Засідання Вченої ради НФаУ 27.10.2009

Порядок денний

 1. Інформаційне повідомлення.

Доп.: чл.-кор. НАН Українипрофесор Черних Валентин Петрович

2. Обрання за конкурсом та представлення до вченого звання.

Доп.: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Гриценко  Іван Семенович

3. Підсумки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НФаУ.

Доп.: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Гриценко  Іван Семенович

4.      Підсумки ліцензійного іспиту «Крок – 1. Фармація».

Доп.: завідувачка НМЛ з питань фармацевтичної освіти, доцент Огарь Світлана Володимирівна

5.      Стан забезпечення англомовних студентів виданнями кафедр.

Доп.: директор бібліотеки Гавриш Наталія Борисівна

  6. Поточні справи