Вітчизняні програми, гранти, стипендії  освітнього та наукового напрямку

Державна премія України в галузі науки і техніки

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

Зміст гранту: Державна премія України в галузі науки і техніки є державною нагородою України, яка присуджується за: видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання; розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини; створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

Вимоги до кандидатів: Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним. Вікових обмежень немає.

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити на участь у Конкурсі приймаються до 1 квітня 2018 року. Премія присуджується щороку.

Контакти: Комітет з Державних премій України і галузі науки і техніки: 03680, м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, кімната 1212. т. (044) 246-78-19; (044) 246-63-00

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація

 

Премія Президента України для молодих вчених

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

Зміст гранту: Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу у утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі

Вимоги до кандидатів: У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, інші вчені вищих навчальних закладів як індивідуально, так і у складі колективу. Вік осіб, які висуваються на здобуття премії не може перевищувати 35 років для осіб, що мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити на участь у Конкурсі приймаються до 1 березня 2018 року. Премія присуджується щороку.

Контакти: Комітет з Державних премій України і галузі науки і техніки: 03680, м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, кімната 1212. т. (044) 246-78-19; (044) 246-63-00

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація

Премія Верховної Ради України

Підпорядкованість гранту (грантодавець): Верховна Рада України; Міністерство освіти і науки України, Департамент науково-технічного розвитку

Зміст гранту: Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних науково-технічних розробок. На здобуття премії можуть висуватись роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Вимоги до кандидатів: Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня 2018 року має бути менше 35 років. Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб.

Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити приймаються до 19 березня 2018 року. Премія присуджується щороку

Контакти: МОН України: 01135, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, кімн. 201в. т. (044) 287-82-70

НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)

Додаткова інформація

 

Іменні стипендії Верховної ради України для найталановитіших молодих учених
Підпорядкованість гранту (грантодавець): Верховна Рада України
Зміст гранту: Іменні стипендії присуджуються найталановитішим молодим ученим, які проводять фундаментальні наукові дослідження та збагатили науку визначними здобутками. Щорічно виділяється 30 стипендій, що виплачуються протягом 1 року.
Вимоги до кандидатів: До участі у конкурсі допускаються молоді учені віком до 35 років, які пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.
Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Запити на участь у конкурсі подаються до 10 травня 2018 р. Конкурс на отримання стипендії оголошується щорічно.
Контакти: Національна академія наук України : 01030 м. Київ, вул. Володимриська, 54. E-mail: prez@nas.gov.ua. тел. +380(44) 2396444, +380(44) 2396666НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)Додаткова інформація.

 

Конкурс Державного фонду фундаментальний досліджень наукових проектів молодих вчених 
Підпорядкованість гранту (грантодавець): Державний фонд фундаментальних досліджень
Зміст гранту:
Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки робіт молодих вчених. Результатом конкурсу має бути реалізація короткострокових проектів – переможців. Напрямки Конкурсу: хімія, фізика, нові перспективні технології, біологія.
Вимоги до кандидатів: Для участі в конкурсі допускаються науково-педагогічні, наукові працівники, що працюють, навчаються у вищому навчальному закладі, науковій установі, віком до 35 років (якщо має вищу освіту не нижче магістерського рівня) або до 40 років (якщо має ступінь доктора наук або навчається в докторантурі).
Кінцевий термін подання заявки та періодичність гранту: Заявки на участь у Конкурсі необхідно подавати до 28 лютого 2018 року. Строк виконання проекту: червень – грудень 2018 р.
Контакти: ДФФД: 01601, МСП, м Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд фундаментальних досліджень (т. 044-246-39-29).                    
НФаУ: Науково-дослідна частина: м. Харків, вул. Пушкінська, 53 (т. 057-706-30-71)Додаткова інформація.

 

Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Підпорядкованість гранту: Державний фонд фундаментальних досліджень України.
Контингент: молоді вчені віком (на момент подачі заявки): доктори наук – до 35 років;
докторанти – до 33 років;

кандидати наук – до 30 років.

Строк подачі заявки: до 20 лютого 2018 р.

Напрямок гранту: грант може надаватися на проведення запланованих наукових досліджень і таких, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися).

Додаткова інформація

 

Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Підпорядкованість гранту: Державний фонд фундаментальних досліджень України.

Контингент: науковці, що мають науковий ступінь доктора наук віком до 45 років (на час подання запиту).

Строк подачі заявки: 20 вересня 2018 р.

Напрямок гранту: грант може надаватися на проведення запланованих наукових досліджень і таких, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися).

Додаткова інформація

 

Конкурс проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.

Підпорядкованість гранту: Національна академія наук України.

Контингент:

Молоді науковці у віці до 35 років, що мають вищу освіту не нижче другого рівня (магістр).

Науковці у віці до 40 років, що мають науковий ступінь доктора наук або навчаються у докторантурі

Строк подачі заявки: 1 липня 2019 р.

Напрямок гранту:

  • Відділення хімії;
  • Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології;
  • Відділення загальної біології;
  • Відділення економіки.

Додаткова інформація

 

Звертаємо увагу! У разі прийняття участі у будь-якому конкурсі на отримання гранту необхідно подати відповідну інформацію до науково-дослідного відділу та копії документів, що будуть відправлені на конкурс.


Практичні рекомендації по отриманню грантів

 

Архів 2016 р.