Вітаємо з призначенням академічної стипендії Президента України

Тюпка Аліна ОлексіївнаМінаєва Аліна Олексіївна – аспірант з відривом від виробництва другого року навчання кафедри патологічної фізіології.

За результатами наукових досліджень опубліковано 15 наукових праць, із них 6 статей у наукових фахових виданнях (у тому числі 2 статті у закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 9 тез доповідей в матеріалах конференцій і конгресів. 

Мінаєва А. О. приймає активну участь у науковій та навчально-методичній діяльності кафедри та університету, проводить активну суспільну діяльність, є Вченим секретарем Ради молодих вчених і помічником Вченого секретаря Вченої ради НФаУ.