Ярних Тетяна Григорівна

Profesor Yarnykh_foto

Ярних Тетяна Григорівна – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, завідуюча кафедрою технології ліків.

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Тел (0572) 67-91-84, 68-15-30.
E-mail: tl@nuph.edu.ua
Сайт кафедри: http://tl.nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Ярних Тетяна Григорівна народилась 6 жовтня 1959 р. у м. Новий Оскол Бєлгородської області. У 1977 р. закінчила середню школу № 3 м. Новий Оскол. У 1980 р. закінчила фармацевтичне училище м. Курська.

У серпні 1980 р. була прийнята по конкурсу в Харківський фармацевтичний інститут, який закінчила у 1985 р. У серпні 1985 р прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри аптечної технології ліків ХФІ. У 1986 р. була обрана по конкурсу асистентом цієї ж кафедри.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Разработка технологии и исследование настойки прополиса».

У 1991 р. обрана за конкурсом доцентом кафедри АТЛ.

У 1992 р. захистила докторську дисертацію на тему «Создание составов, разработка технологии лекарственных препаратов прополиса и их исследование».

У 1994 р. стала професором. З 1992 р. по 1994 р. виконувала обов’язки завідуючої кафедри аптечної технології ліків. З 2004 р. по теперішній час – завідуюча кафедрою технології ліків Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність:

 • член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з профілактичної медицини та медико-біологічних і фармацевтичних наук;
 • член Спеціалізованої вченої ради Д64.605.02 НФаУ;
 • член ПК з НДР НФаУ;
 • член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.01;
 • голова профільної методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ;
 • член ЦМК НФаУ;
 • член редакційної колегії журналу «Український біофармацевтичний журнал»;
 • член наукової ради редакції журналу «Навігатор фармації»

Нагороди, почесні звання:

 • Заслужений діяч науки і техніки України (Наказ президента України від 10 серпня 1999 року № 971/99).
 • Заслужений професор Національного фармацевтичного університету (Рішення Вченої ради НФаУ від 03.06.2013 р.).
 • Державна стипендія видатним діячам охорони здоров’я (Указ президента України № 658/2013 від 06.12.2013 р.).
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (Указ президента України № 675/2014 від 23 серпня 2014 р.).

Наукова школа:

Наукова школа Т. Г. Ярних нараховує 5 докторів, 10 кандидатів фармацевтичних наук. Зараз під її керівництвом виконується 1 докторська (Стадніченко О. В.) та 4 кандидатських дисертації (Шакін Є. С., Бурдак К. С., Омельченко І. О., Рубан О. І.).

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини (№ державної реєстрації 0114U000945);
 • Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів (№ державної реєстрації 0114U000947).

Учні:

5 докторів наук:

 • Борщевський Геннадій Ілліч «Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомальних лікарських препаратів у формі ін’єкційного розчину та спрею на основі нанобіотехнології», 2016 рік.
 • Рухмакова Ольга Анатоліївна «Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня», 2016 рік.
 • Хохленкова Наталя Вікторівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної терапії раневого процесу», 2013 рік.
 • Левачкова Юлія Валентинівна «Теоретичне обґрунтування та розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань», 2013 рік.
 • Тихонова Світлана Олександрівна, тема дисертації: «Розробка складу та технології лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва», 1999 рік.

10 кандидатів наук:

 • Мельник Галина Миколаївна «Розробка комбінованих супозиторіїв на основі природної сировини для застосування у педіатрії», 2014 рік.
 • Толочко Катерина Валентинівна «Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів», 2013 рік.
 • Гаркавцева Ольга Анатоліївна «Розробка та стандартизація мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань», 2010 рік.
 • Лукієнко Ольга Василівна, тема дисертації: «Розробка технології екстемпоральних прописів м’яких лікарських форм та мазі на основі прополісу і янтарної кислоти», 2005 рік.
 • Лелека Марія Василівна, тема дисертації: «Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти», 2005 рік.
 • Хохленкова Наталя Вікторівна, тема дисертації: «Розробка технології та дослідження мазі «Пролідоксид»», 2004 рік.
 • Данькевич Оксана Степанівна, тема дисертації: «Розробка складу, технології та дослідження капсульованої лікарської форми з препаратом прополісу», 1999 рік.
 • Ковтун Юлія Володимирівна, тема дисертації: «Розробка технології та дослідження фізико-хімічних властивостей ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного», 1998 рік.
 • Яковенко Володимир Костянтинович, тема дисертації: «Розробка складу та технології супозиторіїв з фенольним гідрофільним препаратом прополісу», 1997 рік.
 • Тихонова Світлана Олександрівна, тема дисертації: «Розробка складу та технології гранул для лікування коронавірусних кишкових інфекцій у дітей», 1995 рік.

Ярних Тетяна Григорівна  є автором понад 650 наукових праць, з них 10 підручників, 27 методичних рекомендацій, 20 практикумів та навчальних посібники, 7 монографій. Автор 40 патентів, 8 свідоцтв про авторське право, 27 інформаційних листів.

З метою узагальнення досвіду наукової роботи на кафедрі розроблено: пропозиції до наказу № 812 МОЗ України «Правила виготовлення та контролю якості лікарських засобів в аптеках», загальні фармакопейні статті 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби» (ДФУ 1.2, 2008 р.), «Порошки екстемпоральні» (ДФУ 1.4, 2011 р), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «М’які лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «Порошки, виготовлені в аптеках», «Супозиторії та песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, 3 том, 2014 р.), настанови ст-н МОЗУ 42-4.6:2015 «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек» і ст-н МОЗУ 42-4.6:2015 «Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек» (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.), методичні рекомендації «Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування)» (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).

Основні наукові праці:

Підручники

 1. Аптечна технологія ліків: підручник для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ України ІІІ-IV рівнів акредитації / Тихонов О. І., Ярних Т. Г.; за ред. О. І. Тихонова. – Вид.4-те, випр. Та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 536 с.
 2. Tikhonov A.I., Yarnykh T.G., Yuryeva A.B., Garkavtseva O.A. Chemist’s Technology of Drugs: The manual for students of higher schools / Edited by A.I. Tikhonov and T.G. Yarnykh. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 424 p.
 3. Біофармація: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с.
 4. О.І.Тихонов, Т.Г. Ярних. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Вінниця: Вид-во Нова Книга. – 2007. – 640 с.
 5. А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных. Технология лекарств. Учеб. для фармац. вузов и фак. / Х.: Изд-во  «Оригинал». – 2006. – 703 с
 6. О.І.Тихонов, Т.Г. Ярних. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Вінниця: Вид-во Нова Книга. – 2004. – 640 с.
 7. Биофармация: Учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / А.И.Тихонов, И.А. Зупанец и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы. – 2003. – 240 с.
 8. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств: Учеб. для фармац. вузов и фак.: Пер с укр. / Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы. – 2002. – 704 с.
 9. Основы гомеопатической фармации: Учеб. для студ. фармац. специальностей вузов. / А.И.Тихонов, С.А.Тихонова, В.А.Соболева и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы. – 2002. – 574 с.
 10. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Під ред. О.І.Тихонова. – Харків: РВП «Оригінал». – 1995. – 600 с.

Монографії

 1. Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологичексих исследований: монография / [авт. Кол.: Князнва М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В, и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 192 с. : ил., табл.
 2. Мед натуральный в медицине и фармации (происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты): Монография / А.И. Тихонов, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, О.С. Шпичак, Л.Н. Подорожна, С.С. Зуйкина, И.В. Андреева, Е.Е. Богуцкая; под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Оригинал, 2010. – 263 с.: ил.
 3. Pylek kwiatowy – obnoze pszczele w farmacji i medycynie. – Apipol, Krakow, – 2008. – 273 c.
 4. Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение): Монография . / А.И. Тихонов, К. Содзавичный, С.А. Тихонова и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФаУ; Оригінал. – 2006.– 308 с.
 5. I. Tichonow, T.G. Yarnych, W.P. Czernych, I.A. Zupaniec, S.A. Tichonowa. “Teoria i practyka wytwarzania leczniczychpreparatow propolisowych” / Pod red. akademika A.I. Tichonowa. – Krakow: Drukarnia “Marka”. – 2005. – 274 c.
 6. Теория и практика производства лекарственных перпаратов прополиса. / Тихонов А.И., Ярных Т.Г.,  Черных В.П. и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Основа. – 1998. – 384 с.
 7. Актуальные проблемы биологии, химии и медицины : моногр. / авт. кол. : Ю. П. Зарубин, П. П. Пурыгин, Т. А. Соколова-Попова и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014 – 235 с.

Настанови

 1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 127с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 2. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 95с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).

Методичні рекомендації

 1. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.С. Гриценко, Н.В. Хохленкова та ін.; Під ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – К.: Видавничий дім «Агентство Медичного Маркетингу», 2016. – 352 с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 2. Методологія створення лікарських препаратів на основі лікарської сировини : метод. рек. / Борщевська М.І.,Ярних Т.Г.,Тихонов О.І., Рухмакова О.А. – Х.: НФаУ, 2015. – 39 с.
 3. Приготування емульсій для внутрішнього застосування з використанням сучасних засобів механізації : метод.рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов, О.А. Рухмакова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2014. – 16 с.
 4. Організація самостійної роботи студентів кафедри технології ліків у системі дистанційного навчання : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, О.А. Рухмакова, В.В. Ковальов, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х.: НФаУ, 2014. – 20 с.
 5. Приготування двошарових супозиторіїв : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.М. Чушенко, Ю.В. Левачкова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2014. – 16 с.
 6. Організація роботи навчально-тренінгової лабораторії кафедри технології ліків з відпрацювання практичних навичок: метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х. : НФаУ, 2014. – 12 с.
 7. Yarnykh Т.G., Garkavtseva О.A., Dankevich O.S., TolochkoV. Workbook for practical training in chemist’s technology of drugs with methodological recommendations for English students of «Pharmacy» specialty / Т.G. Yarnykh, О.A. Garkavtseva, O.S. Dankevich, K.V. To­lochko. – Kharkov, 2012. – 60 p.
 8. Рабочая тетрадь производственной практики по аптечной технологии лекарств с методическими рекомендациями для сту­дентов специальности «Фармация» / Т.Г. Ярных, О.С. Данькевич. – Х., 2012. – 62 с.
 9. Методичні рекомендації для підготовки до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з «Аптечної технології ліків» для студентів заочного відділення спеціальності «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко та ін. – Х.: Вид.-во НФаУ, 2014. – 36 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання магістерських та дипломних робіт з технології ліків / Т.Г. Ярних, О.С. Данькевич,
  Н.Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 24 с.
 11. Аптечна технології ліків: Метод. рекоменд. до лабор. занять для студ. спец. «Фармація» і «Клінічна фармація» заоч. форми навч. / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, О.С. Данькевич та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 56 с.
 12. Методологія та логіка наукових досліджень: Метод. рекоменд. для студ. 6 курсу спец. 8.12020101 «Фармація» / Т.Г. Ярних, Ю.М. Азаренко, Н.Ф. Орловецька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 20 с.
 13. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни «Аптечна технологія ліків»: для студ. денного та заочного відділення спец. «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко та ін. – Х., 2011. – 30 с.
 14. Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гриценко С.В. та ін. Збори: метод. рекоменд. до проведення навч.-вироб. заняття у формі ділової гри «Я працюю у виробничому відділі аптеки № 63» для студ. спец. «Клінічна фармація»; За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 20 с.
 15. Ділова гра за темою «Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки»: Метод. рекоменд. для студ. /
  Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 25 с.
 16. Навчальна пропедевтична практика з аптечної технології ліків: Метод. рекоменд. для студ. I курсу спец. «Фармація» / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, В.А. Якущенко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 16 с.
 17. Аптечна технологія ліків: Метод. рекоменд. з виконання та оформлення курсових робіт для студ. спец. «Фармація» / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, В.О. Соболєва та ін.; За ред. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 18. Методические рекомендации по технологии ветеринарных препаратов / Т.Г. Ярных, Н.Ф. Орловецкая, Н.В. Хохленкова; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 52 с.
 19. Технология фитопрепаратов в условиях аптек: Метод. рекоменд. для аудит. и внеаудит. работы студ. спец. «Клиническая фар­мация» / Т.Г. Ярных, В.А. Соболева; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 31 с.
 20. Технология лекарственных средств: Метод. рекоменд. к провед. коллокв. по техн. лекарст. средств для студ. спец. «Клиническая фармация» / Т.Г. Ярных, В.А. Соболева; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 31 с.
 21. Асептичні лікарські форми: Метод. рекоменд. / О.І. Тихонов, Л.В. Бондарєва, Т.Г. Ярних та ін. –Х.: Вид-во НФаУ, 2005. –
  184 с.
 22. Рідкі лікарські форми: Метод. рекоменд. / О.І. Тихонов,
  Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 160 с.
 23. Тверді лікарські форми : Екстемпоральна рецептура : метод. рек. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. В. Гриценко та ін.; За ред. О. І. Тихонова. – Х. : Вид–во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 176 с.
 24. М’які лікарські форми: екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.В. Лукієнко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 128 с.

Навчальні посібники

 1. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посібник / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, О.М. Котенко, О.С. Данькевич, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.О. Соболєва, О.Є. Богуцька, Л.М. Подорожна, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова, Н.В. Живора, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с.
 2. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної поза аудиторної роботи студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г.Ярних, О.І.Тихонов, В.В.Ковальов та ін. – Харків : НФаУ, 2015. – 2 Гб.
 3. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів 3-го курсу/ Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Данькевич О.С. та ін. – Х.: НФаУ, 2012. – 172 с.
 4. Reference materials for preparation to licensed examination «CROCK-2» on chemist technology of drugs: for English students of specialty “Pharmacy”: Reference edition. For individual student’s work / Yarnykh T.G., Garkavtseva O.A., Buryak M.V. and others. – Kh., 2011. – p 25.
 5. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 6. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 7. Workbook for Chemist’s Technology of drugs: a tutorial for the 3-rd year English students of pharmaceutical higher schools and departments “Pharmacy” speciality / T.G. Yarnykh, O.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 138 p.
 8. Workbook for Biopharmacy: a handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / T.G. Yarnykh, O.I. Tiknonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 32 p.
 9. Dry, liquid and soft medicinal forms: A textbook for English students in specialty “Pharmacy” / A.I. Tikhonov, T.G. Yarnykh, A.B. Yuryeva, L.N. Podorozhna, S.S. Zuykina; Ed. by A.I. Tikhonov. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 208 p.
 10. Аптечна технологія ліків: навчально-методичний посібник / О.І. Тихонов та ін.; За ред. О.І. Тихонова, О.П. Гудзенка, Т.Г. Ярних. – Луганськ: ЛДМУ, 2011. – 241 с.
 11. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: для студентов специальности «Фармация»: Справ. изд. Для самостоятельной работы студ./ Ярных Т.Г., Хохленкова Н.В., Азаренко Ю.Н. и др. – Х., 2010. –  21 с.
 12. Тихонов О.І., Логвін П.А., Тихонова С.О., Мазулін О.В., Ярних Т.Г., Шпичак О.С., Котенко О.М. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. International Association for Pharmaceutical Technology
 2. The European Federation for Pharmaceutical Sciences

Статті у фахових іноземних наукових журналах

(публікації за 2012-2016 рр.)

 1. Yarnykh T.G., Azarenko Iu. M., Buryak M.V., Bubilieva L. A..Varicella zoster: Etiology, Pathogenesis and Basic Principles of Treatment. Research J. Pharm. and Tech. – 2016. – V. 9, No5. – p. 604-608.
 2. Исследование стабильности иринотекана при использовании различных методов активной загрузки липосом / А. В. Стадниченко, Ю. М. Краснопольский, В. И. Швец, Т. Г. Ярных // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2016. – № 2(2). – С. 30-35.
 3. Валидация методики количественного определения фенобарбитала при проведении теста «растворение» в таблетке сублингвальной «Корвалол» / И. О. Омельченко, Т. Г. Ярных, Г. И. Борщевський, В. А. Коноваленко // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2016. – № 3(3). – С. 33-37.
 4. Шакин Е.С., Асмолова Н.Н., Ярных Т.Г. Экспериментальное исследование по выбору вспомогательных веществ для создания лекарственного препарата в форме твердых желатиновых капсул/ Е.С. Шакин, Н.Н. Асмолова, Т.Г. Ярных. – Рецепт.- 2016.- № 3. – С. 93-97.
 5. Особенности термической деструкции альфабромизовалериановой кислоты в комплексах включения с β-циклодекстрином / Омельченко И. О., Ярных Т. Г., Янчук И. Б., Борщевский Г. И., Борщевская М. И. // Рецепт. – 2016. – № 1 (105). – С. 96-99.
 6. Ковалев В. В. Изучение реологических свойств мази с сухим экстрактом листьев тополя китайського / В. В. Ковалев, Т. Г. Ярных, В. Н. Ковалев // Вестник фармации. – 2016. – №1. – С. 15-20.
 7. Levachkova Yu. V. Spectrophotometric determination of acyclovir in the suppository / Yu. V. Levachkova,  T. G Yarnykh, A. M. Litvinova, V. M. Chushenko //  Der Pharma Chemica. – 2016, 8 (2): р. 356-360.
 8. Изучение фармакологической активності мази «Алерголик» на модели контактного аллергического дерматита / Л.Н.Малоштан, Е.Ю.Яценко, Эсам Зургани А Зегчдани, О.А.Рухмакова, Т.Г.Ярных // Фармация Казахстана. – 2016. – № 2. – С. 16-19.
 9. Borshchevsky G.I., Yarnykh T.G. Justification for the Choice of Excipients of Injectable Solution Based on Essential Phospholipids // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2016. – № 1. – Р. 119–122.
 10. Рухмакова, О. А. Экспериментальное обоснование выбора действующих веществ стоматологического геля «Дентавир-фито» / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярных // Рецепт. – 2015. – № 2 – С. 144–150.
 11. Ярных, Т. Г. Особенности технологии, контроля качества и фармацевтической разработки лекарственных препаратов для детей / Т. Г. Ярных, О. А. Рухмакова // Хим.-фармац. журн. – 2015. – Т. 49, № 2. – С. 52–54.
 12. Pharmacological studies of dental gel “Dentavir-phyto” / T. G. Yarnykh,
  A. Rukhmakova, L. N. Maloshtan, E. Yu. Yatsenko et al. // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2014. – Vol. 12, № 7. – Р. 1347–1376.
 13. Рухмакова, О. А. Использование методов математического планирования с целью определения оптимального состава гелевой композиции / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярных, Н. Г. Ланцберг // Вестник фармации (Беларусь). – 2014. – № 4 (66). – С. 62–67.
 14. Study of immunomodulating activity of rectal suppositories with an extract of licorice root / L. V. Yakovleva, T. G. Yarnykh, E. Yu. Koshevaya, O. A. Rukhmakova et al. // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2014. – Vol. 2, № 4. – P. 277–283.
 15. Борщевский Г.И. Разработка технологии липомоиального препарата в форме спрея для наружного применения / Г.И. Борщевский, Т.Г. Ярных // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2014. – № 11(182). – Выпуск 26. – С. 247-250.
 16. Development of quality indicators of liposomal preparations «Efial» / Borshchevsky G.I., Yarnykh T.G., Konovalenko V.A., Chabaniy V.N. // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 7 (08) – 2014 – P. 864-870.
 17. Studies on the stability of liposomal spray «Efial» for external use /Borshchevsky G.I., Yarnykh T.G., Konovalenko V.A // Nauka i Studia. – 2014. – № 8 (118). – Р. 21-28.
 18. Некоторые вопросы масштабирования процессов и трансфера технологии при внедрении в производство твердых дозированных лекарственных форм / Е.С. Шакин, Т.Г. Ярных, В.Г. Никитюк // Республиканский научный журнал «Вестник» (Казахстан). – 2014. – № 3 (68). – С. 10-14.
 19. Rukhmakova, O. A. Characteristics of children’s inflammatory skin diseases of immune nature and areas of their treatment / O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh // Nauka i Studia. – 2013. – Vol. 109, № 41. – Р. 5–10.
 20. Khokhlenkova N. V. Development of ointment composition with dense oak bark extract / N. V. Khokhlenkova, T. G. Yarnykh, M. V. Buryak // Research J. Pharm. and Tech. – 2013. – № 6 (7). – Р. 715-717.
 21. Изучение стабильности комбинированных пессариев «Климедекс» /.Левачкова Ю.В, Ярных Т.Г., Чушенко В.Н. // Фармация Казахстана .- 2013.- №6.- С. 54-57.
 22. Изучение влияния температурного фактора на температуру плавления детских суппозиториев. Ярных Т.Г., Мельник Г.Н., Рухмакова О.А. // Рецепт. – 2013. – № 3 (89). – С. 93-97.
 23. Хохленкова Н.В. Разработка методик контроля качества густого экстракта коры дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярных, М. В. Буряк // Материалы ІІІ Международной науч. конф. в рамках Науч. сессии НИУ «БелГУ»  «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» (12-17 апреля 2013 г, г. Белгород). – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 166-169.
 24. Г.И. Борщевский Определение оптимальных параметров процесса ультрафильтрации белковых растворов / Борщевский Г.И., Омельченко И.А., Ярных Т.Г. // Фармация Казахстана. – № 6. – 2013. – С. 51-53.
 25. Хохленкова Н. В, Ярних Т. Г. Разроботка промышленной технологии густого экстракта коры дуба. // Фармация Казахстана.- 2013.- № 8.- С.58-60
 26. Ярных Т.Г., Мельник Г.Н., Рухмакова О.А. Изучение влияния температуры на некоторые технологические параметры детских суппозиториев // Рецепт. – 2013.- № 3(89). – С. 93-97.
 27. Ярных Т.Г.,Мельник Г.Н.,Рухмакова О.А. Технология приготовления детских суппозиториев с экстрактами солодкового корня // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2013. – № 11 (154). – С. 257-260
 28. Т.Г. Ярних, В.Н. Чушенко, К.С. Собакарь. Разработка состава суппозиториев слабительного действия с глицерином «ex tempore» // Фармация Казахстана, 2013. – № 6. – С. 58-60.
 29. Ярных Т.Г. Изучение стабильности при хранении комбинированных суппозиториев для лечения простатитов / Ярных Т.Г., Толочко Е.В., Чушенко В.Н. // Научные ведомости БелГУ. Серия Медицина. Фармация. – 2012. – № 10 (129). – Выпуск 18/2. – С. 98-102.
 30. Ярных Т.Г., Данькевич О.С. Рабочая тетрадь для пропедевтической практике по аптечной технологии лекарств // Научные ведомости: Серия Медицина. Фармация. – 2012. – № 10 (129), Вып. 18/3. – С. 110-113.
 31. Ярных Т.Г. Создание мазей с густым экстрактом коры дуба / Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина, Фармация. – 2012 г. – №22 (141). Выпуск 20/1. –  С. 120-123.
 32. Хохленкова Н.В., Ярных Т.Г. Изучение физико-химических характеристик и потребительских свойств перевязочных средств с густым экстрактом коры дуба // Вестник фармации (Беларусь). – 2012. – №4 (58). – С.43-48.
 33. Ярных Т.Г., Гаркавцева О.А. Анализ ассортимента мазевых основ (литературный обзор) // Научные ведомости БелГУ. Серия Медицина. Фармация. – 2012. – № 10 (129). – Выпуск 18/3. – С. 16-22.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Вивчення антибактеріальної активності комбінованих вагінальних песаріїв із флуконазолом та олією амаранту / Т.Г. Ярних, Ю.В. Левачкова, В.М. Чушенко, С.М. Пушок // Фармац. журнал. – 2016. – № 2. – С. 60-64.
 2. Стадніченко О.В., Краснопольський Ю.М., Ярних Т.Г. Вивченя оптимальних параметрів екструзії у разі створення ліпосом із іринотеканом/ О.В. Стадніченко, Ю.М. Краснопольський, Т.Г. Ярних. – Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2., С.77-81.
 3. Вивчення стабільності таблеток на основі субстанції адеметеоніну 1,4-бутандисульфонату / Бурдак К.С., Ярних Т.Г., Борщевська М.І., Коноваленко В.А. – Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 4(45). – С. 46-49.
 4. Omelchenko I.O., Yarnykh T.G., Borshevsky H.I. Substantiation of the choice of excipients of “Corvalol” in the form of sublingual tablets / I.O. Omelchenko, T.G. Yarnykh, H.I. Borshevsky // Вісник фармації. – 2016. – №3. – С. 49-50.
 5. Особливості термічної деструкції олії м’яти перцевої в бінарних системах із в-циклодекстрином / І. О. Омельченко, Т. Г. Ярних, І. Б. Янчук, Г. І. Борщевський // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – № 1 (20). – С. 48-51.
 6. Розробка методик контролю якості препарату Лесфаль розчин для ін’єкцій / Г.І.Борщевський, Т.Г.Ярних, В.А.Коноваленко, В.Л.Гавриленко // Фар мац. часопис. – 2015. № 1 (33). – С. 31-36.
 7. Борщевський Г.И. Изучение физико-химических свойств липосомальных препаратов / Г.И.Борщевский, И.Б.Янчук, Т.Г.Ярных // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6 (41). – С. 4-17.
 8. Рухмакова, О. А. Вивчення стабільності мазі для лікування алергічних дерматитів, ускладнених грибковою інфекцією / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3(38). – С. 28–31.
 9. Розробка методики кількісного визначення гліциризинової кислоти в супозиторіях «Імуносол» методом ВЕРХ / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, В. І. Гусаров, С. М. Губарь // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3 (41). – С. 30–35.
 10. Обґрунтування раціональної концентрації діючих речовин мазі для лікування алергічних дерматитів, що ускладнені грибковою інфекцією / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко та ін. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2015. –  № 2 (18). – С. 75–78.
 11. Рухмакова, О. А. Вибір оптимального складу супозиторної основи з використанням дисперсійного аналізу / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних, Н. Г. Ланцберг // Фармаком. – 2014. – № 4 – С. 56–61.
 12. Рухмакова, О. А. Технологічні аспекти створення стоматологічного гелю «Дентавір-фіто» / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3 (31). – С. 36–69.
 13. Rukhmakova, O. A. Microbiological studies of the ointment and rectal suppositories with liquorice root extract / O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh, T. P.  Osolodchenko // Вісник фармації. – 2014. – № 1 (77). – С. 73–76.
 14. Рухмакова О.А. Розроблення лабораторної технології мазі алерголік / О.А. Рухмакова, Т.Г. Ярних // Фармацевтичний журнал. – 2014. – №5. – С.41-46.
 15. Борщевський Г.І. Застосування методів фізики поверхні у фармацевтичній розробці препарату на основі ессенціальних фосфоліпідів / Г.І. Борщевський, Т.Г. Ярних // Фармацевтичний журнал. – 2014. – №5. – С.93-98.
 16. Борщевський Г.І. Розробка методики кількісного визначення діючих речовин ліпосомального спрея для зовнішнього застосування «Ефіаль» / Г.І. Борщевський, Т.Г. Ярних, В.Н. Чабаний // Управління, економіка та забезпечення якост. – 2014. – №6 (38). – С.15-23.
 17. Рухмакова О. А. Перспективи використання солодки голої в якості імуномодулюючого засобу у педіатрії / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1 (14). – С. 47-49.
 18. Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Пов. 1. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури / О. С. Соловйов, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. П. Гудзенко, О. А. Рухмакова // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 3-21.
 19. Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Пов. 2. Порівняльний аналіз сучасних фармакопейних вимог до технології і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів / О. С.Соловйов, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. П. Гудзенко, О. А. Рухмакова // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 3-12.
 20. Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М.. Біологічні випробування препарату меланізол. / Т.Г. Ярних, Ю.В. Левачкова, В.М. Чушенко; – Украінський біофармацевтичний журнал, 2014. – № 6 (35),- С. 28-31.
 21. Borschevsky, G.I. Physical and chemical substantion of the metod for obtaining a multicomponent liposomal medicine / G.I.Borschevsky, T.G.Yarnykh // Вісник фармації. – 2013. – № 3 (75). – С. 5–7.
 22. Quantitative determination of glycyrrhizin acid in suppositories for children / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Вісник фармації. – 2013. – № 2 (74). – С. 34–37.
 23. Біофармацевтичні аспекти створення супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 3(26). – С. 4-7.
 24. Визначення показників якості та вивчення стабільності ректальних супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Ліки України Плюс. – 2013. – № 2(15). – С. 16-18.
 25. Ярних Т.Г., Мельник Г.М. Розробка складу дитячих супозиторіїв на основі природної рослинної сировини./ Ярних Т.Г., Мельник Г.М. – Фармацевтичний часопис.- 2013.- № 1 (25). – С. 98-101.
 26. Розробка методик ідентифікації діючих речовин у дитячих супозиторіях на основі природних сполук / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова, В. М. Чушенко // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 44-48.
 27. Рухмакова О. А. Основні принципи імунотерапії та сучасний асортимент імуномодуляторів для дітей на фармацевтичному ринку України / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних // Ліки України Плюс. – 2013. – № 3-4 (16-17). – С. 8-11.
 28. Ярних Т. Г. Методологічні аспекти створення дитячих лікарських засобів / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова // Вісник фармації. – 2013. – № 4 (76). – С. 52-56.
 29. Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, Л. В. Журавльова. Розробка промислової технології бактерицидного пластиру з густим екстрактом кори дуба . / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, Л. В. Журавльова. – Запорожский медицинский журнал, 2013. – №3 (78). – С. 108-11
 30. Хохленкова Н. В, Ярних Т. Г., Буряк М. В. Дослідження стабільності мазі з густим екстрактом кори дуба./ Хохленкова Н. В, Ярних Т. Г., Буряк М. В.; Український журнал клінічної та лабораторної медицини., 2013. – Т. 8 – №2.- С. 41–43.
 31. Розробка методик ідентифікації діючих речовин у дитячих супозиторіях на основі природних сполук. / Ярних Т.Г., Мельник Г.М., Рухмакова О.А., Чушенко В.М.- Фармаком.- 2013.- № 3.- С. 44-48.
 32. Хохленкова Н. В. Мікробіологічні дослідження перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, О. М. Купріянова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. – №2 (110). – С. 431–438.
 33. Хохленкова Н. В. Розробка антисептичного кровоспинного пластиру з густим екстрактом кори дуба / Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних, О. М. Купріянова // Вісник фармації. – 2012. – №2 (70). – С. 14–16.
 34. Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Буряк М.В. Вибір та обґрунтування складу нової мазі на основі густого екстракту кори дуба // Фармацевтичний часопис. – 2012 р. -№4(24). – с. 47-49.
 35. Левачкова Ю. В. Розробка методики визначення олії обліпихової у песаріях «Клімедекс» / Ю. В. Левачкова, В. М. Чушенко, Т. Г. Ярних // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 43-46.
 36. Левачкова Ю. В. Вивчення деяких показників якості песаріїв «Клімедекс» / Ю. В. Левачкова, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко // Фармаком. – 2012. – № 1/2. – С. 72-77.
 37. Левачкова Ю. В. Розробка технології двошарових песаріїв «Фітовагін» / Ю. В. Левачкова, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко // Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 7-10.
 38. Левачкова Ю. В. Біофармацевтичні дослідження песаріїв «Клімедекс» / Ю. В. Левачкова, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 11-13.
 39. Толочко К. В. Обґрунтування вибору діючих речовин ректальних супозиторіїв для лікування простатиту / К. В. Толочко, Т. Г. Ярних, О. М. Гладченко // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 33 – 35.
 40. Толочко К. В. Біофармацевтичні дослідження ректальних супозиторіїв для лікування простатитів / К. В. Толочко, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 4 – 6.
 41. Толочко К. В. Кількісне визначення екстракту кори осики сухого у супозиторіях під умовною назвою «Трецивіт-прост» / К. В. Толочко, Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 86 – 89.
 42. Толочко К.В. Розробка технології супозиторіїв під умовною назвою «Трецивіт-прост» / К.В. Толочко, Т.Г. Ярних // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4(24). – С. 50-53.
 43. Ковальов В.В.  Вивчення антимікробної активності мазей з густим та сухим екстрактом тополі китайської / В.В. Ковальов, Т.Г. Ярних, В.М. Ковальов // Клінічна фармація. – № 2. – Т. 16 – 2012 – С. 48-50.

Патенти

 1. Пат. на винахід № 110923 С2, Україна. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. , Купріянова О. М.; заяв. та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02263 ; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.03.2016. – Бюл. № 5. – 8 с.
 2. Пат. на винахід № 109988 Україна. Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № a 201408181; заявл. 21.07.2014; опубл. 26.10.2015. – Бюл. № 20. – 5 с.
 3. Пат. на корисну модель № 95889 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до коронавірусів / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408178; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 4. Пат. на корисну модель № 95890 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до аденовірусів 3-го типу у педіатрії / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408184; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 5. Пат. на корисну модель № 95891 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61К9/06(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408185; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 5 с.
 6. Пат. на корисну модель № 101106 Україна, МПК (2011) А61К9/06(2006.1), А61К36/48(2006.1), А61Р17/02 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Есам Кургані А. Зегхдані; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201502338; заявл. 16.03.2015; опубл. 25.08.2015. – Бюл. № 16. – 5 с.
 7. Пат. на корисну модель № 88529 Україна, МПК (2011) А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А. , Мельник Г. М., Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2013 09927; заявл. 09.08.2013; опубл. 25.03.2014. – Бюл. № 6.
 8. Пат. на корисну модель № 93885 Україна, МПК (51) А 61 К 9/02, А 61 К 36/71, А 61 К 31/4196, А 61 Р 15/02 Засіб у формі песаріїв для лікування гінекологічних захворювань / Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М. – № u 201403030; заявл. 25.03.2014; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 9. Пат. на винахід № 104480, МПК (2014.01), А 61 F 13/02, А 61 Р 17/02 (2006.01). Медичний перев’язувальний виріб / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Купріянова О. М. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02259; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3. – 4 с.
 10. Пат. на корисну модель № 93885 Україна, МПК (51) А 61 К 9/02, А 61 К 36/71, А 61 К 31/4196, А 61 Р 15/02 Засіб у формі песаріїв для лікування гінекологічних захворювань / Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М. – № u 201403030; заявл. 25.03.2014; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57824. Комп’ютерна програма “Діловодство кафедри”. Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Тіщенко Г.Б., Гриценко С.В.; НФаУ від 25.12.2014.
 12. Патент на корисну модель № 75917 (МПК (2012.01), А61К 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М.(Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 13. Патент на корисну модель № 75916 (МПК (2012.01), А61F 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Медичний перев’язувальний виріб; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 14. Патент на корисну модель № 73424 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Спосіб одержання гідрогелевої композиції з вмістом натрію альгінату для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 15. Патент на корисну модель № 73426 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Перев’язувальний засіб з вмістом гідрогелевої композиції для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 16. Патент на корисну модель № 69000 Україна МПК А61К 9/02, А61К 36/00, А61К 35/64  Основа для супозиторіїв / Т. Г. Ярних, К. В. Толочко, В. М. Чушенко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 2011 07727; заявл. 20.06.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.

Викладає дисципліни

 • аптечна технологія ліків;
 • технологія лікарських засобів;
 • біофармація.

Хобі. Вирощування квітів.