Заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФф)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальності 5.12020101 Фармація

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФт)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальності 5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук,

5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФ2т)

Вступ на базі спеціальності 7.12020103, 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зПф)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальності 5.12020101 Фармація

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФм)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань «Медицина»

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФ2м)

Вступ на базі спеціаліста спеціальностей галузі знань «Медицина»

 

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Клінічна Фармація» (зКм)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань «Медицина»

 

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зПм)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань «Медицина»

 

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Фармація» (зФ2в)

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

 

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Клінічна Фармація» (зК2в)

вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

 

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (зП2в)

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

 

Спеціальність «226 Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (зТ2в)

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

 

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія» (дБ2в/зБ2в)

денна / заочна форми навчання

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» (друга вища освіта)

 

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія» (зБс)

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

Спеціальність «075 Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства» (зЕс)

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

Спеціальність «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг» (зМс)

вступ на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»