковується ректору НФаУ, структуру та штати відділу цивільного захисту визначає ректор НФаУ

Функції відділу цивільного захисту:

 1. Забезпечує виконання заходів у сфері цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки на об’єктах НФаУ.відділ цивільного захисту
 2. Забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки та відповідну поведінку працівників і населення, яке проживає в зонах можливого ураження, у разі виникнення аварії на об’єктах Університету.
 3. Здійснює планування та забезпечує контроль за підготовкою та проведенням заходів з евакуації працівників та майна НФаУ під час виникнення надзвичайних ситуацій.
 4. Розробляє план реагування на надзвичайні ситуації.
 5. Розробляє план-графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, організовує його виконання та звітує за результатами проведених навчань, тренувань.
 6. Готує звітні документи з питань цивільного захисту.
 7. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах НФаУ чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля.
 8. 8. Здійснює контроль за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом довкілля в районі розташування НФаУ.
 9. Забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами.

Організовує:

 1. Забезпечення працівників НФаУ засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту.
 2. Створення і забезпечення функціонування спеціальних, локальних і об’єктових систем оповіщення.
 3. Проведення з працівниками індивідуального і курсового навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
 4. Проходження посадовими особами НФаУ навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки.
 5. Виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також надає пропозиції щодо виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень ДСНС України та її територіальних органів.
 6. Утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням.
 7. Проведення заняття, інструктажі з персоналом НФаУ, по попередженню і гасінню можливих пожеж.
 8. Забезпечення справного технічного стану засобів пожежної автоматики і пожежогасіння, систем протипожежного водопостачання, димовидалення, установок оповіщення при пожежі.
image_pdfimage_print