Відділ з академічної мобільності

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, каб. 403
Тел: (057) 706-30-71
E-mail:  interdep@nuph.edu.ua

Відділ академічної мобільності НФаУ займається питаннями академічної мобільності (супровід закордонних відряджень з метою стажування, навчання, здійснення наукових досліджень, викладання лекцій за міжуніверситетськими угодами в закордонними університетами та грантовими проектами)  учасників освітнього процесу (здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, науково-педагогічних працівників та інших співробітників  Університету).

 

Начальник відділу з академічної мобільності

Чітішвілі Вікторія Вікторівна

Тел.: (057) 706-30-71

E-mail: interdep@nuph.edu.ua

 

Співробітники відділу

 Фахівець 1-ї категорії відділу з академічної мобільності

Сова Катерина Юріївна

E-mail: interdep2@nuph.edu.ua

 

 Фахівець відділу з академічної мобільності

Мацко Яна Олексіївна

E-mail: eugrants@nuph.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ відділу з  академічної мобільності:

Планування і координація міжнародної діяльності університету шляхом забезпечення взаємодії структурних підрозділів університету у сфері міжнародної співпраці, зокрема:

 • інформаційне забезпечення структурних підрозділів університету з питань міжнародної діяльності;
 • підготовка пропозицій за визначенням пріоритетних напрямів міжнародної діяльності університету;
 • координація роботи підрозділів університету з участі в міжнародних програмах і проектах;
 • координація проходження навчання, стажування та академічних обмінів;
 • координування та надання консультаційної допомоги структурним підрозділам у сфері залучення висококваліфікованих зарубіжних спеціалістів для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень;
 • надання на основі вивчення міжнародного досвіду координаційно-консультаційної допомоги структурним підрозділам університету при розробці навчально-методичних програм і планів у рамках двохсторонніх і багатосторонніх програм співпраці в області науки, освіти і культури, а також проведенню міжнародних заходів;
 • консультаційна та організаційна допомога в організації закордонних відряджень.

Здійснення інформаційно-представницької діяльності Університету на міжнародній арені, зокрема:

 • представництво університету на міжнародних зустрічах і інших контактах;
 • організація інформаційно-рекламної діяльності по залученню іноземних громадян на навчання в університеті;
 • висвітлювання досягнень університету шляхом участі в міжнародних виставках, конгресах, семінарах тощо;
 • підготовка довідкових, інформаційних і звітних матеріалів про міжнародні програми Університету;
 • підготовка аналітичних і інформаційних матеріалів з питань стану і перспектив розвитку міжнародних зв’язків університету в сфері освіти і науки;
 • участь у підготовці матеріалів для вітчизняних і зарубіжних ЗМІ про міжнародні зв’язки університету з метою формування позитивного образу університету за кордоном;
 • презентація міжнародної діяльності університету при зустрічах з абітурієнтами, студентами тощо.

Налагодження і розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв’язків з іноземними навчальними і науковими закладами, підготовка двохсторонніх і багатосторонніх програм співпраці в області науки, освіти і культури, в тому числі:

 • пошук і отримання інформації про гранти, закордонні стажування, стипендіальні програми;
 • пошук міжнародних контактів, які необхідні для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи НФаУ;
 • здійснення взаємодії з державними органами, суспільними організаціями і приватними особами з питань, що стосуються міжнародної співпраці;
 • сприяння розвитку міжкафедральних, культурних, наукових та навчально-методичних відносин з закордонними вищими навчальними закладами;
 • координування, організація та сприяння участі в програмах міжнародного академічного обміну;
 • організація прийому іноземних делегацій, обмін делегаціями;
 • вступ НФаУ у міжнародні організації, асоціації, тощо.
 

Публікації:

Журнал “Губерния”, вересень 2017

 

 

image_pdfimage_print