Засідання Ректорської ради 14.02.2011 р.

1. Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій.

Допов.: Половко Н.П. – каф. косметології та аромології

              Стрілець О.П. – каф. фармакогнозії

              Ткачов С.І. – каф. педагогіки та психології

             Асадуллаєва Н.Я. – каф. фармакології

             Басакіна І.І. – каф. заводської технології ліків

            Горбунова О.Ю. – каф. управління економіки підприємства

            Ємельянов А.В. – каф. аптечної технології ліків

            Ромась Є.П. – каф. аптечної технології ліків

            Прокопенко Ю.С. – каф. фармацевтичної хімії

           Спиридонов Д.А.  – каф. мікробіології

2.  Підсумки зимової екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.

Допов.: декан фармацевтичного факультету, проф. Вишневська Л.І.

декан факультету промислової фармації , доц. Крутських Т.В.

декан факультету економіки та менеджменту доц. Малий В.В.

декан медико-фармацевтичного факультету, проф. Набока О.І.

декан факультету з підготовки іноземних громадян, доц. Горячий В.Д.

3.  Стан та перспективи використання ліцензійного програмного забезпечення в НФаУ.

Допов.: директор комп’ютерного центру, доц. Власов В.С.

4. Стан перекладу сторінок сайту університету на англійську мову.

Допов.: адміністратор сайту Ткаченко О.В.

5. Алгоритм проведення зустрічі ректора з докторантами університету.

Допов.: проректор з НР, проф. Коваленко С.М.