Засідання Ректорської ради НФаУ 15.09.2014 р.

Порядок денний

1. Інформація щодо Концепції розвитку НФаУ на 5 років.

Відп.: проректори, Зав. НМЛ Огарь Світлана Володимирівна.

2. Доїзд випускників НФаУ, направлених за державним розподілом на робочі місця для працевлаштування.

Відп: Декани, юрисконсульт Гандзьошин Роман Михайлович.

3. Працевлаштування аспірантів.

Відп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко Сергій Миколайович, зав. аспірантури Губська Людмила Миколаївна, заст. ректора з кадрових питань Подстрєлова Зоя Федорівна.

4. Перспективи створення кафедри військової підготовки в НФаУ.

Відп.: доц. каф. пром. фармації Грубник Ігор Михайлович, доц. каф токсикологічної хімії Ковальов Віктор Миколайович, заступник ректора з нав. роботи доц. Віннік Лариса Михайлівна.

5. Інформація щодо включення тем з організації та надання медичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу до діючих навчальних програм.

Відп: Заступник ректора з навч. роботи доц. Віннік Лариса Михайлівна.

6. Стан підготовки запровадження інтегрованих іспитів Крок для студентів заочної форми навчання.

Відп.: Декани: Кошовий Олег Миколайович, Набока Ольга Іванівна.

7. Стан розробки методичних рекомендацій «Організація підготовки студентів до ліцензійних іспитів Крок».

Відп.: Зав. НМЛ Огарь Світлана Володимирівна.

8. Концепція та алгоритм профроботи в 2014/2015 н.р.:

  • графік проф.поїздок (закріплення кафедр)
  • перелік авторських лекцій кафедр для коледжів та шкіл (зміст)
  • графік проведення лекцій on-line.

Відп.:декани: Кошовий О.М., Вишневська Л.І., Набока О.І, відповідальний секретар приймальної комісії Живора Н.В., Директор КЦ Власов В. С.

9. Інформація щодо потреб підрозділів університету на навчальний, науковий процеси та господарські цілі.

Відп.:

Перший проректор з НПР Котвіцька Алла Анатоліївна,

Проректор з наукової роботи Коваленко Сергій Миколайович, Вчений секретар наукового відділу Андріяненков Олексій Вікторович,

Проректор з АГР Канцедал Л.М., головний інженер Матушкін Дмитро Валерійович,

Директор ІПКСФ Пімінов Олександр Фомич,

Директор коледжу Прокопенко Тіна Сулейманівна.

10. Планування коштів для належної організації навчального процесу, утримання МТБ університету, на видатки розвитку.

Відп.:   Заст. ректора з економічних питань Коваленко Любов Миколаївна. Головний бухгалтер Дурасова Надія Федорівна.

Повторний розгляд питань:

11. Інформація про доїзд на навчання вітчизняних та іноземних студентів.

Відп.: декани: Вишневська Лілія Іванівна, Набока Ольга Іванівна, Крутських Тетяна Василівна, Малий Володимир Валентинович, Горячий Володимир Дмитрович, заст. декана Коваленко Зоя Іванівна

12. Стан підготовки корпусів та гуртожитків до осінньо-зимового сезону.

Відп.: головний інженер Матушкін Дмитро Валерійович, головний енергетик Єсіков   Василь   Васильович,   головний   механік Марцинкевич Сергій Олександрович, заст. ректора з економ, питань Коваленко Л.М.