Хохленкова Наталя Вікторівна

docent_Khokhlenkova_fotoХохленкова Наталя Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри технології ліків.

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Тел (0572) 67-91-84.
Email: tl.@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Народилась 20 листопада 1973 року у місті Харків.

В 1996 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю “Фармація”, кваліфікація – провізор.

У 1998 році закінчила з відзнакою магістратуру НФаУ та отримала кваліфікацію магістра фармації.

С 1998 по 2003 р.р.-  співробітник лабораторії аналітичної хімії Державного наукового центру лікарських засобів (від старшого лаборанта до наукового співробітника).

У 2002 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології та дослідження мазі «Пролідоксид»».

З 2004 — асистент, з 01.09. 2005 р. – по теперішній час доцент кафедри технології ліків НФаУ.

Виконувала обов’язки секретаря методичних нарад кафедри (2004-2005), відповідального за наукову роботу (2005-2008). З 2008 року по теперішній час – відповідальна за методичну роботу кафедри.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексного лікування раневого процесу».

Громадська діяльність:

 • член комітету фахової експертизи з ТЛЗ Центру тестування МОЗ України;
 • член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.01
 • член профільної методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ

Наукова школа:

Підготувала 2 кандидатів фармацевтичних наук (Буряк М.В., КупріяноваО.М.)

Зараз під керівництвом виконується 2 кандидатські дисертації (Іроко Імамузо Метью, Шевіна В.С)

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної сировини.

Учні:

2 кандидати наук:

 • Буряк Марина Валеріївна «Розробка технології густого екстракту кори дуба та створення мазі на його основі», 2012 рік
 • Купріянова Ольга Миколаївна «Створення перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба», 2012 рік

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 150 науково-методичних праць, з яких 23 навчально-методичне видання, 60 статей у фахових наукових виданнях, 7 патентів, 5 інформаційних листів.

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологических исследований: монография / [авт.кол. : Князева М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015 – 192 с.

Методичні рекомендації

 1. Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Буряк М.В. Фітотерапія ран, опіків, запальних захворювань шкіри / Методичні рекомендації. – НФаУ, 2013. – 26 с.
 2. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”: для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Фармація»/  Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Азаренко Ю.М. та ін. – Х., 2011. – 30 с..
 3. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських засобів”: для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Клінічна фармація»/ Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Орловецька Н.Ф., Хохленкова Н.В. – Х., 2011.– 28 с.
 4. Робочий зошит навчальної пропедевтичної практики з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Т. Г. Ярних, О. С. Данькевич, Н. В. Хохлєнкова. – Х.: НФаУ, 2011. – 84 с.
 5. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: практ. пособие для студ. спец. «Фармація» / Т.Г.Ярных, Н.В.Хохленкова, Н.Ф.Орловецкая и др.– Х.: НФаУ, 2011. – 26 с.
 6. Аптечна технологія ліків: Метод. реком. з виконання та оформлення курсових робіт для студ. спец. “Фармація” / Т.Г.Ярних, О.І. Тихонов, В.О. Соболєва та ін. За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 7. Методические рекомендации по технологии ветеринарных препаратов /Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В.;  Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 52 с.

Практикуми

 1. Практикум з технології ветеринарних препаратів: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.Б. Духницький, В.М. Чушенко; За ред. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 179 с.

Навчальні посібники

 1. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посібник / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с.
 2. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної поза аудиторної роботи студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г.Ярних, О.І.Тихонов, В.В.Ковальов та ін. – Харків : НФаУ, 2015. – 2 Гб.
 3. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів 3-го курсу/ Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Данькевич О.С. та ін. – Х.: НФаУ, 2012. – 172 с.
 4. Методологія викладання аптечної технології ліків: нав.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова та ін.; за рд. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.
 5. Современное состояние ветеринарной фармации. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 58 с.
 6. Твердые ветеринарные лекарственные формы. Ветеринарные препараты с жидкой дисперсионной средой. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 47 с.
 7. Мягкие ветеринарные лекарственные формы. Аэрозоли в ветеринарной практике. Специфические ветеринарные лекарственные формы. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 49 с.
 8. Твердые лекарственные формы промышленного производства. Лекарственные формы нового поколения. Лекция для студентов специальности «Клиническая фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В., Лукиенко О.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 47 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

(публікації за 2012-2015 рік)

 1. Шевина В. Л., Хохленкова Н. В., Рейда В. П. Исследование микробиологической чистоты таблеток «Уронефрон» // Вестник фармации (Беларусь). – 2016. – №1 (71). – С.76-80.
 2. Theoretical and experimental rationale of pharmaceutical development of based oak bark./ Khokhlenkova N.V., Iroco Emamuzo Matthew// Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky – 2016.- Vol. 4. – P.79-84.
 3. V. Khokhlenkova , L.V. Іakovlіeva , T.G. Yarnykh, О.V. Tkacheva, M.V. Buryak Characteristics of children’s inflammatory skin diseases of immune nature and areas of their treatment / N.V. Khokhlenkova , L.V. Іakovlіeva , T.G. Yarnykh,  О.V. Tkacheva, M.V. Buryak // News of Science and Education. – 2014. – №. 19 (19). – p. 21-29.
 4. Хохленкова Н. В. Разработка промышленной технологии салфеток «Альгикорд» / Н. В. Хохленкова // Вестник фармации (Беларусь). – 2013. – № 2. – С. 40–47.
 5. Khokhlenkova N. V. Study of Oak bark’s technological properties and their influence on extraction / N. V. Khokhlenkova, M. V. Buryak // A Journal of pharmacy research. – 2013. – Vol. 8. – P. 83–87. (
 6. Khokhlenkova N. V. Development of ointment composition with dense oak bark extract / N. V. Khokhlenkova, T. G. Yarnykh, M. V. Buryak // Research J. Pharm. and Tech. – 2013. – № 6 (7). – Р. 715–717..
 7. Хохленкова Н.В. Разработка методик контроля качества густого экстракта коры дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярных, М. В. Буряк // Материалы ІІІ Международной науч. конф. в рамках Науч. сессии НИУ «БелГУ»  «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» (12-17 апреля 2013 г, г. Белгород). – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 166-169.
 8. Хохленкова Н. В, Ярних Т. Г. Разроботка промышленной технологии густого экстракта коры дуба. // Фармация Казахстана.- 2013.- № 8.- С.58-60
 9. Ярных Т.Г. Создание мазей с густым экстрактом коры дуба / Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова // Научные ведомости Белгородского государственного унимверситета. Серия Медицина, Фармация. – 2012 г. – №22 (141). Выпуск 20/1. –  С. 120-123.
 10. Хохленкова Н.В., Ярных Т.Г. Изучение физико-химических характеристик и потребительских свойств перевязочных средств с густым экстрактом коры дуба // Вестник фармации (Беларусь). – 2012. – №4 (58). – С.43-48.

Статті у фахових наукових журналах України

(2012-2015 г.г)

 1. Іроко Імамузо Метью, Хохленкова Н.В. Дослідження асортименту гелів на фармацевтичному ринку України // Український вісник психоневрології. – 2015. – Том 23, випуск 3 (84), додаток.– С. 40-43.
 2. Шевіна В. Л., Хохленкова Н. В., Ремез О. С. Валідація методики кількісного визначення вмісту флавоноїдів у таблетках «Уронефрон» управління, економіка та забезпечення якості в фармації , № 2 (40) 2015.– С. 32-35.
 3. Шевінa В. Л., Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування сечокам’яної хвороби// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2014. – № 3 (16). – С. 88–91.
 4. Хохленкова Н. В. Вивчення біофармацевтичних властивостей перев’язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 24-27.
 5. Хохленкова Н.В. Термогравіметричний аналіз субстанції природного походження – густого екстракту кори дуба / Н. В. Хохленкова, М. В. Буряк // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології ». – 2013. – Вип. 119, №5. – с. 257-261.
 6. Хохленкова Н.В., Буряк М.В. Вибір основи-носія як етап фармацевтичної розробки мазі «Біотанін» // Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 1. – С. 58-61
 7. Дослідження з розробки та введення монографії на сировину кори дуба до Державної фармакопеї України / А. Г. Котов, Е. Е. Котова, Н. В. Хохленкова та ін. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013 – № 1 (11). – С. 2–7. .
 8. Хохленкова Н.В. Дослідження мікроелементного складу кори дуба / Н. В. Хохленкова // Фітотерапія. Часопис. – 2013 – № 2. – С. 52–57.
 9. Хохленкова Н. В. Дослідження стабільності мазі з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, М. В. Буряк // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 2. – С. 41–43..
 10. Хохленкова Н. В. Розробка промислової технології бактерицидного пластиру з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, Л. В. Журавльова // Запорожский мед. журн. – 2013 – № 3 (78) . – С. 108–110..
 11. Хохленкова Н. В. Вибір та обґрунтування складу нової мазі на основі густого екстракту кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, М. В Буряк // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 47–49.
 12. Хохленкова Н. В. Мікробіологічні дослідження перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, О. М. Купріянова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. – № 2 (110). – С. 431–438.).
 13. Хохленкова Н. В. Розробка методичних підходів до створення фармакологічно активних перев’язувальних засобів / Н. В. Хохленкова // Запорожский мед. журн. – 2012. – № 5 (74). – С. 105–109.
 14. Хохленкова Н. В. Розробка антисептичного кровоспинного пластиру з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, О. М. Купріянова // Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 14–16..

Патенти

 1. Пат. на винахід № 104480, МПК (2014.01), А 61 F 13/02, А 61 Р 17/02 (2006.01). Медичний перев’язувальний виріб / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Купріянова О. М. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02259; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3. – 4 с.
 2. Патент на корисну модель № 75917 (МПК (2012.01), А61К 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М.(Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 3. Патент на корисну модель № 75916 (МПК (2012.01), А61F 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Медичний перев’язувальний виріб; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 4. Патент на корисну модель № 73424 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Спосіб одержання гідрогелевої композиції з вмістом натрію альгінату для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 5. Патент на корисну модель № 73426 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Перев’язувальний засіб з вмістом гідрогелевої композиції для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)

Викладає дисципліни

 • аптечна технологія ліків;
 • технологія лікарських засобів;
 • біофармація;
 • методологія та логіка наукових досліджень;
 • лікарські препарати спеціального призначення

Хобі. Художнє фото.