Вишневська Лілія Іванівна

Лілія Іванівна ВИШНЕВСЬКА – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений викладач НФаУ, дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету».

Тел.: 706-22-79

Email: liliiavyshnevska@gmail.com

Науковий профіль: 

 

Автобіографія

Народилася 23 лютого 1966 року в селі Подвірне Новоселицького району Чернівецької області. У 1983 році на «відмінно» закінчила Подвірненську середню школу, у 1990 році ‒ Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «провізор». Була направлена на роботу на кафедру аптечної технології ліків, де працювала старшим лаборантом, викладачем-стажистом, асистентом, доцентом. Потім доцентом кафедри якості стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ. Після захисту докторської дисертаційної роботи та присвоєння вченого звання професора (2010) Лілія Іванівна займала посаду професора кафедри якості стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ, згодом ‒ кафедри технології ліків НФаУ. Одночасно була заступником декана фармацевтичного факультету (2000-2003).

З 2003 р. і донині є деканом фармацевтичного факультету № 1 (фармацевтичного факультету № 2, фармацевтичного факультету) НФаУ.

1996 року захистила кандидатську дисертацію «Розробка складу й технології таблеток з фенольним гідрофільним препаратом прополісу», а 2009 року – докторську на тему «Наукове й експериментальне обгрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація» (консультант проф. Георгіянц В. А.).

У 2014-2015 р.р очолювала кафедру аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету, на якій на теперішній час займає посаду професора.

Трудова діяльність Л. І. Вишневської в галузі фармації складає 34 роки у різних напрямах: підготовка фармацевтичних кадрів, розробка складу й технології нових лікарських препаратів екстемпорального та промислового виготовлення на основі рослинних субстанцій (в тому числі гомеопатичних) і валідація технологічного процесу, видання навчально-методичної літератури та ін.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. монографії, 17 патентів, 19 методичних рекомендацій, 13 довідкових видань; 13 ЛП, з яких 6 – виробляються промисловістю («Бронхофіт», «Гінекофіт», «Простатофіт» у лікарській формі настойки, «Урохол», у формі крапель, «Холофіт» у формі сиропу, рослинний збір «Бронхофіт») та 19 лікувально-косметичних засобів, з них знаходяться на етапі впровадження «Гель алое», «Гель алое-актив», «Фітогель хміль» «Фітогель хміль-алое», «Фітогель хміль-шавлія», гелі «Флавостерол» та «Уртиція», креми «Фіто-регенеруючий», «Фіто-універсальний», «Фіто-живильний», «Евкамен». Новизну наукових досліджень підтверджено майже 30 патентами України.

Наукова школа: за тематикою технологічної наукової школи під керівництвом та консультацією професора Л. І. Вишневської виконано 9 кандидатських дисертаційних робіт.

 1. Пісковацький Ю.Г. Розробка складу та технології препарату «Бронхофіт» із сировини рослинного походження (2008).
 2. Вишневська М. С. Розробка складу та технології крапель «Урохол» для застосування в урології (2012).
 3. Косяченко Н.М. Розробка складу та технології гелю для лікування опорно-рухового апарату (2012).
 4. Хохлова К. О. Розробка складу та технології комбінованої настойки для терапії ішемічної хвороби серця (2012).
 5. Дегтярьова К. О. Використання продуктів комплексної переробки відходів виробництва соку гарбуза для створення нових лікарських засобів (2015).
 6. Горлачова В. І. Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран (2016).
 7. Бавикіна М. Л. Розробка складу та технології комбінованого гелю для фармакотерапії ускладнень при гіпоестрогенних станах у гінекології (2016).
 8. Ткачук О. Ю. Розробка складу та технології комбінованого олійного фітопрепарату гепатотропної дії (2017).
 9. Шмалько О. О. Розробка складу та технології фітосиропу гепатопротекторної та жовчогінної дії (2017).

Професор Вишневська Л. І. є науковим консультантом при виконанні докторських дисертацій:

 • доцента Бисаги Є. І.;
 • доцента Зуйкіної С. С.;
 • доцента Толочко К. В.,
 • к. фарм. н. Хохлової К. О.

Здійснює керівництво:

 • 1 аспірантом контрактної форми навчання з відривом від виробництва – Постоєм В. В.

Громадська діяльність: є членом Ректорської ради НФаУ, членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація», членом об’єднаної ради факультетів, членом Центральної методичної ради НФаУ і циклової методичної комісії НФаУ, членом апробаційної комисії НФаУ за специальністю 15.00.01, членом редакційних колегій професійних журналів «Вісник фармації» і «Управління, економіка і забезпечення якості в фармації», один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста».

Проф. Вишневська Л. І. входить до складу експертів з ліцензування і аккредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

У період проведення VI і VII Національних з’їздів фармацевтів Л. І. Вишневська виконувала обов’язки голови комісії з реєстрації його делегатів, участників і гостей.

Членство в спеціалізованих організаціях:

 • Міжародна Асоціація фармацевтів (FIP);
 • Гомеопатична Асоціація України.

За свою працю Вишневська Л. І. нагороджена почесними грамотами НФаУ, почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, почесними грамотами МОЗ України, подяками Харківського міського голови. Двічі була дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації Декан факультету. Прізвище Вишневської Л. І. внесене до Книги пошани НФаУ. Заслужений викладач НФаУ.

 

Навчальні посібники і монографії:

 1. Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень. Гомеопатическая фармация и медицина. Глоссарий терминов и определений : навч. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Вишневська, О.Ю. Сергеєва, С.В. Олійник; за ред. Л.І. Вишневської. – Х.: Оригінал, 2017. – 340 с.
 2. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х.: НФаУ: Оригинал, 2016. – 378 с.
 3. Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Дроздова А. О., Власенко І. О., Малецька З. В., Попович В. П., Гладишев В. В., Мусоев С. М., Оліфірова Т. Ф., Вишневська Л. І., Глущенко О. М., Хомич О. О. Технологія виготовлення порошків / за ред. Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С. – Київ: вид-во «Освіта України», 2016. – 140 с.
 4. Екстемпоральні засоби для терапії хвороб шкіри: навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н. П., Вишневська Л. І., Ковальова Т. М. та інш. — Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 97 с.
 5. Монографія «Фармацевтична освіта в Німеччині. Перспективи» / Черних В. П., Вишневська Л. І., Набока О. І., Упир Л. В. // За ред. В. П. Черних. – Х.: Вид-во НФАУ, 2007.– 1 с.
 6. Р. В. Богатырева, А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая, В. А. Соболева, Н. Ф. Орловецкая, И. Е. Постольник, Л. А. Христенко, С. А. Тихонова, Л. И. Яковенко Справочник экстемпоральной рецептуры //Под ред. А.И.Тихонова. – К.: МОРИОН, 1999. – 496 с.
 7. А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, А. П. Гудзенко, Е. Е. Богуцкая, Т. Н. Будникова, В. А. Соболева, И. Е. Постольник, Л. А. Христенко, С. А. Тихонова, Н. Ф. Орловецкая, Н. В. Чернобровая, А. М. Котенко, Т. В. Мартынюк, Л. И. Яковенко и др. Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств / Под ред. акад. А. И. Тихонова. Х.: Основа, 1998. – 336 с.
 8. А. И. Тихонов, В. П. Черных, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая, Л. В. Бондарева, Н. М. Омельченко, В. А. Соболева, С. А. Тихонова, Н. Ф. Орловецкая, А. М. Котенко, Л. И. Яковенко и др. Эстемпоральная рецептура (Технология, применение). Жидкие лекарственные формы / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ, 2000. – 205 с.
 9. А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных, Л. И. Вишневская, С. А. Тихонова. Практикум по технологии гомеопатических препаратов / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: изд-во «Оригинал», 2006. – 160.

Методичні рекомендації:

 1. Фармакотерапія мастопатії. Екстемпоральні прописи, фітопрепарати та гомеопатичні лікарські засоби / Вишневська Л. І., Зуйкіна С. С. // Х.: НФаУ. – 2017. – 42 с.
 2. Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения /Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Е. Е. Богуцкая и др. //Х.: НФаУ. – 2015. – 28 с.
 3. Методичні рекомендації з виробничої практики по аптечній технології ліків / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, О. О. Гайдукова, Т. М. Зубченко //Х.: НФаУ. – 2015. – 36 с.
 4. Методичні рекомендації по виконанню дипломних на магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків/ Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, Л. М. Подорожна, С. С. Зуйкіна // Х.: НФаУ. – 2015. – 20 с.

Статті в професійних іноземних наукових журналах:

 1. Vishnevska L. , Naboka O. I., Polovko N. P., Kryzhna S. I. The level antimicrobial activity of preservatives hepatoprotective agent “”Oleosil” / Journal Advanced research biobank and pathophysiology. N 1 (1). February 2018. P. 21-24.
 2. Shmalko O.O. Development of Methods of Quality Control for the complex Herbal Extract of Cholophyt Syrup / Shmalko O.O., Vyshnevska L.I., Kryvanych O.V., Iakovenko V.K. // Der Pharma – 2017. – Vol. 9(6):95-100. – P. 95-100.
 3. Shmalko O.O. Development of Methods of Quality Control for the complex Herbal Extract of Cholophyt Syrup / Shmalko O.O., Vyshnevska L.I., Kryvanych O.V., Iakovenko V.K. // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9(6):95-100. – P. 95-100.
 4. Tolochko K.V., Vyshnevska L.I. Scientific justification of anthelminthic medicines based on medicinal plant material / International Journal of Green Pharmacy. – 2017. – N. 11 (3). – P. 154-159.
 5. Chromato-mass-spectrometrydetermination  of  volatile compounds in introvaginal  combined gel on the basis of extract of hop cones /  L.  I.  Vyshnevskaya,  M.  L.  Bavykina,  V.  A.  Megalinskiy,  O.  S.  Sinitsina,  S.  S.  Zuikina //  The Pharma Innovation  Journal.  –  – №  6 (6). P. – 39-42.
 6. Шмалько, А. А. Исследования по выбору несахарной основы для растительного сиропа / А. А. Шмалько, Л. И. Вишневская, В. А. Мегалинский // Республиканский научный журнал «Vestnik». – 2015. – № 4(73). – С. 116–119.
 7. Горлачова, В. І. Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран. / В. І. Горлачова, Л. І. Вишневська // Journal ScienceRise. – 2016. – № 2/4 (9). – С. 51–
 8. Бисага, Е. И. Перспективы разработки лекарственных препаратов на основе масла петрушки кудрявой / Е. И. Бисага, Л. И. Вишневская, И. В. Герасимова // Хабаршысы. – № 4 (73). – 2015. – С. 106 – 108.
 9. Horlachova, V. I. Development of composition of medicinal cosmetic cream of anti-inflammatory action / V. I. Horlachova, L. I. Vyshnevska // The Pharma Innovation Journal. – – № 5 (1). – P. 35–38.
 10. Горлачова, В. І. Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран. / В. І. Горлачова, Л. І. Вишневська // Journal ScienceRise. – 2016. – № 2/4 (9). – С. 51–
 11. V. Gorlachova, LiliiaI. Vyshnevska, Ye. Degtyarova, M. Bavikina, E. Bisaga / Chromato-mass-spectrometry identification of lipophilic compounds in plant extract // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – № 3 (11). – P. 72-74.
 12. V. Gorlachova, LiliiaI. Vyshnevska, Ye. Degtyarova, M. Bavikina, E. Bisaga / Chromato-mass-spectrometry identification of lipophilic compounds in plant extract // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – № 3 (11). – P. 72-74.
 13. Investigation of Physical and Chemical Stability of Ointment with Herbals OleksandrА. Zdoryk, Kateryna O. Khokhlova, Victoriya А. Georgiyants, Liliia  Vyshnevska // International Journal of Pharmaceutical Compounding. – May/June 2014. – P. 248-252.
 14. Вишневская Л. И., Дегтярева Е. А., Бисага Е. И., Ткачук А. Ю. Исследование химического состава биологически активних веществ в липофильном экстракте тыквы / Химия растительного сырья. Барнаул. – Изд-во АГУ. – 2014. – № 3. – С. 167-170.
 15. Маркив В. И., Бавыкина М. Л., Вишневская Л. И. / Исследование физико-химических свойств основ с целью разработки мягких лекарственных форм // Сборник материалов 4-й междун. научно-практич. конф. «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» 9-16 апреля 2014 года, г. Белгород, Россия. – Издат. дом «Белгород». ― 2014. ― С. 98-100.
 16. Е. И. Бисага, С. С. Зуйкина, Л. И. Вишневская / Анализ препаратов на основе Petroselinum crispum на фармацевтическом рынке Украины // Сборник материалов 4-й междун. научно-практич. конф. «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» 9-16 апреля 2014 года, г. Белгород, Россия. – Издат. дом «Белгород». ― 2014. ― С. 55-57.
 17. А. И. Ткачук, Е. И. Бисага, Т. Н. Зубченко, Л. И. Вишневская / Поиск оптимальных способов выделения масла из семян растительного сырья // Сборник материалов 4-й междун. научно-практич. конф. «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» 9-16 апреля 2014 года, г. Белгород, Россия. – Издат. дом «Белгород». ― 2014. ― С. 114-116.
 18. Е. А. Дегтярева, Л. И. Вишневская / Качественный анализ полисахаридных фракций в растительном сырье тыквы // Сборник материалов 4-й междун. научно-практич. конф. «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» 9-16 апреля 2014 года, г. Белгород, Россия. – Издат. дом «Белгород». ― 2014. ― С. 130-132.
 19. Маркив В. И. Исследования технологических параметров семян моркови дикой / В. И. Маркив, О. Ю. Ткачук, Л. И. Вишневская // Вестник КазНМУ. – – № 5. – С. 122–125.

Основні статті в професійних наукових журналах України (2010-2017):

 1. Р. С. Корытнюк, Л. И. Вишневская. Ретроспективный взгляд на развитие технологии лекарств и нормативной документации (Исторический генезис) / Р. С. Корытнюк, Л. И. Вишневская / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 8-12.
 2. Розробка екстемпоральної мазі на основі фітоолій для догляду за шкірою молочної залози та профілактики мастопатії / С. С. Зуйкіна, Л. І. Вишневська / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 86-89.
 3. С. В. Олійник, Л. І. Вишневська. Актуальність використання різних видів сировини Crataegus при розробці гомеопатичних препаратів / С. В. Олійник, Л. І. Вишневська / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 141-143.
 4. Балута О. О. Вивчення технологічних властивостей лікарської рослинної сировини з метою створення сиропу в умовах аптеки / Балута О. О., О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 18-21.
 5. Хроматографічні дослідження олійних екстрактів з трави селери пахучої та пастернаку посівного / І. В. Герасимова, Л. І. Вишневська, Є. І. Бисага / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 52-54.
 6. Дослідження ринку лікарських препаратів з ефірними оліями з метою виявлення перспектив для розробки екстемпоральних лікарських засобів / В. О. Онищук, Є. І. Бисага, Л. І. Вишневська / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 144-148.
 7. Оцінка фармацевтичних факторів при розробці та виробництві нових лікарських засобів / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, О. С. Шпичак / Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». – Харків. – 2017. – Випуск 2. – С. 155-160.
 8. Горлачова, В. І. Дослідження ефективності антимікробних консервантів з метою удосконалення складу лікарського косметичного засобу протизапальної дії / В. І. Горлачова, Л. І. Вишневська // Біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 16–20.
 9. Бисага, Є. І. Дослідження обладнання для одержання рослинних олій та асортименту лікарських препаратів на їх основі / Є. І. Бисага, Л. І. Вишневська, І. В. Герасимова, С. В. Олійник // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 26. – 2016. – С. 127 – 132.
 10. БавикінаМ. Л., Вишневська Л. І., Т. П. Осолодченко, Мегалінський В. А. Дослідження антимікробної активності консервантів з метою розробки вагінального гелю // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1(45). –  С. 8-12.
 11. БавикінаМ. Л., Вишневська Л. І., Мегалінський В. А. Дослідження з вибору солюбілізатора у разі розроблення вагінального гелю з олією розторопші плямистої // Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 33-39.
 12. .Шмалько, О. О. Дослідження з розробки технології сиропу гепатотропної та жовчогінної дії / О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Мегалінський // Вісник фармації. – 2016. – № 3(87). – С. 54-57.
 13. Шмалько, О. О. Дослідження з вибору коригентів смаку фітосиропу гепатотропної дії / О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська, В. А. Мегалінський // Вісник фармації. – 2016. – № 4(88). – С. 43-45.
 14. Коритнюк Р. С., Гудзь Н. І., Фетько М. М., Вишневська Л. І., Георгієвський Г. В. Виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки і госпітальна фармація в країнах Європейського союзу // Фармаком. – 2015. – С. 73-77.
 15. Дегтярьова К. О., Вишневська Л. І., Бисага Є. І. Визначення вмісту ліпофільних речовин в екстрактах м’якоті гарбуза / Фітотерапія часопис. Київ – 2014. –№ 1. – 2014. – С. 74-77.
 16. Бавикіна М. Л., Вишневська Л. І., Мегалінський В. А., Косяченко Н. М. Дослідження з розробки складу комбінованого вагінального гелю з екстрактом суплідь хмелю // Запорізький медичний журнал. – 2015. – № 3(19). – С. 34-37.
 17. Дегтярьова К. О. Визначення біологічно активних сполук у ліпофільних екстрактах гарбуза методом тонкошарової хроматографії. / К. О. Дегтярьова, В. О. Грудько, Л. І. Вишневська, Є. І. Бисага // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2015. – № 2 (18). – С. 45 – 48.
 18. Ткачук, О. Ю. Дослідження компонентного складу летких сполук моркви дикої насіння, ромашки квіток, кукурудзи стовпчиків з приймочками / О. Ю. Ткачук, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, В. І. Горлачова // Зб. наукових праць ім. П. Л. Шупика. – 2015.– № 24 (5). – С. 234–238.
 19. Ткачук О.Ю. Дослідження з розробки технології олійних екстрактів з рослинної сировини / О. Ю. Ткачук, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Є. І. Бисага // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – № 24, Т. 4. – С. 311-315.
 20. Вишневська Л. І., Дегтярьова К. О., Бисага Є. І. Дослідження полісахаридів у рослинній сировині гарбуза роду Cucurbita / Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. М. Харків. НТМТ-2014.– № 1 (33). – 2014. – С. 6-9.
 21. Вишневська Л. І., Дегтярьова К. О., Бисага Є. І. Дослідження якісного і кількісного складу ліпофільних сполук в екстракті м’якоті гарбуза звичайного Cucurbita реро L. / Фармацевтичний журнал. М. Київ. – 2014. – № 4. – С. 47-50.
 22. Стандартизація трави сухоцвіту багнового згідно вимог Державної Фармакопеї України / Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Котов А. Г., Кічимасова Я. С. // Фармаком. – 2014. – № 2. – С. 38-45.
 23. Розробка методик ідентифікації мазі аптечного виготовлення, що містить настойки нагідок і арніки / О. А. Здорик, К. О. Хохлова, В. А. Георгіянц, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23(4). – С. 467-474.
 24. Розробка методик ідентифікації мазі аптечного виготовлення, що містить настойки нагідок і арніки / О. А. Здорик, К. О. Хохлова, В. А. Георгіянц, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика . – 2014. – Вип. 23(4). – С. 467-474.
 25. Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Гарна С. В., Котов А. Г. Розробка та валідація методики ідентифікації ізофлавоноїдів і тритерпенових сапонінів у настойці «Атерофіт-норма» методом тонкошарової хроматографії / Фармаком. –№ 1. – 2013. – С. 38-52.
 26. В. К. Яковенко, И. А. Вишневский, В. А. Георгиянц, Л. И. Вишневская. Валидация процесса производства жидких экстракционных препаратов из растительного сырья / Вестник фармации. – № 1 (59). – 2013. – С. 37-43.
 27. Дегтярьова К. О., Вишневська Л. І., Ярних Т. Г., Ткачук О. Ю. Перспективи використання рослинної сировини гарбуза для створення лікарського препарату на його основі / Український журнал Клінічної та лабораторної медицини (м. Луганськ). Том 8. –№ 2. – 2013. – С. 31-35.
 28. Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Жилінкова А. Ю., Склярова А. Ю. Доказова фармація: біофармацевтичні дослідження з вибору складу основи комбінованої м¢якої лікарської форми хондропротекторної дії / Український вісник психоневрології. Том 21, вип. 2 (75), додаток. – 2013. – С. 107-108.
 29. Маркив В. И., Ткачук О. Ю., Вишневская Л. И. / Исследования технологических параметров семян моркови дикой / Вестник КазНМУ. Казахстан. – Изд-во. № 5(3). – 2013. ― С. 122-125.
 30. Ткачук О. Ю. Аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів на основі насіння моркви дикої / О. Ю. Ткачук, В. І. Марків, Л. І. Вишневська // Клінічна фармація. – – Т. 17, № 2. – С. 18–22.
 31. Н. М. Косяченко. Дослідження щодо розробки складу гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 20. – Книга 3. – С. 347-351.
 32. Хохлова К. О., Вишневська Л. І. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації кардіологічного засобу / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 21(4). – 2012. – 4 кн. – С. 479-485.
 33. Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Набока О. І., Гарна С. В. Обгрунтування складу настойки складної «Атерофіт-норма» для терапії серцево-судинних захворювань / Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – Том 7. – № 4. – 2012. – 4 кн. – С. 212-218.
 34. Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Набока О. І., Гарна С. В. Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної «Атерофіт-норма» / Український медичний альманах. – Том 15. – № 5. – 2012. – С. 60-62.
 35. Хохлова К. О. Технологічні дослідження по розробці фітопрепарату у формі настойки / асп. К. О. Хохлова, д.ф.н., проф. Л. І. Вишневська, к.ф.н., доц. С. В. Гарна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 20. – 2011. – 3 кн. – С. 409-414.
 36. Вишневська М. С. Прогноз спектра бiологiчної активностi сполук як основа для пошуку нових лiкiв / М. С. Вишневська, Н. М. Косяченко и Л. I. Вишневська / Запорожский медицинский журнал. – N.2. – 2011. – С. 53-57.
 37. Вишневська Л. І. Обґрунтування складу комплексного гелю протизапальної дії / Л. І. Вишневська, Н. М. Косяченко, О. І. Набока // Вісник фармації. – 2011. – № 3 (67). – С. 8-12.
 38. Вишневська М. С., Косяченко Н. М., Вишневська Л. І. // Прогноз спектра біологічної активності сполук як основа для пошуку нових ліків / Запорожский медицинский журнал. ― 2011. ― Том 13. ― № 2. ― 65-67.
 39. Косяченко Н. М. Вивчення антимікробної активності та дослідження щодо вибору консервантів гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська  // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 19. – Книга 2. – С. 487-491.
 40. Вишневська Л. І. Технологічні дослідження з розробки фітопрепарату для лікування органів сечовиділення / Л. І. Вишневська, М. С. Вишневська, В. К. Яковенко, О. І. Набока // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68).С. 16-19.
 41. Вишневська Л. І., Бурд Н. Б., Гарна С. В., Колесніков О. В., Яковенко В. К. / Розробка складу препарату з лікарської рослинної сировини для лікування запальних гінекологічних захворювань // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12. – № 2. – С. 84-87.
 42. Вишневська Л. І., Євтєфєєва О. А., Гарна С. В., Яковенко В. К., Хохлова К. О. / Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів методом УФ-спектрофотометрії у настойці складній «Бронхофіт» // Український медичний альманах. – 2010. – Том 13. – № 1. – С. 33-35.
 43. М. С. Вишневська, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц, Н. В. Сидора / Виявлення та дослідження якісного складу біологічно активних речовин у краплях для урології // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ. – 2010. – Випуск 19. – Книга 3. – С. 481-489.
 44. Л. І. Вишневська. Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів методом УФ-спектрофотометрії у настойці складній «Бронхофіт» / Вишневська Л. І., Євтіфєєва О. А., Гарна С. В., Яковенко В. К., Хохлова К. О. // Український медичний альманах. – – Т. 13. – № 1. – С. 33-35.
 45. Л. І. Вишневська. Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в оральних краплях урохол / Л. І. Вишневська, М. С. Вишневська, К. О. Хохлова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3(11). – 18-23.
 46. Л. І. Вишневська. Наукове обґрунтування і розробка складу фітотерапевтичного засобу для офтальмології / Л. І. Вишневська, К. О. Хохлова, С. В. Гарна // Фітотерапія. Часопис. Київ. – 2010. – № 3. – С. 60-64.
 47. Вишневська М. С., Вишневський І. А., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А. /Дослідження гострої токсичності багатокомпонентних крапель урохол // Український медичний альманах – 2010. – Том 13. – № 4 – С. 49-50.
 48. Вишневська М. С., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Вишневський І. А. /Дослідження специфічної активності нового препарату для лікування сечокам’яної хвороби// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2010. – Випуск 18. – Книга 1. – С. 337-341.
 49. Л. I. Вишневська, М. С. Вишневська. Дослiдження специфiчної активностi складних крапель урохол / М. С. Вишневська / Клiнiчна фармацiя. – № 3. – 2010. – С. 66-68.
 50. Дослiдження гострої токсичностi багатокомпонентних крапель / М. С. Вишневська, I. А. Вишневський, Л. I. Вишневська и Вiкторiя Акопiвна Георгiянц / Український медичний альманах. – Т. 13. – 2010. – N.4. – С. 49-50.
 51. Вишневська М. С., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Сидора Н. В. Виявлення та дослідження якісного складу біологічно активних речовин у краплях для урології // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2010, Київ. – С. 480-489.

 

Патенти (2009-2017):

 1. Патентна винахід 106105 Україна, МПК (2016.01) А61К 36/00, А61Р 1/16 (2006.01). Рослинний засіб гепатопротекторної дії / Вишневська Л. І., Ткачцу О. Ю., Зубченко Т. М., Ньянборн Т., Бисага Є. І. – № u 201511579; опубл. 11.04.2016. – Бюл. 7.
 2. Патентна винахід Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Вишневська Л. І., Половко Н. П., Комісаренко А. М., Очкур О. В.– № a 2016 11613; заявл. 17.11.2016.
 3. Патент на корисну модель Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Вишневська Л. І., Половко Н. П., Комісаренко А. М., Очкур О. В.– № u  2016 11612; заявл. 17.11.2016.
 4. Патент на корисну модель та отримано рішення про встановлення дати подання заявки u2016 08300 від 12.08.2016. «Фітотерапевтичний засіб «Сироп холофіт» / Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Шмалько О. О., Мегалінський В. А.– № u201608300 заявл. 12.08.2016.
 5. Патент на корисну модель № u 103042 України Гель комбінованого складу для лікування та профілактики ускладнень при гіпоестрогенних станах у гінекології / ВишневськаЛ. І., Зайченко Г. В., Половко Н. П., Бавикіна М. Л., Мегалінський В. А.,СініцинаО. С., ЛиткінД. В. – № u 2015 06470; заявл. 30.06.2015; опубл. 25.11.2015. – Бюл. № 22.
 6. Патент № 105095 України на корисну модель «Лікувально-профілактичний та косметичний засіб у формі крему протизапальної дії» / Горлачова В. І., Вишневська Л. І., Половко Н. П. – № u 2015 06665; заявл. 06.07.2015 р.; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.
 7. Патент України на винахід № 105252. МПК (2014.01) А61К 36/28 (2006.01), А61К 36/48 (2006.01), А61К 36/734 (2006.01), А61К 9/08 (2006.01), А61Р 9/00. Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Гарна С. В.;заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. −  № а201206973; заявл. 07.06.2012 р.; опубл. 25.04.2014 р., бюл. № 8.
 8. Патент 89730 України на корисну модель, МПК А61К 36/42. Спосіб визначення каротиноїдів у ліпофільних екстрактах м’якоті гарбуза / Вишневська Л. І., Дегтярьова К. О., Бисага Є. І. – № u 201314617; заявл. 13.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. 8.
 9. Патент на корисну модель № 79928 «Спосіб визначення плодів, листя та квіток глоду і суцвіття конюшини лучної у фітопрепараті». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 13 травня 2013 р. Винахідники: Вишневська Л.І., Хохлова К.О.
 10. Патент на корисну модель № 76156 «Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 грудня 2012 р. Винахідники: Вишневська Л.І., Хохлова К.О., Гарна С.В.
 11. Патент на винахід № 95389 «Засіб рослинного походження «Урохол». Зареєстровано 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011р. Винахідники: Вишневський І. А., Вишневська М. С., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А.
 12. Патент на корисну модель № 65727 (Україна). МПК (2011.01) А 61 К 35/58. Фармацевтична композиція у формі гелю / Вишневська Л. І., Косяченко Н. М. – № 65727; заявл. 03.06.2011; опубл. 12.12.2011; Бюл. № 8.
 13. Патент № А200612669 «Фітотерапевтичний засіб для лікування бронхолегеневих захворювань «Бронхофіт» (рішення про видачу патенту на винахід № 5462/1).
 14. Патент № А200610550 «Фітотерапевтичний засіб для лікування гінекологічних захворювань «Гінекофіт» (рішення про видачу патенту на винахід № 5451/1).
 15. Патент України (отримано позитивне рішення про видачу патенту на винахід № 200612669 «Фітотерапевтичний засіб для лікування бронхолегеневих захворювань «Бронхофіт».

Професор Л. І. Вишневська викладає дисципліни «Аптечна технологія ліків», «Біофармація» і «Основи гомеопатичної технології» (для студентів спеціальності «Фармація» і «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» (для магістрів спеціальності «Фармація»).