Загальна інформація

Однією з найбільш масштабних студентських олімпіад є олімпіада зі спеціальності  «Фармація». Олімпіада проводиться з шести дисциплін: аптечної технології ліків, заводської технології ліків, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, організації та економіки фармації та фармакології. До участі запрошуються:

  • студенти 4 курсу фармацевтичних факультетів, переможці І етапу олімпіади;
  • керівники делегацій із числа провідних науково-педагогічних працівників для роботи у складі журі або апеляційної комісії.

Попередня електронна реєстрація є обов’язковою для участі в олімпіаді.

Олімпіада має два тури:

  1. Письмова робота, яка включає тестування, питання відкритого типу, завдання з рецептури, професійні ситуаційні задачі.
  2. Практичні ситуаційні завдання з дисциплін олімпіади (практичний тур).

Університетська команда, яка бере участь у заключному етапі, складається з двох студентів-переможців першого етапу олімпіади та викладача-тренера. До складу журі входять як викладачі університету, що приймає олімпіаду, так і керівники делегацій учасників. Частина викладачів складає апеляційну комісію для вирішення спірних питань. Тривалість теоретичного туру становить три години, тобто тридцять хвилин на кожну із шести дисциплін. Роботи учасників під час проведення теоретичного етапу зашифровані за допомогою QR-кодів. Використання мобільних пристроїв учасниками олімпіади та викладачами під час проведення турів олімпіади виключено. Перед проведенням практичного туру студенти мають можливість ознайомитися з робочими місцями, наявним обладнанням, яке буде доступне для роботи. Завдання практичного туру включають забезпечення приймання рецепта, виготовлення та відпуску за ним лікарського засобу, приготування екстемпоральної лікарської форми, якісний та  кількісний аналіз лікарського засобу, опис фармакологічних властивостей та проведення фармацевтичної опіки при відпуску конкретного ЛЗ з аптеки, фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини, оцінку технологічного регламенту промислового виробництва лікарських засобів. Для практичного туру організують робочі місця з кожної навчальної дисципліни. На виконання завдань з кожного предмета студенту надається фіксований час. Оцінювання проводиться за стандартним деталізованим протоколом. Роботи учасників під час проведення теоретичного туру зашифровані за допомогою QR-кодів, а бейджи учасників під час практичного туру є анонімними (мають номери).

Результат Всеукраїнської студентської олімпіади є сумою результатів  теоретичного і практичного турів. Урочисте нагородження учасників проводять голова організаційного комітету і голова журі та представники організацій-партнерів у заключний день олімпіади. Традиційно визначають трьох кращих студентів-провізорів України, три кращі команди-переможці та кращих студентів за окремими навчальними дисциплінами.