Засідання Вченої ради НФаУ 29.04.2011

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Інформаційне повідомлення

Доп.: чл.-кор. НАН України, професор Черных Валентин Петрович

2. Обрання за конкурсом та представлення до вченого звання

3. Створення нової кафедри «Соціальної фармації»

4. Аналіз результатів проведення виставки англомовних видань кафедр

5.Підготовка до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2. Фармація»

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович

6. Створення науковцями НФаУ Концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011-2021 роки

Доп.: проректор з наукової роботи професор Коваленко Сергій Миколайович

7. Звіт про роботу кафедр: українознавства та латинської мови; фізичного виховання та здоров`я; процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв у зв`язку з завершенням терміну перебування на посаді зав. кафедри доцента Світличної Є.І., доцента Аркуші А.О та професора Зайцева O.І.

Доп.: зав. кафедри українознавства та латинської мови доцент Світлична Свгенія Іванівна

зав. кафедри фізичного виховання та здоров`я доцент Аркуша Анатолій Олексійович

зав. кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв професор Зайцев Олександр Іванович

Співдоп.: зав. іноземних мов доцент Торянік Людмила Андріївна

зав. кафедри біології, фізіології та анатомії людини професор Малоштан Людмила Миколаївна

зав. кафедри фізики професор Тіманюк Володимир Олександрович

8. Прогноз штатного розпису НПП і НДП на 2011-2012 навчальний рік

Доп.: заступник ректора з навчальної роботи доцент Віннік Лариса Михайлівна

9. Поточні справи