Відділ інноваційного менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

 

Начальник відділу

Кайда Аліна Олександрівна

Відділ інноваційного менеджменту є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, який здійснює керівництво і координацію науково-дослідної роботи в університеті.

  • Науково-організаційна діяльність (контроль та координація науково-дослідної діяльності університету).
  • Метрологічне забезпечення навчального та наукоaвого процесів (координація робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю та нагляду).
  • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (підготовка основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в фармації та медицині).

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України, є основним документом, який регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони здоров’я. До останнього  переліку включено 31 наукове повідомлення НФаУ. У 2016 р. підготовлено і подано для включення до переліку 49 заяв.

  • Патентно-інформаційна діяльність (роботи, що пов’язані з питаннями інтелектуальної власності).

Число об’єктів інтелектуальної власності є важливим показником інноваційної активності, та результатом наукових досліджень і розробок. На сьогоднішній день університетом накопичено значний потенціал інтелектуальної власності:

937 – патенти на винаходи та корисні моделі;

83 – авторських свідоцтв;

6 – знаків для товарів і послуг.

Одним із основних показників винахідницької діяльності є кількість поданих заявок про видачу патентів на винаходи та корисні моделі. За 2016 рік співробітниками НФаУ подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» 54 заявки з метою одержання патентів України, та отримано 64 патенти України на винаходи та корисні моделі.

До Державної служби інтелектуальної власності України подано 14 заяв та отримано 25 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Одним із найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної
роботи (Укрмедпатентінформ) 24 методичних рекомендацій, з них опубліковано 18 методичних рекомендацій. А також підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 36 інформаційних листів, з них 33 опубліковано.

Інформаційні посилання