Владимирова Інна Миколаївна

profesor Vladymyrova_foto

Владимирова Інна Миколаївна, доктор фармацевтичних наук (2014), доцент (2014), завідуюча науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел./факс: (057) 706-19-47

E-mail: inna.vladimirova2015@gmail.com

 

Автобіографія

Владимирова Інна Миколаївна народилась 02 грудня 1982 р. у м. Костянтинівка Миколаївської області. У 2000 році закінчила з золотою медаллю середньоосвітню школу № 68 м. Харкова. Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2005 р.) та магістратуру Національного фармацевтичного університету (2006 р.). Працювала лаборантом кафедри хімії природних сполук (2005-2006 рр.).

З грудня 2006 р. була зарахована до аспірантури кафедри  хімії природних сполук, яку закінчила достроково і у 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, де працювала асистентом (2008-2010 рр.), старшим викладачем (2010 р.), доцентом (2010-2016 рр.), з жовтня 2016 р. – завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози».

Суспільна діяльність: є членом Спеціалізованої вченої ради Національного фармацевтичного університету Д 64.605.01 зі спеціальностей 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія та 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів; є членом апробаційної комісії Національного фармацевтичного університету зі спеціальностей 15.00.02, 15.00.03; є відповідальним секретарем міжнародного наукового журналу «ScienceRise»; була членом Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету (2011-2015); членом Організаційного комітету з підготовки проведення VII Національного з’їзду фармацевтів України (2010).

Нагороди: Переможець конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006); Почесна грамотам МОЗ України (2007); Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2010).

Учні: Владимирова І.М. керує підготовкою 2 кандидатів фармацевтичних наук (здобувач Савельєва О.В., аспірант Крюкова А.І.).

Напрями наукових досліджень: одержання рослинних субстанцій з метою створення лікарських засобів та добавок дієтичних; розробка технічних умов України на добавки дієтичні, сировину рослинного та тваринного походження; стандартизація лікарської рослинної сировини у відповідності до вимог Державної фармакопеї України та Європейської фармакопеї; розробка методик контролю якості на лікарські засоби рослинного походження та лікарську рослинну сировину; розробка складу, технології і стандартизації лікарських засобів рослинного походження.

Владимирова І.М. є співрозробником монографій ДФУ «Парила трава», «Плакуна трава», «Бурі водорості», «Ламінарії слані», «Цетрарії слані», проектів ДФУ «Гарпагофітуму лежачого корені», «М’яточника чорного трава», «Софори японської квітки», «Софори японської плоди», «Софори японської пупянки».

Владимировою І.М. розроблені добавки дієтичні «Таблетки з екстрактом капусти брокколі», капсули «Броккофіт», «Тиреофіт», «Іммуно-вірал з вітаміном С» (виробник ТОВ «ФФ «Вертекс», м. Харків).

Видавнича діяльність

Автор понад 160 наукових праць, серед них: 3 довідники, 14 методичних рекомендацій, 2 технічних умов України, 10 патентів, 6 інформаційних листів, більше 120 статей та матеріалів конференцій.

Навчальні посібники та довідники

 1. Забезпечення якості лікарських засобів при транспортуванні: Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва, О. О. Дроздова та ін. – Х., 2015. – 20 с.
 2. Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення: Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Ю. С. Прокопенко, Л. П. Савченко та ін. – Х., 2015. – 30 с.
 3. Новейший справочник лекарственных препаратов. 5000 наименований / И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2015. – 512 с.
 4. Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації : Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 115 с.
 5. Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів : Методичні рекомендації для підготовки та проведення занять на циклі ТУ-12 / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 41 с.
 6. Сучасні вимоги до контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2013. – 214 с.
 7. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація» з курсу «Якість, стандартизація та сертифікація ліків». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 32 с.
 8. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу тематичного удосконалення ТУ-10 «Сучасні аспекти забезпечення якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 9. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу тематичного удосконалення ТУ-11 «Актуальні питання організації відпуску та контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 24 с.
 10. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація» з курсу «Фармакогнозія». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 18 с.
 11. Современные лекарственные препараты. Большой энциклопедический справочник 5000 / В. Георгиянц, И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2013. – 544 с.
 12. Современные лекарственные препараты. Энциклопедический справочник // В. Георгиянц, И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2012. – 592 с.
 13. Нормативні документи та законодавче забезпечення якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2011. – 186 с.
 14. Методичні рекомендації по виявленню та вилученню з обігу фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів / Відповід. За випуск: С.В. Гарна. – Харків, НФаУ, 2010. – 25 с.
 15. Законодавче забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2010. – 210 с.
 16. Методичні рекомендації з медичної хімії для провізорів-інтернів очної спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц. – Харків, 2009. – 37 с.
 17. Методичні рекомендації з фармацевтичного аналізу лікарських засобів для провізорів-інтернів очної спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц. – Харків, 2009. – 34 с.
 18. Нормативна документація з питань якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я України: Збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц. – Вид-во НФаУ, 2008. – 204 с.

Патенти

 1. Патент на винахід № 107846 Україна, МПК A61K 36/03 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01). Спосіб комплексної переробки сланей ламінарії з отриманням засобів з широким спектром терапевтичної дії / І. А. Вишневський, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, В. М. Кравченко, К. Ю. Ліпакова (Україна) / № а 2013 03144; Заявл. 15.03.2013; Опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.
 2. Патент на корисну модель № 77225 Україна, МПК (2013.01) G01J3/30 (2006/01) G01N21/00 A61K 36/28 (2006/01). Екстракційно-фотометричний спосіб визначення тропанових алкалоїдів у траві нетреби звичайної / І.М. Владимирова, В.А. Георгіянц, Ю.С. Прокопенко, В.А. Міщенко (Україна). – № u 2012 07086; Заявл. 12.06.2012; Опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3.
 3. Патент на корисну модель № 62918 Україна, МПК  А61К35/00. Біологічно активна добавка «Імуно-вірал з вітаміном С» / І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін, О.В. Доровський, Г.Г.Хорунжий, Г.С. Напраснікова, В.А. Георгіянц (Україна). – № u 2011 00754; Заявл. 24.01.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.
 4. Патент на корисну модель № 54280 Україна, МПК А23L1/29, А61К36/31. Біологічно активна добавка «Тиреофіт» / І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін, О.В. Доровський, В.А. Георгіянц (Україна). – № u 2010 02278; Заявл. 01.03.2010; Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.
 5. Патент на корисну модель № 43654 Україна, МПК (2009) А23L1/29, А61К36/00. Біологічно активна добавка / В.Б. Демьохін, І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко. – № u 2009 03001; Заявл. 30.03.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 6. Патент на корисну модель № 44938 Україна, МПК А61К31/36, А61К36/31, А61К31/00, А61Р1/04. Комбінований противиразковий засіб / Н.М. Щукіна, О.М. Гладченко, І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко. – № u 2009 03225; Заявл. 06.04.2009; Опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
 7. Патент на винахід № 87061 Україна, МПК (2009) А61К36/31, А61К127/00, А61К31/00, А61Р29/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною, протизапальною та мембраностабілізуючою дією / І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко, Л.М. Малоштан, І.О. Тимошина, І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова (Україна). – № а 2007 13298; Заявл. 29.11.2007; Опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
 8. Патент на винахід № 87065 Україна, МПК А61К36/31, А61К127/00, А61Р1/04. Спосіб одержання противиразкового засобу рослинного походження / І.М. Владимирова, Т.О. Куценко, С.М. Дроговоз, В.С. Кисличенко (Україна). – № а 2008 00432; Заявл. 14.01.2008; Опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
 9. Патент на корисну модель № 33396 Україна, МПК (2006) А61К36/18, А61Р1/00. Спосіб одержання противиразкового засобу рослинного походження / І.М. Владимирова, Т.О. Куценко, С.М. Дрововоз, В.С. Кисличенко (Україна). – № u 2008 00431; Заявл. 14.01.2008; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
 10. Патент на корисну модель № 31447 Україна, МПК (2006) А61К36/00,                А61К31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною, протизапальною, мембраностабілізуючою дією / І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко, Л.М. Малоштан, І.О. Тимошина, І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова (Україна). – № u 2007 13316; Заявл. 29.11.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.

Технічні умови України

 1. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-028:2010 від 09.06.2010 р. «Добавки дієтичні. Захист щитоподібної залози» / Георгіянц В.А., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.
 2. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-010:2008 від 16.05.2008. «Дієтична добавка. Таблетки з екстрактом капусти брокколі» / Коваленко С.М., Кисличенко В.С., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.

Реєстр нововведень

 1. Реєстр № 318/29/08. Лікарський засіб з екстрактом капусти брокколі / В.С. Кисличенко, І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін // Реєстр галузевих нововведень. – 2008. – Вип. 28-29. – С. 211

Інформаційні листи

 1. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації ряски малої: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 17–2013 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 10. – 8 с.
 2. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації листя фейхоа: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 178–2013/ І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра – Київ, 2013. – Вип. 31. – 5 с.
 3. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа свіжих: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 32. – 6 с.
 4. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави вовконогу європейського: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 180–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 33. – 5 с.         
 5. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави дроку красильного: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 177–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 30. – 5 с.        
 6. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави нетреби звичайної: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2012 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, С. М. Бородай. – Київ, 2012. – Вип. 32. – 9 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

2014 р.

 1. Кравченко В. Н. Изучение влияния лекарственных растений на функцию щитовидной железы / В. Н. Кравченко, В. А. Георгиянц, И. Н. Владимирова, Е. А. Щербак, В. А. Орлова, А. Г. Кононенко //  Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2014. – Том 13, № 4. – С. 149-154.
 2. Кравченко В. Н. Влияние лекарственных растений на уровень йодсодержащих гормонов щитовидной железы в крови у крыс / В. Н. Кравченко, В. А. Геогиянц, И. Н. Владимирова, А. Г. Кононенко, В. А. Орлова, Е. А. Щербак // Биологический журнал Армении. – 2014. – № 4 (66). – С. 17-21.
 3. Владимирова И.Н., Георгиянц В.А. Липофильные вещества Genista tinctoria L. / Химия природных соединений. – 2013. – № 1 (январь-февраль). – С. 81-82. (I. N. Vladimirova, V. A. Georgiyants.  Lipophilic substances from Genista tinctoria / Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Issue 1(March), Vol. 49. – pp 91-92.)
 4. Владимирова И.Н., Георгиянц В.А. Экстрактивные вещества Cetraria islandica L. / Химия природных соединений. – 2013. – № 2 (март-апрель). – С. 293-294. (I. N. Vladimirova, V. A. Georgiyants.  Extracted compounds from Cetraria islandica / Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Issue 2(May), Vol. 49. – pp 347-348.)  
 5. Владимирова И. Н. Биологически активные соединения Lemna minor S.F.Gray / И. Н. Владимирова, В. А. Георгиянц // Химико–фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 27, № 11. – С. 29-31.
 6. Владимирова И. Н. Масс–спектрометрическое определение биологически активных соединений зюзника европейского / И. Н. Владимирова, В. А. Георгиянц // Научные Ведомости БелГУ. – 2013. – № 25 (168), Вып. 24. – С. 213-216.
 7. Кисличенко В.С., Владимирова И.Н. Полисахариды Brassica oleracea L. var. Italica Plenck // Химия природних соединений. – 2008. – № 1. –  С. 61-62.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Савельєва О. В. Встановлення тотожності листя меліси лікарської з визначенням діагностичних морфолого-анатомічних ознак / О. В. Савельєва, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2016. – № 1/4 (18). – С. 16-22.     
 2. Савельєва О. В. Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidumL. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – № 1 (20). – С. 57-59.
 3. Савельєва О. В. Морфолого-анатомічне дослідження трави сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.)  / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2016. – № 1. – С. 55-60
 4. Крюкова А. І. Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2016. – № 2/4(19). – С. 32-37. 
 5. Крюкова А. І. Стандартизація квіток софори японської за макроскопічними та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 42-45.
 6. Владимирова І. М. Раціоналізація підходів до створення засобів для фітотерапії гіпофункції щитоподібної залози / Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 76-81.
 7. Владимирова І. М. Раціональне застосування фітотерапевтичних засобів при еутиреозі / Зб. наук. праць співроб. НМАПО імені П. Л. Шупика . – 2015. – Вип. 24. – № 2. – С. 310-314.
 8. Владимирова І. М. Вивчення макро- та мікроскопічних діагностичних ознак Lycopus europaeus L. / Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 1. – C. 60-63.
 9. Савельєва О. В., Владимирова І. М. Аналіз номенклатури седативних та снодійних препаратів в Україні / Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 40-43.
 10. Савельєва О. В. Стандартизація трави м’яточнику чорного за морфолого-анатомічними ознаками / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2015. – № 4. – С. 63-68.
 11. Савельєва О. В. Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова //  ScienceRise. – 2015. – № 11/4 (16). – С. 30-36.
 12. Крюкова А. І. Визначення діагностичних морфолого-анатомічних ознак плодів софори японської та їх стандартизація / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 48-51.
 13. Крюкова А. І. Аналітичний огляд сучасних засобів рослинного походження, що застосовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2015. – № 10 (15). – С. 24-31.  
 14. Владимирова І. М. Морфолого-анатомічна стандартизація Genista tinctoria L. / І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 4. – С. 58-61.
 15. Владимирова І. М. Розробка методологічних підходів до створення фітотерапевтичних засобів при гіпертиреозі / І. М. Владимирова // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4 (32). – С. 51-57.
 16. Владимирова І.М., Георгіянц В.А., Котов А.Г. Фармакопейна стандартизація сировини – цетрарії ісландської слані / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, А. Г. Котов //  Управління, економіка та забезпечення якості в фармації . – 2013. – № 1 (27). – 10-13.
 17. Владимирова І.М., Сіра Л.М. Мікроскопічне дослідження листя фейхоа / І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 2. – С. 52-55.  
 18. Владимирова І. М. Морфолого–анатомічне дослідження плодів фейхоа / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – С. 76-78.
 19. Владимирова І. М. Дослідження кількісного вмісту йодовмісних сполук  лікарських рослин, що мають тиреотропну дію / І. М. Владимирова // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 86-90.       
 20. Сіра Л. М. Вивчення макро- та мікроскопічних ознак суцвіть і суплідь Xanthium strumarium L. / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – С. 84-86. 
 21. Сіра Л. М. Стандартизація трави Xanthium strumarium L. за морфолого-анатомічними ознаками / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3 (23). – С. 39-45.
 22. Владимирова І. М. Визначення тропанових алкалоїдів у траві нетреби звичайної / І. М. Владимирова // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4 (24). – С. 84-86.
 23. Владимирова І. М. Компонентний склад ліпофільної фракції з трави Xanthium strumarium L. / І. М. Владимирова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21­­­­. – Т.4. – С. 223-229.
 24. Сіра Л. М. Морфолого-анатомічне вивчення талому Cetraria islandica (L.) Ach. / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С. 60-62. 
 25. Владимирова І.М. Розробка промислової технології одержання капсул «Тиреофіт» / І. М. Владимирова // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 55-60.
 26. Напраснікова Г. С. Дослідження елементного складу деяких видів лікарських рослин, що застосовуються при гострих респіраторно-вірусних захворюваннях / Г. С. Напраснікова, І. М. Владимирова // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 1. – С.98-101.
 27. Напраснікова Г. С. Визначення параметрів стандартизації добавки дієтичної «Імуно-вірал з вітаміном С» / Г. С. Напраснікова, В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С. 84-86.
 28. Владимирова І. М. Ламінарії слані, обґрунтування вибору для фармакопейної стандартизації  / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 4 (18). – С. 24-29.     
 29. Владимирова І. М. Дослідження тиреотропної дії субстанцій ламінарії / І. М. Владимирова, В. М. Кравченко, В. А. Георгіянц // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 67-69.  
 30. Владимирова І. М. Дослідження антибактеріальних властивостей субстанцій ламінарії / І. М. Владимирова, Д. Л. Волянський,  Т. Л. Клиса, Т. П. Ослодченко, Л. Г. Штикер, Б. І. Гушилик, Я. Ю. Парусова // Аннали Мечниковського Інституту. – 2011. – № 3. – С. 23-26.     
 31. Владимирова І. М. Аналіз і фармакопейна стандартизація сировини – ламінарії слані / І. М. Владимирова, Е. Е. Котова, В. А. Георгіянц, А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 5 (19). – С. 4-8.       
 32. Владимирова І. М. Морфолого-анатомічна стандартизація слані ламінарії / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Вісник фармації. – 2010. – № 2 (62). – С. 49-52.   
 33. Владимирова І. М. Вивчення макро- та мікроскопічних ознак слані Fucus vesicolosus L. / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, В. А. Георгіянц // Фітотерапія часопис. – 2010. – № 2. – С. 64-67.     
 34. Владимирова І. М. Визначення кількісного вмісту йоду в сировині та субстанції ламінарії методом інверсійної вольтамперометрії / І. М. Владимирова, О. П. Кісіль // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). –
  С. 38-41.
 35. Владимирова І. М. Вольтамперометричне визначення вмісту йоду в надземній частині нетреби звичайної / І. М. Владимирова, Л. І. Філіпович // Медична хімія. – 2010. – № 2 (43), Т. 12. – С. 73-76.
 36. Котов А. Г. До введення до Державної Фармакопеї України монографії «Бурі водорості» / А. Г. Котов, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра // Фармаком. – 2010. – № 2. – С. 14-20.    
 37. Владимирова І. М. Аналітичний огляд сучасних тиреотропних препаратів / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 90-93.      
 38. Владимирова І. М. Визначення технологічних та мікробіологічних показників субстанцій та готової лікарської форми добавки дієтичної «Тиреофіт» / І. М. Владимирова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.  – 2010. – № 1, Вип. XXIII. – С. 22-25.    
 39. Напраснікова Г. С. Кількісне визначення дубильних речовин у рослинній сировині, субстанціях та лікарській формі / Г. С. Напраснікова, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц // Медична хімія. − 2010. – № 3. – С. 121-123.
 40. Напраснікова Г. С. Технологічні дослідження лікарської рослинної сировини у створенні добавки дієтичної / Г. С. Напраснікова, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц // Журнал клінічної та лабораторної діагностики. – 2010. – № 4, Т.5. – С. 207-210.       
 41. Владимирова И. Н. Таблетки с экстрактом капусты брокколи: новый взгляд на старые болезни / И. Н. Владимирова, В. Б. Демехин, В. С. Кисличенко // Провизор. – 2009. – № 01-02 (январь 2009 г.). – С. 35-42.
 42. Георгиянц В. А. Рынок БАД: опыт мировых лидеров и слабые звенья в системе государственного регулирования в Украине / В. А. Георгиянц, И. Н. Владимирова // Провизор. – 2009. – № 7 (апрель 2009). – С. 4-8.
 43. Георгиянц В. А. Есть вещи, сила которых в их содержании, или составляющие компоненты БАД / В. А. Георгиянц, И. Н. Владимирова, А. Ю. Владимиров // БАД эксперт. – 2009. – № 1 (декабрь). – 7-12.  
 44. Владимирова І. М. Розробка методів аналізу фенольних сполук в рослинній сировині / І. М. Владимирова, Н. Б. Бурд, О. А. Васильєва, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18­­­­. – Т.3. – С. 540-545. 
 45. Владимирова І. М. Антимікробний потенціал екстрактів капусти брокколі / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко, І. Л. Дикий, Філімонова Н.І.// Клінічна фармація. – 2008. – № 1. – Т. 12. – С. 49-52
 46.  Владимирова І. М. Одержання та стандартизація фітозасобів з брокколі сорту Тонус / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Вісник фармації. – 2008. – № 1 (53). – С. 21-23.
 47. Владимирова І. М. Вивчення ліпофільних фракцій капусти брокколі сортів Тонус, Калабрайзе, Вітамінна / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Медична хімія. – № 2. – Т.9. – 2007. – С. 42-45.
 48. Кисличенко В. С. Одержання та стандартизація сухого екстракту з капусти брокколі / В. С. Кисличенко, І. М. Владимирова, В. Б. Дємьохін // Запорожский медицинский журнал. – № 3.- 2007. – С. 95-99.
 49. Кисличенко В. С. Капуста брокколи – Brassica oleracea L. var italica Plerck. Аналитический обзор / В. С. Кисличенко, І. М. Владимирова // Провизор. – № 11. – 2007. – С.8-11.  
 50. Владимирова І. М. Вивчення жирнокислотного складу брокколі сортів Тонус, Калабрайзе, Вітамінна, Романеска та Лінда / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Фармаком. – № 4. – 2007. – С. 30-33.
 51. Владимирова І. М. Дослідження ліпофільних речовин брокколі сортів Романеска та Лінда / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Ліки України. – №112 (червень). – 2007. – С. 123-124. 
 52. Владимирова І. М. Дослідження елементного складу брокколі сортів Романеска та Лінда / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 4. – С. 21-22.
 53. Владимирова І. М. Вивчення амінокислотного та елементного складу капусти брокколі та її використання в медичній практиці / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. – Вип. 15. – Т.1. – Запоріжжя: вид-во ЗДМУ. – 2006. – С.186-191.
 54. Владимирова І. М. Виділення та вивчення мономерного складу пектинових речовин в капусті брокколі / І. М. Владимирова, В. С. Кисличенко // Медична хімія. – № 4. – 2005. – Т.7. – С.30-31.

Навчально-методична робота. Владимирова І.М. читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття для случахів передатестаційних циклів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Аналітично-контрольна фармація», циклів тематичного удосконалення спеціалістів фармації та провізорів-інтернів зі спеціальностей «Загальна фармація», «Клінічна фармація»: «Методи фармакогностичного аналізу та контроль за якістю лікарської рослинної сировини», «Класифікація біологічно активних сполук лікарських рослин», «Огляд лікарських рослин та фітопрепаратів», «Заготівля, сушіння, первинна обробка та зберігання лікарської рослинної сировини», «Огляд фітопрепаратів на фармацевтичному ринку та їх характеристика», «Сучасний стан та перспективи використання лікарських рослин та фітозасобів. Нові перспективні лікарські рослини», «Загальні поняття і основні принципи фітотерапії».

Хобі: література, фотографія.