Загальна інформація

Однією з найбільш масштабних студентських олімпіад є олімпіада зі спеціальності  «Фармація». У грудні в Національному фармацевтичному університеті проводиться перший (відбірковий) етап цієї олімпіади. Запрошуються до участі студенти спеціальності «Фармація» 3 курсу (4 роки навчання) та 4 курсу (5 років навчання).

Олімпіада з фармації є творчим конкурсом, який охоплює шість дисциплін, такі, як фармацевтична хімія; фармакогнозія; фармакологія; аптечна технологія ліків; промислова технологія ліків; організація та економіка фармації. Олімпіада проводиться у два тури впродовж двох днів: теоретичний (відповіді на тестові завдання) та практичний (окреме практичне завдання з кожної дисципліни). Участь у другому турі приймають студенти, що показали достатній рівень знань у першому турі. Тривалість теоретичного туру становить три години, тобто тридцять хвилин на кожну із шести дисциплін. Використання мобільних пристроїв учасниками олімпіади під час проведення турів олімпіади виключено. Завдання практичного туру включають  забезпечення приймання рецепта, виготовлення та відпуску за ним лікарського засобу, приготування екстемпоральної лікарської форми, якісний та  кількісний аналіз лікарського засобу, опис фармакологічних властивостей та проведення фармацевтичної опіки при відпуску конкретного ЛЗ з аптеки, фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини, оцінку технологічного регламенту промислового виробництва лікарських засобів. Для практичного туру організують робочі місця з кожної навчальної дисципліни. На виконання завдань з кожного предмета студенту надається фіксований час. Оцінювання проводиться за стандартним деталізованим протоколом.

Результат учасника є сумою результатів теоретичного і практичного турів. Переможців олімпіади визначають у загальному заліку та окремо з кожної дисципліни та нагороджують дипломами, грамотами та заохочувальними призами. Переможці першого туру олімпіади одержують рекомендацію та можливість участі у другому (Всеукраїнському) турі олімпіади, що проходитиме у березні.

Участь у олімпіаді є підставою для одержання допусків для відробки пропущених через олімпіаду занять та лекцій з поважної причини. Перемога у загальному заліку або з окремої дисципліни під час першого етапу олімпіади є підставою для одержання додаткових балів до рейтингу студента з відповідної дисципліни.