Засідання Ректорської ради 12.12.2011 р.

1. Про хід навчання викладачів  англійській мові.   

Допов.:  доц. Торянік Л.А.

2. Ефективність роботи аспірантури та докторантури. Заходи зі збільшення контингенту  аспірантів та докторантів, які навчаються на контрактній основі, у т.ч. іноземних.

Допов.:  проф. Коваленко С.М., проф. Попов С.Б.

3. Робота студентського наукового товариства. Участь студентів в міжнародних заходах та конкурсах  студентських робіт.

Допов.:   Затильнікова О.О.

4. Про роботу центру первинної медико-санітарної допомоги студентам.

Допов.: Калмикова  Н.А.

5. Дотримання умов техніки безпеки та охорони праці в університеті.

Допов.: Кузнецов В.С.