Відділ практики та сприяння працевлаштуванню

Положення відділ практики та сприяння працевлаштуванню

Положення про практичну підготовку

 

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел./факс:
8 (057) 778-67-62, 778-67-61
Е-mail: practic@nuph.edu.ua
 Сайт

 

IMG_5157Завідувач відділу практики та сприяння працевлаштуванню

Барковська Оксана Яківна

 

Відділ практики та сприяння працевлаштуванню – структурний підрозділ НФаУ, який відповідає за загальну організацію практики в університеті (навчальної, виробничої, переддипломної, стажування), налагодження зв’язків з кафедрами університету, базами практики, здобувачами вищої освіти, а також є власником процесу, описаного у документованій процедурі «Зв’язки з базами практики».

Важливе місце у підготовці випускника фармацевтичної школи до професійної діяльності є практика, невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів НФаУ. Від якісної організації навчально-виробничої практики залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність відділу спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

Основні завдання та обов’язки відділу з питань організації практики.

 1. Укладає договори на проведення практики з підприємствами, організаціями, установами різних галузей господарства будь-яких форм власності. У залежності від обраної спеціальності базами практики є аптечні заклади, лабораторії з контролю якості ліків, ботанічні сади, фармацевтичні, парфумерно-косметичні, біотехнологічні підприємства, косметичні салони та кабінети, лікувально-профілактичні заклади, клініко-діагностичні центри, клінічні лабораторії, навчальні заклади, фінансові служби підприємств тощо, а також структурні підрозділи НФаУ (навчально-тренінгові лабораторії практичної підготовки кафедр, ботанічний сад та ін.).
 2. Спільно з кафедрами відділ практики формує списки баз практики; розподіляє здобувачів вищої освіти за місцями її проходження; надає базам практики списки здобувачів вищої освіти, яких направляють на практику, надає кафедрам інформацію щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами.
 3. Для здобувачів вищої освіти відділ практики проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо організації практики і якісного її проходження, забезпечує здобувачів вищої освіти формами необхідних документів: направленнями, щоденниками та іншими методичними (довідковими) матеріалами.
 4. Запрошує представників баз практики на конференції з практики (підсумкові, науково-практичні) та інші заходи, що сприяють підвищенню якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти (загальні організаційно-виробничі збори здобувачів вищої освіти, робочі наради викладачів, семінари керівників практики та ін.).
 5. Спільно з Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ відділ практики бере участь в організації практики за кордоном.
 6. Аналізує звіти кафедр та готує підсумкову довідку про її проведення, бере участь в обговоренні підсумків практики на засіданнях Ректорської та Вченої рад університету; вивчає і впроваджує позитивний досвід інших навчальних закладів з питань організації та методики практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Основні завдання та обов’язки відділу з питань сприяння працевлаштуванню.

 1. Налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.
 2. Співпрацює з рекрутинговими агенціями, потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій.
 3. Створює бази даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу, накопичувати банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.
 4. Надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).
 5. Сприяє тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час.
 6. Організовує зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій).
 7. Налагоджує тісну співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування
 8. Щорічно звітує керівництву університету про проведену роботу шляхом підготовки звіту, розміщення інформації на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах.