Засідання Вченої ради НФаУ 24.01.2012

1. Інформаційне повідомлення

Доп.: чл.-кор. HAH України професор Черных Валентин Петрович

2. Висунення для участі в конкурсі щодо обрання академіком НАН України. Представлення до вченого звання

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович

3.  Результати роботи щодо ліцензування курсів з вивчення англійської мови.

Доп.: (на англ. мові) завідувачка кафедри іноземних мов доцент Торянік Людмила Андріївна

Співдоп.: (переклад на укр. мову) доцент Філяніна Неля Миколаївна

4.Ефективність навчальної роботи кафедри біохімії з використанням зошитів з друкованою основою.

Доп.: завідувач кафедри біологічної хімії професор Загайко Андрій Леонідович

5.  Результати успішності студентів за І семестр навчального року.

Доп.: декани факультетів

6. Поточні справи