Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та фармацевтичних наук

3асідання від 25 січня 2019р.
Автореферат Садогурської К.В.

Автореферат Орлової В.О.