Залюбовська Ольга Іллівна

ЗАЛЮБОВСЬКА ОЛЬГА ІЛЛІВНА – доктор медичних наук, професор.

Автобіографія. Народилася в м. Харкові 02.01.1966 р. у сім`ї учених. Батько, Залюбовський Ілля Іванович – видатний учений-фізик, лауреат Державної премії, почесний громадянин м. Харкова. Мати, Залюбовська Наталія Петрівна – доктор біологічних наук.

У 1990 р. закінчила Харківський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа». Працювала лікарем-терапевтом і лікарем-кардіологом. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1997 р. – докторську дисертацію на тему «Ефективність створення гіпоглікемічних і анальгезуючих засобів у ряді амідних і гідразидних похідних щавлевої і янтарної кислоти». У 1999 р. присвоєно звання доцента, в 2002 р. – професора. З 2004 р. і по 2014р. завідувала кафедрою клінічної лабораторної діагностики.

Наукова школа. Підготувала 2 кандидати медичних наук, має більше 100 наукових робіт, 7 авторських свідоцтв, 2 патенти.

Видавнича діяльність. Клиническая лабораторная диагностика : методы исследования: Учеб. пособие для студентов спец. «Фармация», «Клиническая фармация», «Лабораторная диагностика» вузов / Под ред. И.А. Зупанца – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005.–200с; Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов. / О.И. Залюбовская, О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 256 с. Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2008. – 200с.; Основы патологической анатомии: Учеб. пособ. к лабор. занят. для студ. высш. фармац. учеб. завед и фармац. ф-тов высш. мед. учеб. завед. III-IV уров. аккред. / Залюбовская О.И., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 232 с.