Засідання Ректорської ради 15.11.2010 р.

  1. Участь вчених університету в конкурсах та наукових програмах на здобуття грантів. Заходи зі збільшення кількості отриманих державних та міжнародних грантів.

Допов.: проректор з НР, проф. Коваленко С.М.

  1. Першочергові потреби у видатках на капітальні та поточні роботи. План робіт на 2011 рік.

Допов.: проректор з АГЧ Смоляник В.Т.

  1. Інформація про виконання навчальної дисципліни студентів на факультеті з підготовки іноземних громадян. Стан володіння англійською мовою студентів, які навчаються в англомовних групах.

Допов.: декан факультету з підготовки іноземних громадян, доц. Горячий В.Д.

  1. Інформація про результати перевірки підвальних та горищних приміщень. Дотримання умов техніки безпеки. Наявність засобів протипожежної безпеки.

Допов.: начальник відділу охорони праці та техніки Кузнєцов В.С.