Засідання Ректорської ради НФаУ 16.01.2012 р.

1. Аналіз захворюваності студентів НФаУ за 2011 рік.  

Допов.:  Калмикова Н.А.

2.  Результати успішності студентів за 1-й семестр навчального року.  Дотримання навчальної дисципліни студентами на початок 2-го семестру.  Стан заповнення кафедрами програми автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Допов.:  декани факультетів

3. Інформація про підготовку до проведення в університеті свята 8 березня.

Допов.:  доц. Томаровська Т.О., доц. Іванова К.А.