Засідання Ректорської ради 21.02.2011 р.

1.  Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій

Допов.:  докторські дисертації

доц. Гордієнко А.Д.

 доц. Січкар А.Н.

 доц. Федоренко І.А.

кандидатські  дисертації

Мазурець С.І.

Гудіна В.Ю.

Попик А.І.

Багуля О.В.

Аракелян Н.Г.

Горбунова Н.І.

 2. Рада молодих вчених НФаУ. Основні завдання та напрямки роботи.

Допов.: проректор з НР, проф. Коваленко С.М.

 3. План проведення профорієнтаційної роботи з метою збільшення набору студентів.

Допов.: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Погорєлов С.В.

проректор з науково-педагогічної роботи (заочного, дистанційного навчання), проф. Котвіцька А.А.

проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), проф. Попов С.Б.

директор коледжу, доц. Прокопенко Т.С.