Засідання Ректорської ради 1.11.2010 р.

1. Графік відвідувань коледжів з метою проведення профорієнтаційної роботи.

Допов.: проректор з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної форми навчання), проф. Котвіцька А.А.

2. Впровадження комплексних державних іспитів на спеціальності «Фармація».

Допов.: зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доц. Огарь С.В.

3. Інформація про стан успішності студентів за результатами атестації.

Допов.: декани факультетів

4. Забезпечення рекламно-презентаційними матеріалами проведення профорієнтаційної роботи. Оновлення рекламної інформації. Інформація з виявлення найбільш ефективної форми проведення профорієнтаційної роботи.

Допов.: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Погорєлов С.В.

5. Підготовка до ліцензування спеціальності «Екологія».

Допов.: директор коледжу доц.  Прокопенко Т.С.

6. Створення в НФаУ on-line студії для проведення занять на заочній та дистанційній формах навчання.

Допов.: директор центру дистанційних технологій навчання Панкратова Я.І.,

директор комп’ютерного центру доц. Власов В.С.,

проректор з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної форми навчання) проф. Котвіцька А.А.,

заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.,

заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М.