Засідання Вченої ради НФаУ 28.12.2011

Спільне засідання Вченої ради та конференції трудового колективу університету.

1. Звіт ректора за 2011 рік.

Доп.: чл.-кор. НАН України професор Черних Валентин Петрович.

2.   Звіт про роботу кафедр: косметології і аромології, ботаніки, АТЛ, менеджменту і маркетингу в фармації, фармакогнозії, аналітичної хімії у зв`язку з завершенням терміну перебування на посадах завідувачів кафедр.

Доп.:

зав. кафедри косметології і аромології професор Башура Олександр Геннадійович;
зав. кафедри ботаніки професор Сербін Анатолій Гаврилович;
зав. кафедри АТЛ професор
Тихонов Олександр Іванович;
зав. кафедри ММФ професор Мнушко Зоя Миколаївна;
зав. кафедри фармакогнозії професор Ковальов Володимир Миколайович;
зав. кафедри аналітичної хімії професор
Болотов Валерій Васильович;

Співдоп.:

зав. кафедри ЗТЛ професор Рубан Олена Анатоліївна;
зав. кафедри ХПС професор Кисличенко Вікторія Сергіївна;
зав. кафедри промислової фармації професор Гладух Євген Володимирович;
зав. кафедри ОЕФ професор Немченко Алла Семенівна;
зав. кафедри фармацевтичної хімії професор Георгіянц Вікторія Акопівна;
зав. кафедри неорганічної хімії професор Лєвітін Євген Якович.

3.  Обрання за конкурсом. Представлення до вченого звання.

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович.

4. Звіт про відрядження до м. Москви до ДЗ НДІ фізико-хімічної медицини ФМБА з питання розвитку фармакогенетики в НФаУ.

Доп.: професор Зайченко Ганна Володимирівна.

5.  Поточні справи