Засідання Ректорської ради НФаУ 17.12.2012 р.

Порядок денний

Аналіз стану підготовки до перевірки діяльності НФаУ комісією МОЗ України.
Відп. за напрямами діяльності: проректори, декани, заступники ректора, керівники відділів 
і підрозділів (члени Ректорської ради)

Підготовка до державного розподілу випускників 2013 р. та стан відпрацювання випускниками, як молодими спеціалістами за останні роки.
Відп.: декани

Створення Інститутів в структурі університету. Обговорення кандидатур директорів інститутів.
Відп.: перший проректор Гриценко І.С., проректор з наукової роботи Коваленко 
С.М., заст. ректора Подстрєлова З.Ф.