Вітчизняні програми, гранти, стипендії  освітнього та наукового напрямку

Конкурс спільних Українсько-Латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр.

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Міністерство охорони здоров’я України та Державне агентство з розвитку освіти Латвійської Республіки

Зміст гранту: Сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн за напрямком: «Нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики».

Вимоги до кандидатів: Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: до 15 травня 2018 року.

Контакти: МОН України: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, т. (044) 287-82-15, e-mail: maija.bundule@viaa.gov.lv.

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація.

 

Державна премія України в галузі науки і техніки

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

Зміст гранту: Державна премія України в галузі науки і техніки є державною нагородою України, яка присуджується за: видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання; розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини; створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

Вимоги до кандидатів: Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним. Вікових обмежень немає.

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити на участь у Конкурсі приймаються до 1 квітня 2018 року. Премія присуджується щороку.

Контакти: Комітет з Державних премій України і галузі науки і техніки: 03680, м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, кімната 1212. т. (044) 246-78-19; (044) 246-63-00

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація

Премія Верховної Ради України

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Верховна Рада України; Міністерство освіти і науки України, Департамент науково-технічного розвитку

Зміст гранту: Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних науково-технічних розробок. На здобуття премії можуть висуватись роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Вимоги до кандидатів: Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня 2018 р. має бути менше 35 років. Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб.

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити приймаються до 19 березня 2018 року. Премія присуджується щороку

Контакти: МОН України: 01135, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, кімн. 201в. т. (044) 287-82-70

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація

 

Іменні стипендії Верховної ради України для найталановитіших молодих учених
Підпорядкованість гранту (грантодавець): Верховна Рада України
Зміст гранту: Іменні стипендії присуджуються найталановитішим молодим ученим, які проводять фундаментальні наукові дослідження та збагатили науку визначними здобутками. Щорічно виділяється 30 стипендій, що виплачуються протягом 1 року.
Вимоги до кандидатів: До участі у конкурсі допускаються молоді учені віком до 35 років, які пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.
Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити на участь у конкурсі подаються до 10 травня 2018 р. Конкурс на отримання стипендії оголошується щорічно.
Контакти: Національна академія наук України : 01030 м. Київ, вул. Володимриська, 54. E-mail: prez@nas.gov.ua. тел. +380(44) 2396444, +380(44) 2396666НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)Додаткова інформація.

 

Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Підпорядкованість гранту: Державний фонд фундаментальних досліджень України.

Контингент: науковці, що мають науковий ступінь доктора наук віком до 45 років (на час подання запиту).

Строк подачі заявки: 20 вересня 2018 р.

Напрямок гранту: грант може надаватися на проведення запланованих наукових досліджень і таких, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися).

Додаткова інформація

 

Конкурс проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.

Підпорядкованість гранту: Національна академія наук України.

Контингент:

Молоді науковці у віці до 35 років, що мають вищу освіту не нижче другого рівня (магістр).

Науковці у віці до 40 років, що мають науковий ступінь доктора наук або навчаються у докторантурі

Строк подачі заявки: 1 липня 2019 р.

Напрямок гранту:

  • Відділення хімії;
  • Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології;
  • Відділення загальної біології;
  • Відділення економіки.

Додаткова інформація

 

Звертаємо увагу! У разі прийняття участі у будь-якому конкурсі на отримання гранту необхідно подати відповідну інформацію до науково-дослідного відділу та копії документів, що будуть відправлені на конкурс.


Практичні рекомендації по отриманню грантів

 

Архів 2016 р.