Загайко Андрій Леонідович

profesor Zagayko_fotoЗагайко Андрій Леонідович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор

Адреса: 61002, м.Харків, вул. Куликівська 12, кафедра біологічної хімії

Тел.(057)7063099

E-mail: zagayko@nuph.edu.ua

Науковий профіль : 

 

Загайко Андрій Леонідович народився 23 квітня 1974 р. у м. Харків в родині держслужбовців. У 1991 р. після закінчення харківської середньої школи № 1 вступив до Харківського державного університету, який закінчив у 1996 р. а отримав дипломом з відзнакою за спеціальністю «біохімія». У 2000 р. після навчання в аспірантурі під керівництвом д.б.н., проф. П. А. Калімана захистив дисертацію за темою «Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів», та з 2000 по 2002 рр. працював молодшим науковим співробітником і асистентом кафедри біологічної хімії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. У НФаУ працює: з 2002 по 2009 рр. доцентом, з 2009 по 2010 рр. професором кафедри, а з 2010 р. по теперішній час завідує кафедрою біологічної хімії. У 2009 р. захистив докторську дисертацію за темою «Порушення метаболізму ліпідів і прооксидантно-антиоксидантної системи за умов експериментального метаболічного синдрому». 2011 р. присвоєно звання професора кафедри біологічної хімії, в 2015 р. рішенням Вченої Ради НФаУ було обрано Заслуженим професором НФаУ.

А. Л. Загайко є членом журі ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з біології; Головою Апеляційної Ради ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології; експертом Українського центру оцінювання якості освіти; заступником головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», членом редакційної ради європейського часопису «Adipobiology», українського фахового видання «Медична та клінічна хімія», рецензентом «Українського біохімічного журналу»; членом Вченої ради університету, об’єднаної ради факультетів НФаУ, Центральної методичної комісії НФаУ.

Наукова школа

Кандидатські дисертації:

 • Шкапо А.І. (к. біол. н., 2017) «Біохімічні механізми дії препаратів, що впливають на харчову поведінку при експериментальному метаболічному синдромі»
 • Брюханова Т.О. (к. біол. н., 2016) «Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому»;
 • Бакір Махер Назен (к. фарм. н., 2010) «Експериментальне обгрунтування застосування олії кісточок винограду в якості ранозагоювального засобу»; Малоштан А.В. (к. біол. н., 2015) «Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв Фітовагін»;
 • Кравченко Г.Б. (к. біол. н., 2010) «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів»;
 • Файзуллін О.В. (к. фарм. н., 2007) «Вивчення гепатозахисної дії сумарного етанольного екстракту з листя Винограду культурного»;

Під керівництвом Андрія Леонідовича виконується чотири докторські, чотири кандидатських дисертації.

Підручники

 • Біохімія: підручник/ за загальною редакцією проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во «Форт», 2014.  – 728 с. Затверджений МОЗ України

Навчальні посібники:

 1. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students/ A.L. Zagayko, L.M. Voronina, G.B. Kravchenko, K.V. Strel’chenko.- Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 264 p.
 2. Функціональна біохімія: навч. посіб. для студ. вищ. фармаці. навч.закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл./А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, М.В. Волощенко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 220 с.
 3. А.Л. Загайко Екологічна біохімія: навчальний посібник для студ. мед. та фарм. ВНЗ. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2010. – 155 с.
 4. Биомолекулы — фармпрепараты. Учебное пособие/Л.Н. Воронина, М.В. Волощенко, А.Л. Загайко, А.Б. Кравченко, О.А. Красильникова, О.И. Набока, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, В.М. Филатова, Н.А. Шоно, А.В. Файзуллин. — Харьков: изд-во НфаУ, 2008. — 188 с.
 5. Л.М. Воронина, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко Основы биохимической инженерии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Х.: изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. — 240 с.
 6. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії. Навчальний посібник/ Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко, В.М. Кравченко, Н.М. Мадієвська, Т.С. Сахарова, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, О.І Набока. — Х.: вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. — 384 с.
 7. Биологическая химия: Методические рекомендации и контрольные задания/ Л.Н. Воронина, А.Л. Загайко, В.Н. Кравченко, А.Б. Кравченко, О.И. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, А.А. Самохин, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, Н.А. Шоно, В.М. Филатова. — Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2004. — 32 с.
 8. Клінічна біохімія. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів/ О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко, Ф.С. Леонтьєва. — Х.: вид-во НФаУ — Золоті сторінки, 2003. — 239 с.
 9. Хімічні взаємодії в живій природі. Навчальний посібник/ П.А. Каліман, Н.І. Буланкіна, М.Г. Яковенко, А.Л. Загайко — Харків: вид-во ХНУ, 2000. — 84 с.

Методичні рекомендації:

 1. Робочий зошит для самостійної роботи з біологічної хімії, загальної біохімії та молекулярної біології / Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова. – Х.: НФаУ, 2009. – 278 с.
 2. Биологическая химия: Методические рекомендации и контрольные задания: Для студ. заочной формы обучения / Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н. Кравченко, А.Б. Кравченко, О.И. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, А.А. Самохин, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, Н.А. Шоно, В.М. Филатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Изд-во НФаУ: Оригинал, 2004. – 32 с.

А. Л. Загайко є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), з 2005 року – членом європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американської діабетологічної асоціації (ADA), з 2010 р. – членом Європейської ради Фармакологічних товариств (EUFEPS), а з 2012 року – членом президії Європейського товариства адипобіології та адипофармакології (EUAA).

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Lytkin, A. Zagayko The effect of third-generation aromatase inhibitors on lipid metabolism in hamsters under experimental diet-induced metabolic syndrome//World science. – 2018. – Vol.2, №1(29). – P. 23-27
 2. Zagayko A.L., Kravhenko G.B., Krasilnikova O.A. Apple polyphenol extract reduces JNK phosphorylation in the liver of insulin-resistant rats//Science review.- 2017. – Vol. 7, № 7(7). – Р. 11-13
 3. А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Деякі аспекти фармакокорекції псоріазу у жінок// Science of XXI century:problems and prospects of researches// Proc. of the Intern. sci. conf. “Modern methodology of science and education”, September 18, 2017, Warsaw, Poland. – RS Global S.z O.O., Poland, 2017. – P. 50-52
 4. А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова, Г.Б. Кравченко Вплив поліфенольного концентрату з яблук на фосфоліпідний склад печінки за моделювання інсулінорезистентності// Science of XXI century:problems and prospects of researches// Proc. of the Intern. sci. conf. “Modern methodology of science and education”, September 18, 2017, Warsaw, Poland. – RS Global S.z O.O., Poland, 2017. – P. 12-14
 5. А.Л. Загайко, Е.И. Чумак, М.А. Башура Сравнение действия экстрактов листьев стевии и черники на показатели развития экспериментального сахарного диабета у крыс//Science of XXI century:problems and prospects of researches// Proc. of the Intern. sci. conf. “Modern methodology of science and education”, September 18, 2017, Warsaw, Poland. – RS Global S.z O.O., Poland, 2017. – P. 7-11
 6. Zagayko A., Kravchenko G., Krasilnikova O., Matar M. Comparative effect of plant polyphenols on liver and kidney markers in insulin resistant male rats//Proceeding of the 13th International conference on biology and medical sciences (March 15, 2017). “East West” Association for advanced studies and higher education Gmbh. Vienna. – 2017. – P.65-70
 7. L. Zagayko G.B. Kravchenko, V.P. Fylymonenko, O.A. Krasilnikova Effect of apple polyphenol concentrate on lipid metabolism in rats under experimental insulin resistance//Wiadomości Lekarskie.- 2017. – V.70, № 2, part 1. – P. 200-204 
 8. L. Zahaiko, V.P. Fylymonenko Lipid metabolism disorders under different models of insulin resistance// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. – Lublin. – P.159-161
 9. Загайко А.Л. Исследование влияния аффинно очищенных антител к эндоканнабиноидному рецептору на функциональное состояние эндотелия при экспериментальной инсулинорезистентности / А.Л. Загайко, Т.А. Брюханова // Вестник ВГМУ. – 2016. – Т.15, №2. – С. 35-40.
 10. Zagayko А., Briukhanova Т., Kravchenko G., Maloshtan А. Comparison of quercetin and epigallocatechin gallate effect on the lipid profile under experimental insulin resistance in rats.// Proceedings of the 9th European Conference on Biology and Medical Sciences (March 5, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. – GmbH. Vienna. – 2016. – P. 122-124. 
 11. L.Zagayko, A.I. Shkapo, V.P.Fylymonenko, T.O. Briukhanova. The impact of hydroxycitric acid on the lipid metabolism profile under experimental insulin resistance syndrome of Syrian hamsters// Ukr. Biochem. J., 2016. – Vol.88, №3. – Р.78-82 
 12. Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной/ О.Н. Кошевой, А.Л. Загайко, И.А. Колычев, Э.Ю. Ахмедов, А.Н. Комиссаренко//Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. – №1. – С. 18-23. 
 13. Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from cowberry leaves / Oleh Koshovyi, Mykola Komissarenko, Andrey Zagayko, Tetiana Ilina // London Review of Education and Science, “Imperial College Press”, 2016, № 1(19). – P. 1016 – 1021.
 14. Влияние ингибиторов c-Jun N-концевых киназ на выраженность апоптоза в печени крыс в условиях экспериментальной инсулинорезистентности/ Загайко А.Л., Кравченко А.Б., Мусмари М.А., Кочубей Ю.И.// Рецепт. – 2015, № 2(100). – С. 121-128 
 15. Филимоненко В.П., Загайко А.Л., Кравченко Г.Б. Порівняльне вивчення впливу речовин рослинного походження на активацію JNK за експериментальної інсулінорезистентності// of the 5th European conference on biology and medical sciences (March 28, 2015). “East West” Asociation for advanced studies and higher education GmbH. Vienna. 2015. – P. 154-158
 16. Sex and age differences in lipoprotein metabolism proatherogenic changes under the experimental metabolic syndrome in hamsters/ A.Zagayko, G. Kravchenko, K. Strelchenko, A. Shkapo, Y. Briukhanova//Lipoproteins – from bench to bedside. – – Rijeka, Croatia: InTech, 2015. – P. 17-58 
 17. Zagayko A.L., Kravchenko G.B., Krasilnikova O.A., Kochubey Ju.I. DNA oxidative damahe is correlated with JNK activation in hepatocytes from rats with experimental insulin resistance// J. Molecular and Genetic Medicine. – 2014, S1:023
 18. A.L.Zagayko, S.N. Kovalenko, I.Yu. Kapustianski, V.P. Fylymonenko, Yu.I. Kochubey, L.V. Ievsieieva. Study of 6,7-dimetoxy-4-N-(4-cyanophenyl)aminoquinazoline as JNK inhibitor in vivo// Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.48-51
 19. Zagajko A.L., Krasilnikova O.A., Kravchenko G.B., Malolshtan A.V. Pessaries “Phytovagin” normalize nitric oxide generating system in experimental vaginitis//Наука в современном информационном обществе: Междунар. науч.-практ. конф. (3-4 апреля148-150 2013 г.). Москва, 2013. – С. 148-150
 20. L. Zagayko, G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, Y.O. Ogai Grape polyphenols increase the activity of HDL enzymes in old and obese rats//Oxidative medicine and cellular longevity. – 2013, art. 593761, 7 pages 
 21. A. Zagayko, O. Krasilnikova, A. Wine components normalize the cytochrome P450 content in the liver and kidneys of rats under neurogenic stress//Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to counter biological damage/ed. By G.N. Pierce, V.I. Mizin, A. Omelchenko.- Springer, the Netherlands. – 2013. – P. 277-287
 22. Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Галузинская Л.В. Влияние пролактина на показатели липидного обмена в тканях крыс// Современные исследования медико-биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней. Сб. материалов межд. научн. конф., Россия, г. Киров 26-28 июня 2013 г. / под ред. Л.В. Натрус. – Киров: МЦИНП, 2013 – С. 228-231
 23. А.Л. Загайко, Л.В. Галузинская, Е.В. Грудько Особенности белкового обмена при псориазе// Вестник казахського національного медицинского университета. – 2013. – №5(3). – С. 191-195
 24. A.L. Zagayko, A.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova. Effect of grape polyphenol concentrate “Enoant” on adipokines secretion in experimental metabolic syndrome// Adipobiology.- 2012. – Vol. 4. – P.85-90 
 25. L. Zagayko, A. B. Kravchenko, M. V. Voloshchenko and O. A. Krasilnikova. Antioxidant complexes and lipoprotein metabolism – experience of grape extracts application under metabolic syndrome and neurogenic stress// Lipoproteins – Role in Health and Diseases. – Rijeka, Croatia: InTech, 2012. – P. 445-488 
 26. В.А. Зубков, Т.А. Цапко, И.С. Гриценко, А.Л. Загайко, Л.В. Галузинская. Новые производные хинолин-2-она как аналоги тиазидных диуретиков// Известия Академии наук. Серия химическая. – 2012, №10. С. 1953 

 

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Л.С. Петровська, А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Добір концентрацій активних речовин у розроблених піномийних засобах// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №6 (53). – С. 34-40
 2. А.Л. Загайко, Д.В. Литкін, А.В. Малоштан Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на окремі компоненти перебігу експериментального метаболічного синдрому//Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, №4(73). – С. 41-50
 3. Л.С. Петровська, А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Порівняльне вивчення безпечності гелів для інтимної гігієни// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №5 (52). – С. 35-39 
 4. А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Дослідження деяких показників клітинного імунітету у хворих на розповсюджений псоріаз//Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т.19, № 2(71). – С. 30-33 
 5. А.Л. Загайко, О.І. Чумак Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням інʼєкцій дексаметазону//Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т.19, № 2(71). – С. 66-71.
 6. А.Л. Загайко, Д.В. Литкін. Порушення обміну статевих гормонів при ожирінні// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №1 (48). – С. 4-10 
 7. Загайко А.Л., Красільнікова О.А., Кравченко Г.Б., Кочубей Ю.І. Вивчення гепатопротекторної активності рослинних поліфенолів на моделі експериментальної інсулінорезистентності//Світ медицини та біології. – 2017. – №1(59). – С. 117-121 
 8. В.П. Филимоненко, А.Л. Загайко, Ю.І. Кочубей, О.А. Красільнікова Порівняльне дослідження впливу різних поліфенолів на порушення обміну глюкози в умовах інсулінорезистентності//Україна. Здоровʼя нації. – 2017. – № 2(45). – С.107-110
 9. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо. Порівняльне дослідження впливу гідроксилимонної кислоти та харчового концентрату фенольних сполук яблук на показники системи Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №4 (51). – С. 12-17
 10. А.Л. Загайко, Д.В. Литкін, К.В. Стрельченко. Вплив інгібіторів ароматази на вміст загального білка вісцеральної жирової тканини при метаболічному синдромі у хомʼячків// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №4 (51). – С. 31-39
 11. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Рак шлунка: сучасний стан проблеми, фактори ризику, рання діагностика// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 11-14
 12. Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної/ І.О. Количев, Т.О. Краснікова, А.Л. Загайко, О.М. Кошовий// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 55-57
 13. Загайко А.Л. Експериментальне дослідження механізмів лікувального впливу на патогенетичні ланки метаболічного синдрому шляхом фармакологічної корекції ожиріння / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Одеський медичний журнал. – 2016. – Т. 153, №6. – С. 33-38.
 14. Загайко А.Л. Исследование влияния аффинно очищенных антител к эндоканнабиноидному рецептору на функциональное состояние эндотелия при экспериментальной инсулинорезистентности / А.Л. Загайко, Т.А. Брюханова // Вестник ВГМУ. – 2016. – Т.15, №2. – С. 35-40.
 15. Ю.О. Овсянникова, К.М. Ситник, Л.А. Шемчук, А.Л. Загайко, В.П. Филимоненко. Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно,2-R-7(R’-феніл)-3H-тієно [3,2-D]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активності//Фармацевтичний часопис. – 2016. – №1(37). – С. 9-18
 16. Zagayko А., Briukhanova Т., Kravchenko G., Maloshtan А. Comparison of quercetin and epigallocatechin gallate effect on the lipid profile under experimental insulin resistance in rats.// Proceedings of the 9th European Conference on Biology and Medical Sciences (March 5, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. – Vienna. – 2016. – P. 122-124.
 17. Загайко А.Л., Брюханова Т.А. Иследование влияния афинно очищенных антител к эндоканнабиноидному рецептору на функциональное состояние эндотелия при экспериментальной инсулинорезистентности// Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2016. – Т.15, №2. – С. 27-33.
 18. Загайко А.Л., Кравченко Г.Б. Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок у щурів за умов експериментального діабету 2 типу// Здобутки клінічної  та експериментальної  медицини  :  матеріали  підсумкової LIX наук.-практ.  конф.  (Тернопіль,  15 черв.  2016 р.)  /  Терноп.  держ.  мед.  ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 87-90.
 19. A.L.Zagayko, A.I. Shkapo, V.P.Fylymonenko, T.O. Briukhanova. The impact of hydroxycitric acid on the lipid metabolism profile under experimental insulin resistance syndrome of Syrian hamsters// Ukr. Biochem. J., – Vol.88, №3. 2016- Р.78-82
 20. D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko The decisive role of the hepatic lipase in the reverse cholesterol transport// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №2 (43). – С. 13-20
 21. D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 38-44
 22. Л.В. Галузінська, А.Л. Загайко. Вивчення впливу крему «Енопсор» на перебіг алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрозлорбензолом// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 29-32
 23. А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко. Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням інʼєкцій дексаметазону// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 33-36
 24. А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение антиоксидантной активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 81-84
 25. D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Role of LCAT activity changes in atherosclerosis risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 6-12
 26. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Вплив дексаметазону на розвиток інсулінорезистентності та функціональний стан ендотелію за вискофруктозної дієти у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 60-62
 27. А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко, О.М Кошевой Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусниці і чорниці з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 70-74
 28. А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова. Дослідження механізмів лікувального впливу гідроксилимонної кислоти за експериментальної інсулінорезистентності у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 75-79
 29. А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 80-85
 30. Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной/ О.Н. Кошевой, А.Л. Загайко, И.А. Колычев, Э.Ю. Ахмедов, А.Н. Комиссаренко//Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. – №1. – С. 18-23.
 31. Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from cowberry leaves / Oleh Koshovyi, Mykola Komissarenko, Andrey Zagayko, Tetiana Ilina // London Review of Education and Science, “Imperial College Press”, 2016, № 1(19). – P. 1016 – 1021. 
 32. Перспективи створення нового гіпоглікемічного лікарського засобу на основі біологічно активних речовин листя чорниці звичайної / І.О. Количев, О.М. Кошовий, А.Л. Загайко, Т.О. Краснікова, А.М. Ковальова // Фармаком. – 2016. – № 1. – С 67 – 73. (ISSN 2414-9195).
 33. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Коригуючий вплив харчового концентрату фенольних сполук яблук за експериментального метаболічного синдрому у сирійських золотавих хомʼячків// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 37-42
 34. А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова Дослідження доцільності застосування гідроксилимонної кислоти для корекції порушень вуглеводного обміну, обумовлених експериментальною інсулінорезистентністю у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 49-52
 35. А.Л. Загайко, Д.В. Литкін Фармакологічне значення інгібіторів ароматази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 70-74
 36. А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова, Ю.І. Кочубей Перспективи використання інгібіторів c-Jun-N-термінальної кінази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 75-81
 37. А.Л. Загайко, Г.Б. Кравченко Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок щурів за умов експериментального діабету 2 типу//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016.- № 3(27). – С. 31-33
 38. Загайко А.Л., Брюханова Т.О., Шкапо А.І. Вплив флавоноїдів на зміни гормонального тла за експериментального метаболічного синдрому // Проблеми ендокринної патології. – 2016. – №2 (56). – 60-66.
 39. A. Dorovsky, A.L. Zagayko Critical role of cholesterol transfer protein in atherosclerosis development// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №6 (47). – С. 4-9
 40. А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська, І.В. Сенюк Патогенетичні аспекти псоріазу у порушеннях метаболічних процесів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №6 (47). – С. 10-16
 41. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.А. Шинкарьов, Н.В. Мельник Метаболічні ефекти карнітину, роль у розвитку патологій та перспективи клінічного застосування (огляд) // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №6 (47). – С. 17-22
 42. А.Л. Загайко, Д.В. Литкін Вивчення введенні йохімбіну гідрохлориду на процеси росту та розвитку щурів різної статі та віку як окремого аспекту безпеки препарату// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №6 (47). – С. 55-63
 43. А.Л. Загайко, Т.А. Брюханова Обоснование рациональности комбинации эссенциальных фосфолипидов с метионином для высокой эффективности терапии заболеваний печени// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2015. — №3 (38). — С. 4-9
 44. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо Вплив 1(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміну (сибутраміну) на формування ендотеліальної дисфункції у щурів за експериментальної інсілінорезистентності// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2015. — №3 (38). — С. 43-46
 45. А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Дослідження змін вмісту проопіомеланокортину та агутіподібного пептиду за умов експериментального метаболічного синдрому// Укр. біофармацевтичний журнал. (Матеріали науково-практичної конференції «Молекулярні механізми патологічних станів», м. Харків, 16 жовтня 2015 р.) — 2015. — №5 (40). — С. 12-14 
 46. А.Л. Загайко, Г.Б. Кравченко, Мусмарі М.А. Корекція новими інгібіторами JNK морфоструктури печнки щурів в умовах гіперкалорійної дієти// Укр. біофармацевтичний журнал. (Матеріали науково-практичної конференції «Молекулярні механізми патологічних станів», м. Харків, 16 жовтня 2015 р.) — 2015. — №5 (40). — С. 15-21
 47. Загайко А.Л., Брюханова Т.О. Вивчення впливу афінно очищених антитіл до ендоканабіноїдного рецептора на вміст цитокінів за експериментальної інсулінорезистентності у щурів.//Медична та клінічна хімія. – 2015.- Т. 17, №4(65). – С. 38-42
 48. Загайко А.Л., Брюханова Т.А., Кочубей Ю.И., Мусмари М.А., Коваленко С.Н. Экспериментальное исследование фармакологической активности нових ингибиторов JNK// Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №1(42). С. 37-42
 49. А.Л.Загайко, Н.А. Цубанова, Е.С. Цубанова Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2015. — №1 (36). — С. 39-42
 50. Загайко А.Л., Брюханова Т.О. Дослідження механізмів корекції гіперурикемії та дисліпідемії 1(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміном (сибутраміном) за експериментального метаболічного синдрому у золотистих сирійських хомʼячків// Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип.2, Том 4 (121). – С.107-111
 51. А.Л. Загайко, Л.В. Галузинская Поиск новых субстанций растительного происхождения для лечения псориаза// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2014. — №2 (31). — С. 37-40
 52. A.L.Zagayko, H.B. Kravchenko, Yu.I. Kochubey Prospects for the JNK kinase inhibitors use in the treatment of dyslipipemic conditions// Мед. Хімія. – 2014. – Т.16, № 2(59). – С. 65-70 
 53. Мусмари М.А., Загайко А.Л., Кочубей Ю.И., Л.В. Галузинская, Э.Л. Торяник. Исследование биологической активности нових ингибиторов JNK киназ// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2014. — №6 (35). — С. 51-53
 54. Р.С Назарян, О.В. Гармаш, А.Л. Загайко, Т.Г. Хмыз Биохимические маркеры микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе// Укр. стоматол. альманах. – 2013. – №1. – С. 26-28 
 55. О.В. Гармаш, Р.С. Назарян, А.Л. Загайко, Т.Г. Хмыз Сопоставление немедикаментозных методов коррекции микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе// Одеський медичний журнал. – 2013. – №2(136). – С. 40-45 
 56. Тюпка А.О., Кононенко Н.М., Загайко А.Л. Вплив наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння на місцевий неспецифічний протеїназ-інгібіторний потенціал слизової оболонки шлунка при експериментальній гастральній виразці//Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №1(32). – С. 84-88
 57. А.Л. Загайко, С.В. Заїка, І.В. Сенюк. Порівняльне дослідження поліфенольних концентратів з винограду та ліпотропних речовин на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту// Мед. хімія. – 2013. – Т. 15, № 2(55). – С. 21-25
 58. Дослідження JNK-кіназної активності N-(3-ціано-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотієніл-2-іл) бензамідів/С.М. Коваленко, С.В. Власов, О.В. Ткаченко, Л.В. Євсєєва, А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2013. — №4 (27). — С. 91-97 
 59. Изучение липотропоной активности концентрата полифенолов из семян винограда/ А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, А.Б. Кравченко, С.В. Заика, Э.Л. Торяник// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2013. — №4 (27). — С. 80-86 
 60. А.Ю. Бродська, А.Л. Загайко Л.В. Галузінська Біохімічні аспекти розвитку метаболічного синдрому у жінок в період менопаузи// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2013. — №6 (29). — С. 18-23 
 61. А.Л. Загайко, С.В. Заїка, О.А. Красільнікова, Ю.Б. Ларʼяновська. Вивчення впливу екстракту з насіння винограду культурного на гістоморфологічні показники печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті// Клінічна фармація. – 2012. – Т.16, № 2. – С. 40-44 
 62. І.С. Чекман, Т.В. Звягінцева, Г.О. Сирова, Т.Ю. Небесна, А.Л. Загайко. Встановлення квантово-хімічних основ фармакокінетичних властивостей компонентів нової лікарської композиції// Укр. Біофармацевтичний журнал. — 2012. — №1-2 (18-19). — С. 28-32
 63. А.О. Тюпка, А.Л. Загайко, Н.М. Кононенко. Вплив наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння на структурні компоненти клітин слизової оболонки шлунка при її виразковому ураженні// Укр. Біофармацевтичний журнал. — 2012. — №1-2 (18-19). — С. 33-36 
 64. А.Л. Загайко, С.В. Заїка, О.А. Красільнікова, І.В. Сенюк. Вивчення ліпотропної дії поліфенольних екстрактів з насіння винограду на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту// Укр. Біофармацевтичний журнал. — 2012. — №1-2 (18-19). — С. 46-49
 65. Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Красільнікова О.А., Соловйова Л.М., Огай Ю.О. Вплив субстанції «Полікатехін» на вміст гіалуронової кислоти у шкірі щурів та проліферативну активність фібробластів// Мед. Хімія. – 2012. – Т.14, № 2(51). – С. 108-111 
 66. Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Кравченко Г.Б., Кочубей Ю.І. Вплив поліфенольних концентратів з насіння винограду на показники азотистого метаболізму нирок щурів в умовах стресу// Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т.16, №3(63), ч.2.- С. 120-122.
 67. М.В. Марченко, А.Л. Загайко, Т.В. Крутських Вивчення токсичних властивостей гранул суміші діакамф: глісульфазид (1:1)// Укр. біофармацевтичний журнал. — 2012. — №5-6 (22-23). — С. 84-86 .
 68. Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, В.О. Зубков, С.Г. Таран, О.В. Кізь Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності 4-ариламіно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-онів// Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, №2. – С. 63-66 
 69. Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Красільнікова О.А., Кравченко Г.Б., Шишкіна Н.В. Вплив поліфенольних екстрактів з насіння винограду на прооксидантно-антиоксидантні показники тканин щурів в умовах стресу// Мед.хімія. – 2011. – Т. 13, №2 (47). – С. 90-94 
 70. Загайко А.Л., Красильникова О.А., Кравченко А.Б., Филимоненко В.П., Шира Е.Н. Влияние гликозидов стевии на систему генерации оксида азота в условиях моделирования сахарного диабета у крыс//Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. – вип. 15. – Херсон, 2011- С. 61-67.
 71. Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Красільнікова О.А., Вороніна Л.М., Сенюк І.В. Біодоступність і антиоксидантна активність поліфенолів з насіння винограду у вільному вигляді та у складі фітосом//Мед. Хімія– 2011. – Т. 13, № 3(48). – С. 109-112 
 72. Загайко А.Л., Красільнікова О.А., Панов В.В. Участь JNK-кінази в генерації нітроген оксиду в умовах моделювання карбонільного стресу у щурів//Мед. Хімія. – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 45-48 
 73. Н.М. Кононенко, А.Л. Загайко, А.О. Тюпка. Антиульцерогенні властивості нової наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №2. – С. 53-55 
 74. Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, Г.Б. Кравченко, Л.М. Соловйова. Вплив поліфенольних комплексів, отриманих з насіння винограду, на азотистий метаболізм// Клінічна фармація. – 2010. – Т.14, №1. – С. 26-29 
 75. Л.Н. Воронина, А.Б. Кравченко, А.Л. Загайко, Л.В. Упыр, В.П. Попович. Изучение влияния некоторых растительных экстрактов на экссудативную фазу воспаления, вызванного введением разных флогогенов//Вісник фармації. – 2010. – №1 (61). – С. 66-68 
 76. Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, О.В. Файзуллін, С.В. Заїка, Г.Б. Кравченко Вивчення гепатозахисної активності поліфенольних комплексів з винограду сортів “Каберне” та “Ркацителі” в умовах гострого токсичного гепатиту у щурів.// Укр. Біофармацевтичний журнал. — 2009. — Т.1, №3. — С. 44-46 
 77. Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, С.В. Заїка, Г.Б. Кравченко. Вплив поліфенольних комплексів винограду на стан і функцію печінки в умовах гострого парацетамолового гепатиту.//Мед. хімія. – 2009. – Т. 11, №3. – С. 93-95
 78. Л.Н. Воронина, А.Л. Загайко, Л.В. Галузинская, Бакир Махер Назен. Исследование некоторых фармакологических свойств масла из косточек винограда//Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №3. – С. 50-53 
 79. С.М. Охріменко, Н.Є. Пандова, М.А. Журова, А.Л. Загайко. Вплив хлориду кобальту та екстракту виноградних кісточок на показники стрес-реакції та азотного обміну в щурів//Медична хімія. – 2009. – Т.11, №4. – С. 98-100 
 80. А.Л. Загайко, Бакір Махер Назен, Н.В. Шишкіна, О.В. Файзуллін. Вивчення ранозагоювальної дії олії кісточок винограду на моделі трафаретних  ран//Медична хімія. – 2009. – Т.11, №4. – С. 155-157 
 81. А.Л. Загайко, Л.Н. Воронина, О.А. Красильникова, Л.М Соловьева, Ю.А. Огай. Исследование влияния полифенольного концентрата “Эноант” на развитие сахарного диабета//Укр. біофармацевтичний журнал. – 2009, №5. – С. 6-14 
 82. Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова, М.В. Марченко. Дослідження впливу діакамфу та глісульфазиду на моделі експериментальної інсулінорезистентності//Укр. біофармацевтичний журнал. – 2009, №5. – С. 38-46 .

Загайко А.Л. викладає дисципліни «Біологічна хімія», «Загальна біохімія», «Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Клінічна біохімія», «Біохімія патологічних процесів».

Хобі: Гірський туризм.