Відділ інноваційного менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Начальник відділу

Кайда Аліна Олександрівна

 

 

Відділ інноваційного менеджменту є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, який здійснює керівництво і координацію науково-дослідної роботи в університеті.

Напрямки діяльності:

  • Науково-організаційна діяльність (контроль та координація науково-дослідної діяльності університету).
  • Метрологічне забезпечення навчального та наукоaвого процесів (координація робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю та нагляду).
  • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (підготовка основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в фармації та медицині).

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України, є основним документом, який регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони здоров’я. До останнього  Переліку включено 44 наукових повідомлення НФаУ. У 2017 р. підготовлено і подано для включення Переліку 29 заяв.

  • Патентно-інформаційна діяльність (роботи, що пов’язані з питаннями інтелектуальної власності).

Число об’єктів інтелектуальної власності є важливим показником інноваційної активності, та результатом наукових досліджень і розробок. На сьогоднішній день університетом накопичено значний потенціал інтелектуальної власності:

987 – патенти на винаходи та корисні моделі;

101 – авторських свідоцтв;

8 – знаків для товарів і послуг.

Одним из основных показателей изобретательской деятельности является количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели. За 2017 г. сотрудниками НФаУ подано в Государственное предприятие «Украинский институт интеллектуальной собственности» 54 заявки с целью получения патентов Украины, и получено 50 патентов Украины на изобретения и полезные модели.

В Министерство экономического развития и торговли Украины подано 15 заявлений и получено 18 свидетельств о регистрации авторского права на произведение.

Одним из важнейших средств научной коммуникации сегодня методические рекомендации и информационные письма. Учеными НФаУ подготовлено и подано в Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы (Укрмедпатентинформ) 18 методических рекомендаций, из них опубликовано 15 методических рекомендаций. А также подготовлено и подано в Укрмедпатентинформу 25 информационных писем, из них 23 опубликовано.

Інформаційні посилання