Засідання Ректорської ради 5.12.2011 р.

1. Стан виконання  докторських  дисертацій з плану 2012 р.

Допов.: здобувачі дисертацій

2. Про хід впровадження автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Допов.:  доц. Віннік Л.М., декани факультетів

3. Особливості організації практики у 2011/2012 н.р.  Розподіл студентів випускних курсів на виробничу практику.

Допов.: Барковська О.Я.

4. Робота студентського наукового товариства.  Участь студентів в міжнародних заходах та конкурсах  студентських робіт.

Допов.:   Затильнікова О.О.

5. Про роботу центру первинної медико-санітарної допомоги студентам.

Допов.: Калмикова  Н.А.

6. Дотримання умов техніки безпеки та охорони праці в університеті.

Допов.: Кузнецов В.С.