Засідання Ректорської ради 18.10.2010 р.

1.  Стан викладання навчальних дисциплін англійською мовою. Наявність у викладачів сертифікатів, що дає право викладати англійську мову.

     Допов.: заст. ректора з навчальної роботи,  доц. Віннік Л.М.

2.  Заходи із залучення на навчання на контрактній основі до аспірантури та докторантури вітчизняних та іноземних громадян. Перспективи впровадження проведення платних наукових консультацій для аспірантів та здобувачів НФаУ.

Допов.: проректор з науково-дослідної роботи, проф. Коваленко С.М.

проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), проф. Попов С.Б.

3.  Розробка ефективних заходів щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, водо,- теплопостачання та  водовідведення.

Допов.: проректор з адміністративно-господарської роботи  Смоляник В.Т.

4. Газета «Молодість фармації» як складова формування корпоративного стилю університету.  Роль газети у профорієнтаційній роботі.

Допов.: редактор газети Яковлева О.Ю. 

image_pdfimage_print