Вийшло з друку нове видання НФаУ

12.315

Іванова К. А., Кривчикова Г. Ф.

The History of World and Ukrainian Culture (credit-module course) : Manual for students of higher schools; Історія світової та української культури

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 360 с.

ISBN978-966-615-421-0

ISBN978-966-400-263-6

Формат60х90/16

Оправа7БЦ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(лист № 1/11-14965 від 25.09.2012 р.)

The manual covers all main topics of the course, including the summarized material on the development of world culture and its influence on the Ukrainian culture with accordance to the requirements of the Ministry of Education and Science Youth and Sports of Ukraine. After each topic a list of questions for self-control is given.

The manual is arranged as a credit-module course. It can be used by students for independent work, self-study and as supplementary material for group discussions and essay preparation.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти курсу, велику увагу приділено питанням культури України, вивчення яких має велике значення для адаптації зарубіжних студентів у чужорідному середовищі. Книга спрямована на створення цілісного уявлення про культуру, її сутність, місце і роль у людському суспільстві, закономірності її розвитку. Особлива увага приділяється значенню для культури філософії, релігії та мистецтва.

Відповідає вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Посібник складено як кредитно-модульний курс. Він може використовуватись студентами для самостійної роботи і як додатковий матеріал для колективних обговорень і підготовки.