Відділ зв’язків із громадськістю та пресою НФаУ

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, каб. 400

Тел.: (057) 706 17 68

E-mail:  pr-center@nuph.edu.ua

 

Нинішні реалії життя диктують необхідність пошуків нових засобів забезпечення набору за ліцензійним обсягом спеціальностей. НФаУ доводиться конкурувати з іншими навчальними закладами за студента, і це змушує відпрацьовувати сучасні способи проведення профорієнтаційної роботи. З огляду на це, Ректорська рада університету прийняла рішення, спрямоване на уніфікацію рекламної діяльності підрозділів, розширення інформаційного простору, оперативність оприлюднення інформації стосовно діяльності нашого університету, упорядкування вихідних інформаційних потоків та формування максимальної відкритості НФаУ для громадськості.

Згідно з Наказом від 31 грудня 2013 р. №1176к у Національному фармацевтичному університеті створений новий самостійний структурний підрозділ – відділ зв’язків із громадськістю та пресою, підпорядкований безпосередньо ректору НФаУ, професору А.А. Котвіцькій.

Основні напрямки діяльності відділу зв’язків із громадськістю та пресою:

 •  реалізація інформаційної і рекламної політики НФаУ (насамперед, профорієнтаційної);
 •  моніторинг та формування громадської думки про імідж НФаУ;
 •  створення сприятливих відносин з громадськістю;
 •  співпраця із засобами масової інформації;
 •  поширення інформації за допомогою публікацій у ЗМІ, реклами, усних виступів керівництва університету;
 •  організаційно-методична робота, зокрема координація діяльності структурних підрозділів НФаУ з питань зв’язків із громадськістю;
 • рекламно-виставкова робота, пов’язана з участю в рейтингових заходах міжнародного, національного та регіонального рівнів.

Основні завдання відділу зв’язків із громадськістю та пресою:

 •  моніторинг, аналіз стану і динаміки громадської думки у процесі здійснення освітньої та наукової діяльності університету;
 •  розробка концепції зовнішньої і внутрішньої політики університету в галузі зв’язків із громадськістю, забезпечення інформаційної відкритості ВНЗ;
 •  сприяння у організації стійкої взаємодії з цільовими аудиторіями, що формують внутрішнє і зовнішнє середовище університету (профорієнтаційна діяльність);
 •  розробка і підтримка іміджу як університету в цілому, так і його окремих підрозділів і відділів;
 •  формування медіа ресурсів університету;
 •  розробка інформаційного регламенту університету, протокольних алгоритмів;
 • організація та участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних освітніх виставках;
 •  організація та проведення прес-конференцій, брифінгів керівництва університету, а також зустрічей представників ЗМІ з адміністрацією НФаУ;
 •  підтримка контактів із представниками прес-служб органів місцевої влади та галузевих ВНЗ;
 •  розробка рекламно-іміджевих та профорієнтаційних видань (буклети, плакати, вітальні листівки тощо), фільмів, корпоративної символіки;
 •  інформаційна підтримка сайту університету;
 •  підготовка та випуск газети «Молодість фармації»;
 •  регулярне і своєчасне оприлюднення інформації про діяльність університету на порталі НФаУ, в університетській газеті;
 •  координація діяльності структурних підрозділів університету в питаннях зв’язків із громадськістю;
 •  формування єдиного архівного банку фото і відео матеріалів про діяльність НФаУ;
 • моніторинг рейтингових виставок, в яких необхідно взяти участь, організація участі в рекламно-виставкових заходах, презентація університету на відповідному рівні в рамках цих заходів, підготовка звітів про проведення та участь в них.
 

Діяльність відділу зв’язків із громадськістю та пресою забезпечують:

Завідувач відділу

Кудінова Олена Миколаївна

 

Фахівець першої категорії з інформаційного забезпечення

Юлія Валеріївна Вавуліна

E-mail: site@nuph.edu.ua

 

Марина Олександр│вна Гнатюк

Провідний фахівець з виставкової діяльності

Марина Олександрівна Гнатюк

E-mail: exposition@nuph.edu.ua

 

Калинина_портрет на сайтВипускаючий редактор газети «Молодість фармації»

Аксенія Михайлівна Літвінова.

E-mail: gazeta@nuph.edu.ua

 

 Провідний фахівець SMM

Головенко Наталя Володимирівна

 

Пріоритети відділу зв’язків із громадськістю та пресою – професіоналізм, оперативність, готовність до діалогу

Положення про відділ зв’язків із громадськістю та пресою Національного фармацевтичного університету

Положення про рекламно-виставкову діяльність

Виставкова діяльність

Положення про офіційний сайт НФаУ

Форма-шаблон для подачі новин на сайті НФаУ

Положення про газету «Молодість фармації»

Банер Молодість Фармації

 

Публікації про Національний фармацевтичний університет на порталах:

Жовтень

Вересень 

Серпень 

Травень 

Квітень 

Березень 

Лютий 

Січень 

 

Публікації про Національний фармацевтичний університет у ЗМІ:

Вересень

Щотижневик “Аптека”

Травень 2018

Щотижневик “Аптека”

Березень 2018

Щотижневик “Аптека”

Лютий 2018

Щотижневик “Аптека”

Січень 2018

Щотижневик “Аптека”

 

Публікації за 2017 р.

Публікації за 2016 р.

Публікації за 2015 р.

Публікації за 2014 р.