Яковлєва Лариса Василівна

Яковлева Л.В.Яковлєва Лариса Василівна – доктор фармацевтичних наук, професор (1994 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.), завідувач кафедри фармакоекономіки (з 2004 р.).

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел./факс (057)658895
E-mail:  ph-econom@nuph.edu.ua; iakovlievalv@gmail.com
Науковий профіль:

 

 Автобіографія

Яковлєва Лариса Василівна народилася 19 серпня 1947 р. в м. Балаклеї Харківської області, в родині службовців. У 1965 р. з золотою медаллю закінчила середню школу, а в 1973 р. – з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (Національний фармацевтичний університет (НФаУ) та отримала рекомендацію на наукову роботу. В НФаУ працює з 1977 року: старшим лаборантом (1977-1978); асистентом (1978-1985), доцентом (1985-1992) та з 1993 р. – професором кафедри фармакології; з 1989 по 2013 роки – завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ; з 2001 р. – одночасно завідувач курсу та з 2004 р. – кафедри фармакоекономіки НФаУ.

У 1984 році Лариса Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пошук нестероїдних протизапальних засобів і вивчення залежності антифлогістичної активності від хімічної структури в рядах похідних 2-оксоіндоліну і N-гетерилсукцинамінових кислот» та отримала ступінь кандидата фармацевтичних наук., а у 1992 році – докторську дисертацію на тему: «Пошук і вивчення нових нестероїдних протизапальних засобів – похідних дикарбонових кислот», одержала ступінь доктора фармацевтичних наук, в 1993 році – звання професора по кафедрі фармакології, в 2007 році – звання заслуженого діяча науки і техніки України, в 2009 році – звання заслуженого професора НФаУ.

Громадська діяльність: професор Л.В. Яковлєва є членом Центрального формулярного комітету МОЗУ,  комісії  МОЗ України з дослідження проблеми бактеріальної резистентності до антибіотиків, РПК «Фармація», Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Клінічна фармація», редакційних колегій вітчизняних наукових видань «Вісник фармації» (НФаУ), «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (НФаУ), «Фармацевтичний часопис» (м. Тернопіль), «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (НФаУ),  заступником  головного редактора журналу «Клінічна фармація» (НФаУ),  куратором секції «Фармакологія» ПК «Фармація» НФаУ.

Професор Яковлєва Л.В. є членом спеціалізованої  вченої  ради (Д 64.605.03 зі спеціальності «14.03.05-фармакологія») та апробаційних вчених рад (зі спеціальностей «14.03.05-фармакологія» та «15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація») з захисту дисертаційних робіт.

Наукова школа

учні: Під керівництвом проф. Л.В. Яковлєвої захищено 25 кандидатських і 7 докторських дисертацій, виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

Підготовлено під керівництвом Яковлевої Л.В.:

докторів наук – 7

 1. Ткачова О.В. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу» (2014 р.).
 2. Гордієнко Д.А. докт. фарм. наук, дисертація на тему: „Експериментальне обґрунтування створення нових гепатопротекторов на основі ессенціальних фосфоліпідів, поліфенолів і плаценти, визначення особливостей їх фармакологічної дії” (2011 р.).
 3. Міщенко О.Я. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук і фармакологічне вивчення нових лікарських засобів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти» (2010 р.).
 4. Зайченко Г.В. докт. мед. наук, дисертація на тему: „Фармакологічне обґрунтування створення та вивчення нових коректорів репродуктивних функцій на основі субстанцій природного походження” (2010 р.).
 5. Сахарова Т.С. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів» (2008 р.).
 6. Марчишин С.М., докт. фарм. наук, дисертація на тему: “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого” (2007 р.).
 7. Бунятян Н.Д., докт. фарм. наук, дисертація на тему: „Експериментальне обгрунтування клінічного застосування нових рослинних антиоксидантів поліфенольної природи” (1999 р.).

кандидатів наук – 25

 1. Литвиненко Г.Л. канд. мед. наук, дисертація на тему: «Пошук та експериментальне вивчення нових НПЗЗ – похідних бензофурану, бензіламінів та карбонових кислот» (2014 р.).
 2. Матяшова Н.О. канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка споживання антибактеріальних засобів в амбулаторних та госпітальних умовах» (2014 р.).
 3. Дев‘яткін О.Є., канд. мед. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення нового комбінованого гелю «Альгозан», призначеного для лікування запальних процесів суглобів і венозної патології» (2013 р.).
 4. Томашевська Ю.О., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу “Фітовенол”» (2013 р.).
 5. Солеіман А.І., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування нової мазі «Філетол» для лікування ран та опіків» (2012 р.).
 6. Кошова О.Ю., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне обгрунтування клінічного застосування рослинного збору для лікування цукрового діабету» (2011 р.).
 7. Музика Н.Я., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обгрунтування застосування нового препарату ректальних свічок „Альтабор” при захворюваннях предміхурової залози» (2011 р.).
 8. Леницька О.Б., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук речовин з антиалергічною активністю в ряду похідних 3-(тетрагидробензо[b]тієно[2,3-d]піримідин-2-іл) кумаринів та експериментальне обгрунтування їх клінічного застосування» (2010 р.).
 9. Бездітко К.П., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі для лікування геморою» (2009 р.).
 10. Беркало Н.М., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для лікування тромбофлебіту» (2007 р.).
 11. Федорчук Ю.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі „Мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри» (2007 р.).
 12. Котелевець Н.В., канд. біол. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату – феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікування простатитів» (2007 р.).
 13. Бондарєв Є.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Фармакологічне вивчення ефек-тивності нового ентеросорбенту гранул цеоліту при патологіях шлунково-кишкового тракту» (2006 р.).
 14. Эль Дилати Камаль Туфик, канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Экспериментальное обоснование использования геля анальбена при воспалительных заболеваниях суставов» (2005 р.).
 15. Цубанова Н.А., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивченя нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів – венотропіну» (2004 р.).
 16. Ткачова О.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей альтанової 2%  та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження» (2003 р.).
 17. Чікіткіна В.В., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення противиразкової дії поліфенольного препарату прополісу – капсул «Прополтин» (2003 р.).
 18. Герасимова О.О., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Вивчення гепа  тозахисної дії препарату з трави гороху посівного – піфламіну» (2003 р.)
 19. Карбушева І.В., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового поліфенольного препарату альтану при виразкових колітах» (2003 р.).
 20. Шаповал О.М., канд. біол. наук, дисертація на тему: «Пошук та фармакологічне вивчення нового ненаркотичного анальгетика – похідного бензойної кислоти» (2002 р.).
 21. Трощіна Т.Л., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою» (2000 р.).
 22. Яковенко В.К. канд. фарм.наук, дисертація на тему:  «Розробка складу та технології супозиторіїв з фенольним гідрофільним препаратом прополісу» (1997 р.).
 23. Халєєва О.Є., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Розробка складу, технології та методів оцінки якості комбінованої мазі з антимікотичною дією» (1997 р.).
 24. Руденко В.П., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Фармакогностичне вивчення рослин роду злинка» (1997 р.).
 25. Карпенко О.Я., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук ненаркотичних анальгетиків та нестероїдних протизапальних засобів серед похідних дикарбонових кислот» (1996 р.).

На даний час під керівництвом професора Яковлєвої Л.В. виконується:

кандидатських дисертацій – 4

 • Коваленко Є.О. на тему: «Експериментальне вивчення впливу природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду на вікові зміни репродуктивної системи щурів самців», термін виконання: 2014-2019 р.р.
 • Стефанів І.В. (з Тернопільського медичного університету) на тему «Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату для лікування гінгівітів і пародонтитів», термін виконання: 2012-2016 р.р.
 • Чорна Н.С. на тему: „Вивчення нового гіпоазотемічного засобу, одержаного з листя берези”, термін виконання: 2009-2016 р.р.
 • Єгорова О.О. на тему: «Фармакологічне обгрунтування можливості використання поліфенольного препарату «Елгацин» як коректора вікових змін у щурів самців», термін виконання: 2010-2016 р.р.

докторських дисертацій – 1

 • Геруш О.В. (з Буковинської медичної академії, м. Чернівці) на тему: «Дослідження гепатотропної дії нових препаратів рослинного походження», термін виконання: 2010-2016 р.р.

наукові праці: За 37 років науково-педагогічної діяльності, професор Л.В. Яковлєва є співавтором понад 1200 наукових праць, у т.ч. винаходів – 69, патентів – 77, монографій – 5, статей – 460, тез доповідей – більше 600, навчальних посібників у співавторстві – 19,  методичних розробок для навчального процесу з фармакоекономіки – 9, наукових методичних рекомендацій – 6: з експериментального вивчення нових адаптогенних лікарських засобів; з експериментального вивчення нових репаративних лікарських засобів; з вивчення препаратів, призначених для лікування простатитів; з оцінки клінічної та економічної доцільності використання лікарських засобів у лікувально-профілактичному закладі; з фармакоепідеміологічного дослідження споживання антигіпертензивних препаратів та споживання антибактеріальних препаратів.

Індекс Хірша професора Л.В. Яковлєвої – 5.

Навчальні посібники:

 1. Iakovlieva L. V., Mischenko O. Ya., Gerasymova O. O. Pharmacoeconomics : a self-study practice book for training students of speciality 8.110201 “Pharmacy”. – Kharkiv : NUPh, 2015. – 94 p.
 2. Основи медичної стандартизації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, А. Б. Зіменковський. – Х. : НФаУ, 2015. – 116 с. (з грифом МОЗ України, лист №23-01-9 / 261 від 17.12.2014 р.).
 3. Подготовка фармацевтического представителя: учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко, О. Н. Кириченко, Н. А. Матяшова. – Х.: НФаУ, 2015. – 272 с. (з грифом МОЗ України, протокол № 12 від 17.10.2014 р.).
 4. Современные методы исследования биологических  систем:   учебное пособие для аудиторной работы, внеаудиторной и самостоятельной подготовки студентов  специальностей  110206, 7.12020102 – «Клиническая  фармация», 7.12020101, 8.12020101  – «Фармация», 7.110202, 7.12020104  – «Технология  парфумерно-косметических  средств / Л.В. Яковлева, О.В. Ткачева, О.Н. Кириченко и др.; под ред. Л.В. Яковлевой. – Х.: НФаУ, 2015. – 159 с.
 5. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  203 с.
 6. Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс]  / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  196 с.
 7. Формулярна система і стандарти лікування: Навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  133 с.
 8. Страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 127 с.
 9. Страхование (курс лекций): учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 105 с.
 10. Организация системы здравоохранения и медицинское страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальности 6.030504 «Экономика предприятий» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева,  О. А. Герасимова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 86 с.
 11. Фармакоэкономика: учеб. пособие для внеаудит. и аудит. работы студ. спец. 7.110201 «Фармация», 7.110206 «Клиническая фармация», 7.110202 «Технология парфюмерно-косметических средств», 7.03050401 «Экономика предприятий», 7.03050701 «Маркетинг» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова и др. ; под ред. Л. В. Яковлевой. – Х. : НФаУ, 2014. – 123 с.

Методичні наукові рекомендації .:

 1. Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні (методичні рекомендації) / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. – Київ, 2015. – 25 с.
 2. Яковлєва Л.В. Амбулаторне споживання антибактеріальних препаратів в Україні та в країнах Європи / Л. В. Яковлєва, Н. О. Матяшова, О. В. Матвєєва. – Київ. – 2015. – 30 с.

Методичні навчальні рекомендації :

 1. Виконання та захист рефератів на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальностей 7.12020102 «Клінічна фармація», 7.12020101  «Фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 6.030504 «Економіка підприємства»,  030507 «Маркетинг» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 2. Фармакоекономічні основи формулярної системи : метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015.–  39 с.
 3. Фармакоекономічні основи формулярної системи: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с.
 4. Формулярна система і стандарти лікування: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  38 с.
 5. Основи медичної стандартизації : метод. рек. для самопідгот. та аудитор. роботи студ. спец. 7.110206 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.
 6. Фармакоекономіка: метод. рек. з підготовки до комплексного практично орієнтованого державного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» /Л. В. Яковлєва, О. М. Кириченко, О. О. Герасимова та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 52 с.
 7. Фармакоекономіка : методичні рекомендації з виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.12020102  «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. М. Кириченко. – Х. : НФаУ, 2014. – 25 с.
 8. Яковлєва, Л.В. Виробнича практика з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 36 с.
 9. Яковлєва, Л.В. Виробнича практика з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів заочної форми навчання за традиційною системою зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
 10. Яковлєва, Л.В. Стажування з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.
 11. Яковлєва, Л.В. Стажування з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 43 с.
 12. Яковлєва, Л.В. Підготовка та захист дипломних і магістерських робіт на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальності 7.12020102, 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, І.Е. Кузнєцов. – Х. : НФаУ, 2014. – 38 с.

Членство у фахових асоціаціях: керівник Українського відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований», член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України», член Міжнародної спілки фармакоекономічних досліджень (ISPOR).

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Justification of concentration of active substances in a new ointment for the wound healing process treatment / T. G. Yarnykh, L. V. Іakovlіeva, О. V. Tkacheva, M. V. Buryak // Journal of chemical and pharmaceutical research. – 2015. – № 7 (6). – C. 265-268.
 2. Anti-inflammatory activity study of the 3-amino-2-thioxo-2,3-dihydrothieno-[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one-6-carboxylic acid derivatives and their fused heterocyclic systems / S. V. Vlasov, G. L. Lytvynenko, L.V. Iakovlieva, V. P. Chernykh // Der pharma Chemica. – 2015. – № 7 (5). – C. 296-301.
 3. Screening study of anti-inflammatory and psychoactive properties of the derivatives of 3-benzyl-2-thio-5- methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid / S. V. Vlasov, O. V. Tkachenko, L.V. Iakovlieva [et al.] // Вестник КазНМУ. – 2015. – № 2. – C.513-517.
 4. Яковлева, Л. В. Клинико-экономическое обоснование применения инсулина гларгин в реальной клинической практике у больных сахарным диабетом в Украине / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Н. Кириченко // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – № 9-10. – С. 25-29.
 5. Стефанив, И. В. Исследование токсических характеристик новой стоматологической настойки / И. В. Стефанив, Л. В. Яковлева, С. А. Гращенкова // Рецепт. – 2015. – № 2. – С.137-143.
 6. Новые подходы к фармакологической коррекции возрастных изменений репродуктивной функции в эксперименте на животных / О. Е. А. Егорова, Л. В. Яковлева, Е. Ю. Кошевая, Ю. Б. Ларьяновская // Рецепт. – 2014. – № 5 (97). – С. 72-80.
 7. Volume And Structure Of Antihypertensive Drugs Consumption In Ukraine / Iakovlieva, O. Mishchenko, N. Bezditko et al. // Value in Health. – 2015. – V.18. – Issue 3. – P. A134. 
 8. Pharmacoeconomic analysis of the combined homocysteine-lowering and standard therapy versus standard therapy of patients with CHD, postpercutaneous coronary intervention (PCI) and В12 deficiency / O. Mishchenko, L. Iakovlieva, O. Kyrychenko, O. Gerasymova, N. Bezditko, O. Tkachova // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A404.
 9. Analysis of the consumption and pharmacoeconomic evaluation of using different formulations of alpha-lipoic acid in the pharmaceutical market of Ukraine / O. Kyrychenko, L. Iakovlieva, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Gerasymova [et al.] // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A619. 
 10. Assessing the rationality of costs of drug treatment of nonalcoholic steatohepatitis in the hospital of Ukraine / L. Iakovlieva, O. Tkachova, O. Mishchenko, O. Gerasymova, I. Zavadska, N. Lyashenko [et al.] // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A632.
 11. Cost analysis of proton pump inhibitors in the treatment of gastroesophageal reflux disease in Ukraine / L. Iakovlieva, O. Gerasymova, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Kyrychenko, I. Kuznetsov // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A623-624.
 12. Mishchenko О., Iakovlieva L., Adonkina V. Pharmacoeconomic evaluation of fixed-dose triple combination for antihypertensive therapy in Ukraine // Journal of Health Policy and Outcome Research. – 2014. – Issue 1.
 13. Pharmacoeconomic grounding of using polypill amlodipine with atorvastatin versus monodrugs in patients with hypertension and dyslipidemia in Ukraine / O. Mishchenko, N. Bezditko, V. Adonkina, O. Tkachova // ISPOR 17th Annual European Congress 8-12 november 2014, Amsterdam, The Netherlands. – Value in Health. – 2014. – V.17. – № 7. – P. A475.
 14. Pharmacoeconomic analysis of treatment patients with craniocerebral injury in Ukraine / N. Solobiukova, L. Yakovleva, S. Sur, O. Makarov // abstracts of reports ISPOR 18th Annual European Congress, Milan, Italy, 7-11 november 2015. – Value in Health. – 2015. – Vol. 18, №7. – P. A669.
 15. Study of composition of active substances and pharmacological activity of a thich extract of oak / T. G. Yarnykh, L. V. Iakovlieva, N. V. Kholenkova, O. V. Tkachova // Nauka i studia. – 2014. – № 3. – Р. 34–37.
 16. Яковлева, Л. В. Динамика потребления инсулинов в Украине за период 2008-2012 г.г. / Л. В. Яковлева, О. Н. Кириченко // Фармакоэкономика: теория и практика. – 2014 . – Т. 2, № 2. – С. 52 – 58.
 17. Study of immunomodulating activity of rectal suppositories with an extract of licorine root / V. Yakovleva, T. G. Yarnykh, E. Yu. Koshevaya [et al.] // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2014. – Vol. 2,  №  4. – P. 277-283.
 18. Яковлева, Л. В. Фармакоэкономический анализ терапии боли в нижней части спины при использовании мильгаммы и отечественных препаратов / Л. В. Яковлева, Д. В. Бондаренко // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2014. – № 11-12. – С. 25-29.
 19. Геруш, О. В. Гепатопртекторная активность нового лекарственного средства растительного происхождения на модели хронического гепатита / О. В. Геруш, Л. В. Яковлева, Е. Б. Леницкая // Рецепт. – 2014. – № 5 (97). – С. 60-71.

Статті у фахових наукових журналах України за 2014-2015 роки:

 1. Яковлєва, Л. В. Аналіз доступності препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень українських пацієнтів / Л. В. Яковлєва, Д. В. Бондаренко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 4-10.
 2. Яковлева, Л. В. Динаміка вмісту N-ацетилглюкозаміну на тлі старіння статевої системи щурів самців / Л. В. Яковлева, Є. О. Ковальова, О. Ю. Кошова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 54-59.
 3. Бондаренко, Д. В. Анализ ассортимента препаратов для лечения ХОБЛ на фармацевтическом рынке и в государственном формуляре Украины / Д. В. Бондаренко, Л. В. Яковлева // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2 (40). –  С. 76-82.
 4. Фармакоекономічний аналіз методів діагностики рецидивів та/або метастазів диференційованого тиреоїдного раку / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко [та ін.] // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С.9-13.
 5. Яковлєва, Л. В. Фармакоепідеміологічне дослідження динаміки споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні / Л. В. Яковлєва, А. В. Передерій // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 33-37.
 6. Оцінка фармакотерапії хронічного гастриту в умовах реальної клінічної практики / О. О. Герасимова, Л. В. Яковлєва, Т. В. Морус [та ін.] // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 44-48.
 7. Матяшова, Н. О. Аналіз споживання макролідів в Україні / Н.О. Матяшова, Л. В. Яковлєва // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С.19-22.
 8. Яковлєва, Л. В. Фармакоекономічні аспекти лікування гіпертонічної хвороби в умовах стаціонару / Л. В. Яковлєва, А. В. Передерій, М. М. Портянко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3(41). –  С. 89-92.
 9. Яковлева, Л. В. Фармакоэпидемиологическое исследование динамики потребления ингибиторов протонной помпы в Украине / Л. В. Яковлева, А. В. Передерий // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3 (41). – С. 96 – 99.
 10. Єгорова, О. О. Вплив елгацину на стан про/антиоксидантних процесів в організмі старіючих щурів за умови експериментальних патологій сечостатевої системи / О. О. Єгорова, Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 4 (39). – С. 36–40.
 11. Геруш, О. В. Вплив гранул «Полігербагастрин» на стан жовчовидільної функції печінки щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва // Клінічна фармація. – 2015. – Т.19, № 1. – С. 46-50.
 12. Експериментальне вивчення гранул «Гепатропін» як потенційного гепатотропного засобу / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, Ю. Б. Лар’яновська [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 44-48.
 13. Дослідження нешкідливості нових рослинних лікарських засобів в умовах гострого експерименту / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, С. В. Спиридонов [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3 (38). – С. 63-67.
 14. Геруш, О. В. До механізму гепатопротекторної дії нових фіто композицій / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, Т. С.  Сахарова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 4 (39). – С. 41–44.
 15. Стефанів, І.В. Вплив настойки «Каcдент» на перебіг генералізованого пародонтиту у щурів / І. В. Стефанів, Л. В. Яковлєва, С. А. Гращенкова // Клінічна фармація. – 2015. – № 3 (19). – С. 56-61. 
 16. Яковлєва, Л. В. Блокатори кальцієвих каналів: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – № 1. – C. 18-23.
 17. Яковлєва, Л. В. Доступність антигістамінних засобів для українських  пацієнтів у 2013-2014 роках / Л. В. Яковлєва, А. В. Передерій // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.  – 2015. – № 4 (42). – С.87-94.
 18. Яковлєва, Л. В. Оцінка фармакотерапії хронічного обструктивного захворювання легенів в умовах стаціонару /  Л. В. Яковлева, Д. В. Бондаренко, Н. А. Барилюк // Астма та алергія. – 2015. – № 3. – С. 30-39.
 19. Клініко-економічні аспекти фармакотерапії хворих на виразкову хворобу шлунка / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, А. С. Горбачова, А.А. Красюк // Фармацевтичний часопис. – 2015. – №3 (35). – С. 83-87.
 20. Фармакоэкономический анализ комплексного лечения пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой с применением препарата L-лизина эсцинат® / Л. В. Яковлева, О. В. Ткачева, С. В. Сур, Н. А. Солобюкова [и др.] // Травма. – 2015. – Т. 16, № 5. – С. 24-34.
 21. Яковлева Л. В. Растительные препараты в фармакотерапии циститов: клинико-экономический аспект / Л. В. Яковлева, О. Я. Мищенко // Семейная медицина. – 2015. – №5 (61). – С. 6 – 10.
 22. Яковлева Л. В. Растительные препараты в фармакотерапии циститов: клинико-экономический аспект / Л. В. Яковлева, О. Я. Мищенко // Семейная медицина. – 2015. – №5 (61). – С. 6-10.
 23. Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. Блокатори кальцієвих каналів: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – № 1. – C. 18-23.
 24. Фармакоекономічний аналіз методів діагностики рецидивів та/або метастазів диференційованого тиреоїдного раку / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко, Н. І. Луховіцька // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С.9-13.
 25. Chronic obstructive pulmonary disease: epidemiologic aspects / L. V. Iakovlieva, A. A. Vasylieva, I. E. Kuznetsov, N. A. Matyashova // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 24 – 28.
 26. Стефанів, І. В. Вплив стоматологічної настойки «Каcдент» на моделі стоматиту у щурів / І. В. Стефанів, Л. В. Яковлєва, С. А. Гращенкова // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2014. – № 1(22). – С. 23-29.
 27. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на фертильність старіючих самців та розвиток їх нащадків / Л. В. Яковлєва, Є. О. Ковальова, О. Ю. Кошова [та ін.] // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2014. – № 2 (23). – С. 76-82.
 28. Яковлєва, Л. В. Аналіз раціональності фармакотерапії вторинного перитоніту / Л. В. Яковлєва, А.О. Васильєва, Т. М. Думенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014, № 6. – С. 44-50.
 29. Фармакоекономічний аналіз стоматологічних антибактеріальних препаратів / М.М. Бойко, О.І. Зайцев, Л.В. Нефьодова, Л.В. Яковлєва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 59-64.

Патенти :

 1. Пат. № 100710 Україна, МПК (2015.01) А 61 К 36/00, А 61 К 9/48 (2006.01), А 61 Р 1/16 (2006.01). Застосування капсул “Фітовенол” як гепатопротекторного засобу / Л. В. Яковлєва, І. В. Трутаєв, О. В. Геруш, Л. В. Гладкова, О. Б. Леницька. – № u 201500537; заявл. 23.01.15; опубл. 10.08.15, Бюл. №15. – 5 с.
 2. Пат. № 100887 Україна, МПК А 61 N 5/067 (2006.01). Спосіб підвищення рівня активності показників антиоксидантної системи у еукаріотів / Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва. – № u201502340; заявл. 16.03.15; опубл. 10.08.15, Бюл. №15. – 3 с.
 3. Пат. 89075 Україна, МПК А 61 К 31/726, А 61 Р 15/08. Застосування глюкозаміну гідрохлориду для корекції вікових порушень сперматогенезу при старінні / Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю., Ковальова Є. О.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 12875; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 5 с.
 4. Пат. 88526 Україна, МПК А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А., Мельник Г. М., Яковлєва Л. В., Кошева О. Ю.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 09927; заявл. 08.08.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. – 6 с.
 5. Пат. 89076 Україна, МПК А 61 К 6/00. Застосування стоматологічнгої настойки «Касдент» для лікування запальних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А.,  Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 12876; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 3 с.

Нововведення :

 1. Гіполіпідемічна активність нових багатокомпонентних рослинних лікарських засобів на моделі неалкогольного стеатогепатиту у щурів / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, С. В. Спіридонов, Л. В. Гладкова, Л. І. Закрутько // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 219-2015. – К., 2015. – 4 с.
 2. Інноваційні підходи до корекції вікових змін репродуктивної функції самців ссавців антиоксидантним засобом на основі на основі елаготанінів / Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова, О. О. Єгорова // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 91-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.
 3. Метод інтегрального оцінювання протимікробної активності препаратів / О. І. Зайцев, Л. В. Яковлєва, М. М. Бойко // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 65-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.
 4. Фармакоекономічні переваги застосування потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у порівнянні з подвійними фіксованими комбінаціями / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 63-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.

Гранти :

 1. Грант ВООЗ – 2016 р.
 2. Грант ВООЗ – 2015 р.
 3. Грант ISPOR – 2015 р.
 4. Грант ВООЗ – 2014 р.
 5. Грант ISPOR – 2014 р.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармакоекономіка
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Основи організації охорони здоров’я та страхова медицина
 • Підготовка фармацевтичного представника

Хобі: кіно, наукова література, подорожі.