Відомості про членів Редакційної колегії та редакційної ради журналу «УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ»

До складу Редакційної колегії та ради журналу входять 43 науковці: 29 співробітників Національного фармацевтичного університету та 14 спеціалістів з інших установ. Всі члени  Редакційної колегії та ради докторів наук, професорів – провідних вчених у галузі фармакології, біофармації,  фармакогнозії, медичній біохімії  та мікробіології.

Черних В.П. головний науковий консультант, ректор НФаУ, член-кореспондент НАН України, д.фарм.н., д.х.н., професор;

ГриценкоІ.С., науковий консультант, проректор з навчальної роботи НФаУ, д.х.н., професор;

Малоштан Л.М., головний редактор, завідувач кафедри біології, фізіології та анатомії людини  НФаУ, д.біол.н., професор;

Загайко А.Л., заступник головного редактора, завідувач кафедри біологічної хімії  НФаУ, д.біол.н., професор;

Бондар В.С., проф. кафедри токсикологічної хімії НФаУ, д. фарм. н., професор;

Березнякова А.І., професор кафедри патологічної фізіології НФаУ,  д.мед.н., професор;

Безуглий П.О., професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ, д. фарм. н., професор

ВоронінаЛ.М., професор кафедри біологічної хімії  НФаУ, д.біол.н., професор;

Гладченко О.М.,  професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини  НФаУ, д.мед.н., професор;

Ковальов В.М., професор кафедри фармакогнозії НФаУ, д. фарм. н., професор;

Гризодуб О.І., директор державного підприємства «Державний Фармокопейний Центр», д.х.н., професор;

Дєдух Н.В.,  керівник лабораторії морфології та експериментальної патології Харківського науково-дослідного інституту ортопедії та травматології ім. М.І. Ситенка, д.біол.н., професор;

Деримедвідь Л.В., професор кафедри фармакотерапії НФаУ,  д.мед.н., професор;

Дроговоз С.М. , професор кафедри фармакології НФаУ,  д.мед.н., професор;

Залюбовська О.І., завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ,  д.мед.н., професор; 

Зупанець І.А., завідувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ,  д.мед.н., професор;

Кисличенко В.С., завідувач кафедри хімії природних сполук НФаУ, д. фарм. н., професор;

Кравченко В.М., професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини  НФаУ, д.біол.н., професор;

Маслова Н.Ф., вчений секретар ДНЦЛЗ,  д.біол.н., професор;

Риженко І.М., професор кафедри фармакології НФаУ,  д.мед.н., професор;

Таран С.Г., професор кафедри медичної хімії НФаУ,  д.фарм.н., професор;

Самура Б.А., професор кафедри фармакотерапії НФаУ,  д.мед.н., професор;

Сахарова Т.С., професор кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ,  д.мед.н., професор;

Стрельніков Л.С., завідувач  кафедри біотехнології  НФаУ, д. фарм. н., професор;

Філімонова Н.І., завідувач кафедри мікробіології  НФаУ,  д.мед.н., професор;

Хворост О.П., завідувач кафедри фармакогнозії НФаУ, д. фарм. н., професор;

Тихонов О.І., професор кафедри аптечної технології ліків НФаУ, д. фарм. н., професор;

 Тихонова С.О., завідувач  кафедри аптечної технології ліків НФаУ, д. фарм. н., професор;

Ярних Т.Г., завідувач кафедри технології ліків НФаУ, д. фарм. н., професор;

Рубан О.А., завідувач кафедри заводської технології ліків НФаУ, д. фарм. н., професор;

Гладух Є.В., завідувач кафедри промислової фармації НФаУ, д. фарм. н., професор;

Яковлєва Л.В., завідувач кафедри фармакоекономіки НФаУ, д.фарм.н., професор;

Гольцев А.М., директор інституту кріобіології і кріомедицини Національної Академії наук України, д.мед.н., професор;

Головенко М.Я. (Одеса), завідувач відділом фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, д.біол.н., професор;

Германюк Т.А. (Вінниця), професор кафедри фармації, д.мед.н., професор;

Дев’яткіна Т.О. (Полтава), професор кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією, д.мед.н., професор;

Краснопольський Ю.М., науковий консультант департаменту бiотехнологiї ВАТ «Фармак», професор кафедри бiотехнологiї та аналітичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.фарм.н., професор;

МамчурВ.И. (Дніпропетровськ), завідувач  кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ “Дніпропетровська медична академія”, д.мед.н., професор;

Петренко О.Ю., завідувач відділом біохімії ІПКб, Км НАН України, д.біол.н., професор;

Субота Н.П., завідувач кафедри валеології  ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди, д.біол.н., професор;

Чайковський Ю.Б.  (Київ),  завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, д.мед.н., професор;

Чекман І.С ., (Київ), завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця МОЗ України д.мед.н., професор;

Сернов Л.М. (Москва), генеральний директор ОАО «ВНЦ БАВ, д.мед.н., профессор ;

image_pdfimage_print