Закордонні відрядження 

Алгоритм оформлення закордонного відрядження

Активний розвиток фармацевтичної галузі та євроінтеграційні процеси в галузі освіти в цілому передбачають нові підходи до підготовки фармацевтичних кадрів у вищих навчальних закладах.

З метою реалізації поставлених задач є доцільним вивчення питань стосовно науково-методичної роботи та організації навчального процесу фахівців в галузі фармації, обмін досвідом щодо питань наукового співробітництва із профільними вищими навчальними закладами закордонних країн.

З метою проведення активної профорієнтаційної роботи щодо залучення на навчання іноземних громадян протягом року делегації НФаУ відвідали низку країн ближнього зарубіжжя, Африки та Близького Сходу. Проведені презентації університету в профільних середніх навчальних закладах, у ВНЗ-партнерах, організовані зустрічі на рівні Міністерств охорони здоров’я, вищої освіти та Посольств. Проведена широкомасштабна профорієнтаційна робота, направлена на збільшення контингенту іноземних студентів, насамперед, із країн ближнього зарубіжжя в наступному році, із проведенням лекцій майстер-класу викладачами НФаУ.

 

20.07.2018-03.08.2018 р.стажування групи українських вчених і студентів на базі Фармацевтичного факультету Медичного університету Варни (Болгарія).

Відбулись візити до кафедри фармацевтичних технологій, де викладається фармакогнозія (завідувач кафедрою доц. Калоян Георгієв); лабораторій кафедр фармацевтичного факультету  (доцент Ілля Желєв, асистент Галина Дімова).

Під час круглого столу обговорені методи викладання фармакогнозії у МУ-Варна та у НФаУ. Вчені НФаУ презентували результати своїх наукових досліджень з вивчення хімічного складу лікарських рослин засобів. Доцент І. Желєв та асистент Г. Дімова продемонстрували методи аналізу та виділення біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини у фітохімічній лабораторії МУ-Варна.

Під час зустрічі з проректором з міжнародної співпраці, акредитації і якості МУ-Варна проф. Тодоркою Костадиновою та керівником відділу Міжнародної співпраці Анетою Доковою обговорено результати співпраці між університетами та її розвиток в рамках програми Еразмус+ та міжуніверситетских угод.

Для вивчення ендемічних, інвазивних видів ЛРЗ та заготівлі ЛРЗ група науковців та студентів відвідали різні фітоценози у заповідниках Болгарії: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де було заготовлено зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.

Група відвідала університетську аптеку, ботанічний сад м. Балчик та Екопарк м. Варна, де ознайомилися з колекцією лікарських рослин.

Після закінчення стажування всі учасники отримали.

В результаті відрядження з метою стажування поновлено на новий термін Договір про співпрацю між НФаУ та Медичним університетом Варни; обговорено результати співпраці і подальші плани; а також особливості викладання фармакогнозії; представлено результати наукової роботи українських і болгарських вчених, в умовах лабораторії кафедри технології опрацьовані методики виділення алкалоїдів та вивчення хімічного складу сировини, що була заготовлена в Україні та Болгарії; групу НФаУ ознайомлено з різними фітоценозами зростання лікарських рослин: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де були заготовлені зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.  

 

11-29 червня 2018 р. науково-педагогічне стажування викладачів кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ (Адонкіна Вікторія Юріївна, Артюх Тетяна Олександрівна, Зарічкова Марія Володимирівна, Музика Тамара Федорівна) за програмою: «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота на базі Вищої школи Бізнесу Національного Луіс Університету», м. Ополє (Польща).

Програма стажування передбачала участь в лекціях та семінарах загальним обсягом – 108 год. за наступними модулями:

Модуль 1. Організація навчального процесу та підготовка студентів в Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University, м. Ополє, Польща (36 год.):

Модуль 2. Дистанційна частина стажування (з 11 по 25 червня) містила у собі вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу за предметом вибору; роботe з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом; ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Модуль 3. Очна частина стажування (з 26 по 29 червня): презентація університету; отримання диплому про стажування; профорієнтаційна робота та презентування в Польщі вищої фармацевтичної освіти України на прикладі Національного фармацевтичного університету. 

 

21-22 червня 2018 р. – поглиблення наукового співробітництва за запрошенням декана фармацевтичного факультету Познанського медичного університету, проф. Люцеуша Запрутко, участь у конференції «Chemistry Beyond Nature», м. Познань.

Відвідування Познанського університету медичних наук відповідно до Угоди між НФаУ та Познанським університетом медичних наук з метою обговорення результатів спільних наукових досліджень, узгодження області редакційних аспектів майбутніх текстів публікацій, обговорення подальших напрямків спільних досліджень, можливості активізації співпраці в рамках дидактичних завдань, узгодження технічної концепції спільного видання навчального посібника «Лекції з органічної хімії» для студентів, уточнення умов для навчальних візитів студентів та молодих вчених, визначення можливості взаємодопомоги у процесі отримання навчальних компетенцій.

Досягнуто домовленості про обмін студентами та стажування науковців.

 

З 18 по 23 червня 2018 р. візит завідувача кафедри органічної хімії проф. Шемчука Леоніда Антоновича до Університету медичних наук м. Познані, Польща.

За результатами візиту в рамках існуючого договору про співробітництво була досягнута домовленість щодо проходження ознайомчої практики студентами НФаУ на базі фармацевтичного факультету Польського медичного університету (студенти НФаУ матимуть змогу ознайомитись з роботою аптек, фармацевтичних підприємств). Запланова кількість студентів – 10, узгоджений термін практики – 2 тижні.

Під час візиту були узгоджені наступні питання: результати отриманих спільних досліджень; область редакційних аспектів майбутніх публікацій; подальші напрямки спільних досліджень; узгодження можливостей академічних обмінів студентами та молодими науковцями, в т.ч. й в рамках грантової програми Еразмус+.

Під час нового конкурсу (вересень-жовтень) буде подано заявку, за якою передбачається практика 2 місяці, навчання 3 місяці. Наразі польська сторона готова прийняти на навчання 2-3 студента на рік, але головна вимога до студентів – знання польської мови.

Проживання, харчування, культурну програму забезпечує Університет м. Познані.

З проф. Запрутко досягнуто домовленість про стажування науковців кафедри органічної хімії НФаУ:

 • Левашова Д.В. (10.01.19 – 10.04.19 р.);
 • Леги Д.О. (01.04.19 – 30.06.19 р.);
 • розглядається питання про стажування Ковальської О.В. (каф. неорганічної хімії НФаУ).

Історія співробітництва

Медичний університет Познані є давнім партнером НФаУ. Протягом 10 років кафедра органічної хімії НФаУ співпрацює з кафедрою органічної хімії Познанського медичною університету (зав. каф. проф. Л. Запрутко) з питань написання спільного підручника (робота продовжується). Останні 5 років проводилися спільні наукові дослідження, які стали основою для досягнення домовленості про стажування двох співробітників кафедри органічної хімії НФаУ (ас. Левашов Д.В.. ас. Лега Д.О.):

 1. Опублікована 1 стаття, підготовлено до друку 2 статті у високорейтингових європейських наукових виданнях.
 2. Опубліковано 3 тези доповідей.
 3. Польськими колегами проведено 27 РС досліджень синтезованих у НФаУ сполук та проведено повний спектр фізико-хімічних досліджень з встановлення будови 50 нових сполук.

В рамках візиту до польських колег (проф. Л. Запрутко та проф. А. Джела) проф. Шемчук Л.А. взяв участь у конференції «Сhemistry beyond nature».

 

4 – 8 червня 2018 р. візит завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачного В.І. до Литовської Республіки.

Мета відрядження – обговорення можливостей участі НФаУ в проведенні експериментальних випробувань запропонованих українською стороною екологічно чистих біотехнологій відповідно до Угоди про співпрацю №11-17 від 24.11.2017 р. між НФаУ та Сільгосподарською палатою Литовської Республіки, налагодження наукового співробітництва між НФаУ та зацікавленими установами Литви в галузі інноваційних наукових досліджень (різноманітних екологічно безпечних біотехнологій).

Під час відрядження проведено презентацію та доповідь, обговорено попередні  результати застосування інноваційних біотехнологій в агропромисловому виробництві. В результаті участі в заході налагоджені взаємокорисні зв’язки з науковцями «ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ» щодо вивчення механізмів підвищення насіннєвої продуктивності рослин, обговорено наміри та інтереси сторін, укладено договір про співпрацю.

 

21-25 травня 2018 р. доцент кафедри хімії природних сполук Ленчик Л.В. та начальник відділу з організації міжнародної діяльності Скрипник О.О. в рамках грантової програми Erasmus+ взяли участь у 2-му інформаційному тренінгові Erasmus+ International Staff Week “Internationalisation: From Local to Global” на базі Литовського університету наук про здоров’я / Lithuanian University of Health Sciences (LSMU).

Мета заходу: проведення інтерактивної презентації для студентів, викладачів та співробітників міжнародних відділів ВНЗ можливостей міжнародної співпраці в рамках програми Еразмус+ (напрям: кредитна мобільність – КА107).

Делегація НФаУ прослухала курс лекцій: “International sttudies: Global Issues and Local Experience” (проф. Альвідас Сарлаускас, віце-декан з міжнародних зв’язків); “Communications and Leadership”, проф. Міндаугас Станкунас (Департамент менеджмента в галузі охорони здоров’я).

Відділ з академічної мобільності LSMU презентував види та форми академічної мобільності в рамках Еразмус+, методи поширення інформації серед студентів та структурних підрозділів університету щодо грантових програм, а також рекламно-презентаційну та брендову продукцію з логотипом Еразмус. Обговорено складнощі під час підготовки проектних заявок, проблемні питання під час практичної реалізації мобільностей, можливі шляхи їх вирішення, отримано досвід організації та документальному супроводу проектів з академічної мобільності.

В роботі International Staff Week взяли участь представники міжнародних відділів ЗВО з 12-ти країн світу: Туреччина (Hacettepe University -Ankara), Франція (Nice Sophia Antipolis University), Болгарія (Medical University – Sofia), Угорщина (University of Sopron), Польща (WSB University in Wroclaw), Казахстан (давній партнер НФаУ – Казахський національний медичний університет ім. Асфендіярова, м. Алмати), Іспанія (Valladolid University), Чехія (Charles University in Prague, угода про співпрацю з яким наразі знаходиться на стадії погодження), Австрія (University of Veterinary Medicine), Португалія (Escola Universitaria Vasco da Gama). Із представниками профільних університетів обговорено питання щодо укладання угод про співпрацю в галузі фармації, біотехнології та хімії.

Із заступником декана фармацевтичного факультету проф. Валдасом Жакстас обговорено можливості співпраці з кафедрою хімії природних сполук НФаУ. Початок співпраці з каф. ХПС (сумісні наукові розробки) планується у жовтні 2018 р..

Під час зустрічі з заступником декана з міжнародних зв’язків обговорювались можливості участі в інших грантових програмах: Horison 2020, Marie Skladowska-Curie, Jean Monnet, ін.

Під час візиту до Каунасу делегація НФаУ відвідала фармацевтичний факультет Литовського університету наук про здоров’я, бібліотеку, Медичний центр невідкладної допомоги, кафедру фармакогнозії, ботанічний сад Університету ім. Вітаутаса Великого / Vytautas Magnus University.

За отриманим грантом з LSMU, в вересні 2018 р. в рамках програми кредитної мобільності Еразмус+ КА107 НФаУ радо відкриє двері для двох студенток фармацевтичного факультету Литовського університету наук про здоровя, які планують навчання протягом одного семестра у 2018-2019 н.р.

Участь у International Staff Week відбулась в рамках грантової програми Еразмус+ відповідно до підписаних обома сторонами (НФаУ та LSMU) Grant Agreements та Mobility Agreements. По закінченню навчання отримано відповідні сертифікати.

Участь у подібних заходах є дуже перспективною. По-перше, Erasmus+ International Staff week є унікальним інтерактивним форматом, що об’єднує активістів із впровадження академічної мобільності з різних країн (як НПП, так і адміністративний персонал). Представники понад 20-ти країн face-to-face розповідають про найбільш актуальні можливості та надають практичні рекомендації. По-друге, участь у таких заходах зараховується як отримання гранту за програмою академічної мобільності в рамках Еразмус+ (т.н. «zero grant»), що є надвичайно важливим для підвищення показників Університету з міжнародної діяльності.

 

З 18 по 26 травня 2018 р. делегація Національного фармацевтичного університету відвідала Варшавський медичний університет

Делегація Національного фармацевтичного університету у складі завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового Олега Миколайовича, професора кафедри фармакогнозії Ільїної Тетяни Василівни та доцента кафедри фармакотерапії Жаботинської Наталії Володимирівни з групою студентів: Алєксєйчук Катериною Віталіївною, Грицай Надією Федорівною, Капелькою Ігорем Геннадійовичем, Кравчук Юлією Віталіївною, Криволаповою Анною Андріївною, Мигою Михайлом Мирославовичем та Власовою Інною Костянтинівною з 18.05.2018 по 26.05.2018 відвідала Варшавський медичний університет (Польща, м. Варшава).

Під час візиту професор Кошовий О. М., професор Ільїна Т.В. та доцент Жаботинська Н.В. пройшли науково-педагогічне стажування на базі Варшавського медичного університету та здійснили керування групою студентів під час навчальної практики з фармакогнозії та ознайомчої медичної практики в межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним університетом та Медичним університетом Варшави. Аспірант кафедри фармакогнозії Мига М.М. пройшов стажування на базі кафедри фармакогнозії, де виконав частину своєї наукової дисертаційної роботи.

Під час візиту делегація провела ряд зустрічей, навчальних та виховних заходів: зустріч з співробітниками міжнародного відділу Варшавського медичного університету, візит до кафедри фармакогнозії (де кожен студент власноруч освоїв декілька методів фармакогностичного аналізу), відділення отоларингології (присутність на операції з видалення пухлини), стимуляційного центру.

Делегація відвідала Варшавський ботанічний сад, парк Королівські Лазеньки, Варшавський зоопарк, Планетарій, Центр науки Коперніка, музей Фредеріка Шопена. Для делегації було проведено ознайомчу екскурсію історичним центром м. Варшави, резиденцією короля-воїна Яна III Собеського та королівським парком в Вілянове.

Таким чином, вивчено організацію освітнього процесу у Варшавському медичному університеті для впровадження європейського досвіду в НФаУ; викладачі ознайомилися з проблемами навчально-виховного процесу в медичному та фармацевтичному вищому навчальному закладі в умовах нових освітніх й інформаційних технологій та інтеграції в науковий простір.

 

7-9 травня 2018 р. відбулось закордонне відрядження до Чехії співробітників кафедри фармакотерапії доц. Трищук Н.М. та м.н.с. Боцула І.В. з метою участі у міжнародній конференції «CREDENCE Summit Meeting» за запрошенням Janssen та IQVIA.

У конференції взяли участь 180 учасників з різних країн Європи, Азії, Австралії. Конференція була присвячена питанням клінічного дослідження «Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження впливу канагліфлозіну на наслідки з боку ниркової та серцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і діабетичною нефропатією», код дослідження 28431754DNE3001.

В результаті відрядження були отримані науково обґрунтовані відповіді на наступні питання: сучасні дані досліджень групи цукорознижуючих препаратів (SGLT2), а саме, канагліфлозіну; особливості проведення дослідження 28431754DNE3001, представлені проміжні результати дослідження, були визначені питання оновлень протоколу (INT5-INT6), огляд оновленої системи електронної реєстрації хворих та вирішення складнощів при заповнюванні ІРФ, терміни заповнювання звітів про підозру на небажану реакцію на досліджуваний препарат.

Прослухано доповіді: Steering Committee Chairman (Vlado Perckovic), Robert Edwards and Alan Jenkins (Janssen), Renata Yong (George Clinical), EMEA Scientific Lead (Hiddo L. Heerspink), Joedy Lister (IQVIA).

Делегація НФаУ взяла участь також у майстер-класах за темами:

 • рапортування кінцевих точок дослідження;
 • пошук найкращих практик;
 • навички аналізу та утримання пацієнтів після виявлення причин їх відмови в подальшому спостереженні та участі.

Були відпрацьовані методики по виявленню головних проблем, які мають дослідники на 3-му році дослідження, учасники конференції поділилися досвідом своєї роботи (різні країни та лікарні).

 

22 – 26 квітня 2018 р. делегація кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету у складі: проф. Зупанець І.А., доц. Зупанець К.О., доц. Шебеко С.К. та асист. Жулай Т.С. взяли участь у 27-му Конгресі Європейського Товариства ринологів / ERS 2018 27th Congress of the European Rhinologic Society, який був присвячений проблемам діагностики, ендоскопічного лікування гострих та хронічних поліпозних риносинуситів, Лондон (Великобританія).

У конгресі прийняли участь понад 1800 делегатів з більш ніж з 60 країн світу, у тому числі − 33 делегата з України. Під час Конгресу розглядались питання доклінічних досліджень в отоларингології, зокрема в ринології.

В рамках наукової частини Конгресу делегація НФаУ представила усну доповідь «Experimental study of the effect of Sinupret on the course of leukotriene-dependent inflammation as a drug for pathogenetic therapy of rhinosinusitis» (автори: проф. Зупанець І.А., доц. Зупанець К.О., доц. Шебеко С.К., доповідач: доц. Зупанець К.О.) та постерну доповідь «Perspectives for use of the new nasal spray with anti-inflammatory action in treatment of acute rhinosinusitis» (автори: Жулай Т.С., Шебеко С.К., НФаУ у співавторстві з Гой А.М., ПАТ «Фармак»; доповідачі: Жулай Т.С., Шебеко С.К.) та прийняла участь у різноманітних наукових заходах: круглі столи, мастер-класи, симпозіуми, дебати та ін.

У результаті відряження були набуті нові знання у ринології; розширено коло наукової співпраці з питань доклінічних та клінічних досліджень у цій галузі. За результатами Конгресу виданий збірник тез, до якого ввійшли доповіді представників НФаУ.

Учасники отримали Сертіфікати, що оцінюється 30 кредитами відповідно до CME/CPD Accreditation.

 

26-30 березня 2018 р. завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії  Національного фармацевтичного університету проф. Кабачний В.І. здійснив відрядження до Литовської Республіки за договором від 24.11.2017 р. між Національним фармацевтичним університетом та Сільгосподарською палатою Литовської Республіки.

Мета відрядження – участь в проведенні експериментальних випробувань технології використання запропонованих НФаУ екологічно чистих активаторів врожайності, налагодження наукового співробітництва між НФаУ та зацікавленими установами Литовської Республіки в галузі іноваційних наукових досліджень (різноманітних екологічно-безпечних біотехнологій). 

За результатами відрядження налагоджені звязки з науковцями та виробниками агробіологічної продукції, обговорено напрямки можливої спіпраці, укладено договоір про співпрацю.

 

12-13 березня 2018 р. завідувач кафедри фармакотерапії проф. Кіреєв Ігор Володимирович взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «PRO2TEST» за запрошенням Akebia Therapeutics Inc. (м. Прага, Чеська Республіка).

Під час конференції розглядались питання особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки дарбепоетину та ададустату, ефективність та безпечність їх терапевтичного використання; схеми фармакотерапії під час хронічного захворювання нирок для корекції анемії, при коморбідних станах; використання апарату HemoCue для експрес-визначення рівня гемоглобіну з метою подальшого коригування його кількості в залежності від перенесених коронарних та тромбоемболічних випадків.

Під час візиту до Чехії було передано угоду з НФаУ щодо навчально-методичної та наукової співпраці з метою узгодження із керівництвом фармацевтичного факультету Карлів університету, м. Градец Карлів. Запланований візит до Чехії делегації НФаУ найближчим часом з метою обговорення питань сумісної участі у проектах  грантової програми Еразмус+.

 

16-25 лютого 2018 р. за запрошенням Фламандської організації молодих вчених ”Jong-KVCV“ делегація Національного фармацевтичного університету  здійснила відрядження Королівства Бельгія з метою участі у Міжнародній конференції “ChemCYS 2018”.

Склад делегації НФаУ: співробітників кафедри фармацевтичної хімії: завідувач кафедри, професор Георгіянц Вікторія Акопівна, доцент Бевз Наталія Юріївна, доцент Гарна Наталія Василівна, аспірант Безрук Іван Володимирович, аспірант Доброва Анна Олегівна; співробітники кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації  спеціалістів фармації НФаУ: завідувач кафедри, професор Гарна Світлана Василівна, доцент Міщенко Володимир Анатолійович, асистент Матерієнко Анна Сергіївна; завідувач Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Губарь Світлана Миколаївна.

Протягом відрядження було здійснено візити до Гентського та Антверпенського університетів на факультети фармацевтичних наук.

Під час візиту відбулася зустріч із завідуючим кафедрою медичної хімії професором Коеном Аугустинсом та обговорено шляхи можливої співпраці.

Це була чудова нагода ознайомитись з особливостями фармацевтичної освіти у Бельгії: майбутні фармацевти починають свою підготовку з бакалавра фармацевтичних наук. Під час цієї навчальної програми студент отримує загальні та наукові компетенції, а також базові знання з основних лікарських препаратів (“фармацевтичні знання”) та захворювань (“медичні базові знання”). Отримавши рівень бакалавра, фармацевти можуть продовжити освіту за двома початковими магістерськими програмами. У магістратурі з фармацевтичної допомоги акцент робиться на зв’язках між пацієнтом-фармацевтом, лікарем-пацієнтом та постачальником послуг з лікування-пацієнтом. Ця програма готується насамперед для роботи в аптеці або в лікарні, можливо, після проходження курсу підвищення кваліфікації (Master after Master) в лікарняній аптеці. Це також може призвести до кар’єри наукового дослідника, роботи з урядом тощо. Магістр з розробки лікарських препаратів зосереджується на самому препараті, а не на пацієнт-орієнтованому контексті. Студенти, які більш орієнтовані на галузь, мають тенденцію вибирати для себе напрямок магістра з розробки лікарських препаратів, часто з подальшою програмою підвищення кваліфікації (Master after Master) в промисловій аптеці.

21-23 лютого делегація взяла участь у роботі конференції «ChemCYS 2018» у м. Бланкенберге.

В перший день було відвідано лекцію нобелівського лауреату з хімії, доктора наук, професора Бернарда Ферінги на тему: «The Art of Building Small».

На постерній сесії представлено постери асистента кафедри Якості стандартизації та сертифікації ІПКСФ Матерієнко Анни Сергіївни на тему «Development of control methods for studying pollutions of pharmaceutical production in wastewater» та доцента кафедри Якості стандартизації та сертифікації ІПКСФ Міщенка Володимира Анатолійовича на тему «Anticonvulsant activity of herbal substances».

На другий день конференції відбулась лекція доктора наук, професора хімії Ноттінгемського університету сера Мартіна Полякоффа «Towards Greener Photochemistry».

Також в цей день аспіранти кафедри фармацевтичної хімії Безрук Іван Володимирович та Доброва Анна Олегівна презентували усні доповіді на теми: «Using of the HPLC Method for Quantitative Determination of Active Pharmaceutical Ingredients in the Process of the Industrial Synthesis» та «Study of Doxycycline Interaction with Some Mineral Waters and Drinks» відповідно. Крім того, свої постерні доповіді представили професори Гарна Світлана Василівна та Георгіянц Вікторія Акопівна, доценти Гарна Наталія Василівна, Бевз Наталія Юріївна, Губарь Світлана Миколаївна.

В заключний день конференції були відвідані майстер-класи та семінари, а також лекція доктора наук, професора Джо ван Гіндерахтера «Becoming Immune Against Cancer: Development of Anti-Cancer Vaccines».

 
 

11 – 28 лютого 2018 р. за запрошенням Литовської фармацевтичної асоціації декан факультету підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент Великий Дмитро Львович відвідав Литовський університет наук здоров’я (м. Каунас, Литовська Республіка).

Мета вдрядження:  ознайомлення з досвідом післядипломної освіти фахівців фармацевтичної галузі, що накопичений в Литовському університеті наук здоров’я, з досвідом роботи професійних асоціацій Республіки Литва (м. Вільнюс).

В процесі відрядження доц. Великий Д.Л. ознайомився з нормативною базою та її практичною реалізацією, що регулює безперервний професійний розвиток спеціалістів фармації Литовської Республіки.

Фармацевтична освіта в Республіці Литва є триступеневою: до- та післядипломна фармацевтична освіта (підвищення кваліфікації) та безперервний професійний розвиток.

Післядипломна фармацевтична освіта триває від 1 до 10 років. Вимоги до неї окреслені в загальнодержавних стандартах вищої фармацевтичної освіти. Відповідальність з підготовки покладається на ВНЗ, МОЗ, професійні асоціації.

Безперервний професійний розвиток триває 30-40 років, тобто протягом усієї трудової діяльності спеціаліста. Відповідальність покладається особисто на фармацевта, Литовську фармацевтичну асоціацію, Міністерство охорони здоров’я та ін.

Роль різних організацій в безперервному професійному розвитку фармацевтів:

 1. Керівні органи охорони здоров’я (семінари, стажування на робочому місці, товариства).
 2. Вищі навчальні заклади (нові технології, лекції, семінари).
 3. Литовська асоціація фармацевтів, міжнародні програми ( конгреси, конференції, стажування за кордоном).

Право вибору форми безперервної професійної освіти залишається безпосередньо за фармацевтом.

Підтвердження професійної компетентності виражається через систему кредитів. Для оцінки об’єму і якості професійної компетентності використовуються відповідні шкали. За відсутності необхідної кількості кредитів протягом 5 років проводиться підтвердження професійної компетентності в профільних комісіях (адміністрація та ЛФА).

Невиконання спеціалістом вимог держави до власного безперервного професійного розвитку може призвести до позбавлення сертифіката (ліцензії) на право фармацевтичної діяльності.

 

Архів