Засідання Вченої ради НФаУ 27.12.2010

Порядок денний

1. Інформаційне повідомлення

            Доп.: чл.-кор. НАН України професор Черних Валентин Петрович

2. Представлення до вченого звання

Доп.: перший проректор професор Гриценко Іван Семенович

3. Електронний архів (репозиторій) відкритого доступу: перспективи створення в НФаУ

Доп.: директор бібліотеки Гавриш Наталія Борисівна

4. Результати роботи по ліквідації зауважень та впроваджень пропозицій голів ДЕК за усіма спеціальностями та формами навчання

            Доп.: декани факультетів

5.  Поточні справи.