Засідання Ректорської ради НФаУ 8.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

 

Порядок денний

1.       Результати складання ліцензійних іспитів Крок-1 Фармація

Допов.: зав. НМЛ доц. Огаръ С.В..декани факультетів

2.    Стан впровадження дистанційної форми навчання, в т.ч. дозвіл МОНМС на експеримент, методичне забезпечення, закордонний досвід.

Допов.: проф. Галій Л.В., директор Центру дистанційних технологій навчанняПанкратова Я.І., директор ШКСФ проф. Пімінов О. Ф. заступник ректора з навчальної роботи доц. Вінннік Л.М.,

3.       Перспектива створення нових комп’ютерних класів (проекти):
Допов.директор Комп’ютерного Центру доц. Власов В. С,

зав. НМЛ доц. Огаръ СВ.

4.       Підготовка до тестування на рівень володіння англійською мовою:

  • аспірантів 1-3 pp. навчання,
  • викладачів, які закінчили аспірантуру у 2007-2011 pp.,
  • наявність сертифікатів з правом викладання англійською мовою. Допов.: проректор з науки проф. Коваленко СМ., заступник ректора з навчальної роботидоц. Вінннік Л.М.3доц. Торяник Л.А.

5.      Стан впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання (інтернет, інтерактивні, аудіо, відео засоби та програми, муляжі, фантоми т.ін.,)

Допрв.: перший проректор проф. Гриценко 1С, зав. НМЛ доц. Огарь СВ.}

6.       Перспектива будівництва нових об’єктів (проекти):

  • навчальний корпус – доц. Віннік JLM.
  • лекційна аудиторія – проф. Гриценко І.С.
  • церква св. Серафіма Саровського – настоятель Храму отець Геннадій (за згодою), Канцедал Л.М.
  • віварій та лабораторії-проф. Яковлева Л.В.

Повторний розгляд питань, поставлених на засіданні ректорської ради від 10.09.2012. що перебувають на контролі

Аналіз руху контингенту студентів на факультетах.

Відп.: декани факультетів, доц. Віннік Л.М;, доц. Прокопенко Т. С.

Набір і зарахування іноземних студентів.

Відп.: проректор проф. Попов СБ.

Ліквідація заборгованості зі сплати за проживання в гуртожитках.

Відп.: декани, заст. ректора Коваленко Л.М., гол. бухг. Дурасова НФ.

ПОСТІИНО: Звіт деканів факультетів про відвідування кафедр за тиждень