Засідання Вченої ради НФаУ 30.09.2009

Порядок денний

 1. Інформаційне повідомлення.

Доп.: чл.-кор. НАН Українипрофесор Черних Валентин Петрович

2. Підсумки прийому студентів на перший курс 2009-2010 навчального року

Доп.: заступник відповідального секретаря приймальної комісіїдоцент Живора Наталія Василівна

3. Актуальність створення самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу

Доп.: проректор з наукової роботи, професор Коваленко Сергій Миколайович

4. Стандарти підготовки фахівців за всіма спеціальностями у НФаУ

Доп.: завідувачка НМЛ з питань фармацевтичної освіти, доцент Огарь Світлана Володимирівна

5. Поточні справи.