Засідання Ректорської ради 25.10.2010 р.

1.Звіт здобувачів про відповідність вимогам МОН України для представлення до вченого звання.

     Допов.: секретар Вченої  ради, доц. Кононенко Н.М.

2. Перспективи розширення співпраці із закордонними профільними вищими навчальними закладами. Укладання договорів про співробітництво.

Допов.:  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), проф. Попов С.Б.

3. Забезпечення навчальних дисциплін англомовною літературою.

Допов.: директор видавничого центру, проф. Котенко О.М.,

                директор бібліотеки Гавриш Н.Б.

4. Інформація за результатами перевірки стану готовності приміщень корпусів та гуртожитків університету до зимового періоду (розпорядження  №130 від 21.09.2010 р.)

Допов.:  проректор з адміністративно-господарської роботи Смоляник В.Т.